පටුන                                                                                               පිටුව

01 පිහිටීම හා භෞතික තොරුතුරු                                                       04-18

02 පරිපාලනය                                                                                 19-33

03 ජනගහනය හා ජනවිකාශය                                                            34-35

04 ඉඩම් පරිහරණ හා  කෘෂිකාර්මික තොරතුරු                                      36-37

05 කර්මාන්තහා වානිජ තොරතුරු                                                       38-71

06 අධ්‍යාපනික හා පාසැල් තොරතුරු                                                   72-74

07 සෞඛ්‍ය හා සුබදන තොරතුරු                                                         75-79

08 නිවාස හා ගෘහස්ථ යටිතල පහසුකම් තොරතුරු                                  80-81

09 ආගමික,සංස්කෘතික,පෙරපාසැල් ,

      ගාම සංවර්ධන,ක්රීඩා සමිති තොරතුරු                                           82-110

10  වසම් මට්ටමේ මුලික දත්ත                                                           111-181

මුලික තොරතුරු  

ජනවර්ග අනුව ජනගහනය

ආගම අනුව ජනගහනය

වයස්කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය

අධ්‍යාපනය අනුව ජනගහනය

රැකියා නියුක්තිය

රැකියා වියුක්තිය

විදුලිය,වැසිකිළි පහසුකම්,පානීය ජලය,ජීවන රටාව

නිවාස

වහන

01 පිහිටිම හා භෞතික තොරතුරු

භුගෝලීය පිහිටිම සහ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට මායිම්ව වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය පිහිටා ඇත.කොළඹ සිට ඇති දුර කි.මි. 180 කි.කොට්ඨාශයේ දකුණු ප්‍රදේශයට වන්නට ඉතා උස් වූ නිම්න හා සානු දක්නට ලැබෙන අතර උතුරු ප්‍රදේශයට වන විට මහවැලි ගංගා නිම්නය ආශ්‍රිතව දැඩි බෑවුම් සහ තැනිතලා ප්‍රදේශ දක්නට ලැබේ. උන්නතාංශයේ අසමාන තාවය හේතුවෙන් දකුණු  ප්‍රදේශයේ ශීත දේශගුණයක් පවතින අතර උතුරු ප්‍රදේශයට වන්නට ක්‍රමයෙන් උණුසුම් දේශගුණ තත්වයක් පෙන්වයි.පාංශු නිර්මාණය ගත් විට ප්‍රධාන වශයෙන් චානෝකයිට්ස් හා චානෝකයිටික නයිස් පාෂානයෙන් යුක්තය.රතු හා කහ පොඩ්සොලික් පස ද කලාතුරකින් රතුවන් දුබුරු ලැටරික් පස ද දැකිය හැකිය.ප්‍රදාන වශයෙන් කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාවක් මෙම  කොට්ඨාශයේ දක්නට ලැබේ.පහත  සදහන් ලෙස ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලින් මායිම්ව පිහිටා ඇත.

උතුරු දිශාවෙන්                                    :-උඩුදුම්බර

ඊසාන දිශාවෙන්                                   :-මිනිපේ

නැගෙනහිර දිශාවෙන්                           :-කන්දකැටිය

දකුණු දිශාවෙන්                                   :-ඌවපරණගම

නිරිත දිශාවෙන්                                   :-නුවරඑළිය

බටහිර දිශාවෙන්                                  :-හගුරන්කෙත‍

වයඹ දිශාවෙන්                                    :-මැද දුම්බර

වලපනේ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ භූගෝලීය පිහිටීම සැලකූ විට ඉතා විශාල පරාශයක විහිදේ.මධ්‍යම කදුකරයේ විවිධ දිශාවලට විහිදෙන කදුවැටි රාශියකින් සමන්විත අතර මනරම් කදු වලල්ලකින් වටවී ඇත.මහකුඩුගල වැඩිම උච්චත්වය ඇති ප්‍රදේශය වන අතර රංදෙණිගල අඩුම උච්චත්වය ඇති ප්‍රදේශ  වල උච්චත්වය පිළිවෙලින් මීටර් 2097 ක් හා  මීටර් 233 ක් වේ.

ප්‍රදේශ කීපයක උච්ඡත්වය පහත වේ.

ස්ථානය                                                                    උච්ඡත්වය - මිටර්

රාගල                                                                                  1524

වලපනේ                                                                              896

උඩුපුස්සැල්ලාව                                                                    1285

පදියපැලැල්ල                                                                       674

නිල්දණ්ඩාහින්න                                                                  1088

මෝරංගහතැන්න                                                                 1051

බොලගන්දාවෙල                                                                  335

බෲක්සයිඩ්                                                                          1694

රංදෙනිගල‍                                                                           233

තෙරිපැහැ                                                                            770

මඩුල්ල                                                                               617

කන්දෙයාය                                                                        997

කීර්තිබණ්ඩාරපුර                                                                417

හෑගස්උල්ල                                                                        1220

            වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුන්පැත්තකින් ගංගා 3කින් මායිම් වේ.උතුරු දිගින් මහවැලි ගගෙන්ද බටහිර දිගින් බෙලිහුල් ඔයෙන් ද නැගනහිරින් ඌමා ඔයෙන් මායිම් වේ.  දැනට මහවැලි ගග හරස්කොට රංදෙනිගල ජලාශය ඉදි වී ඇති බැවින් මහවැලි ගග පැහැදිලිව දැක ගත නොහැකිය.          බෙලිහුල් ඔය පිදුරුතලාගල කදු වැටියේ උතුරු දිශාගතව ආරම්භ වන මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් නාපටවෙල ,මුංවත්ත ,ආදාවෙල කදුරුවලින් ප්‍රධාන වශයෙන් පෝෂණය වී ළිහිණියාගල ප්‍රදේශයේ දී  රංදෙණීගල ජලාශය හා එක් වේ.වලපනේ හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය මායිම් වන්නේ මෙම ඔය මගිනි.ඌමාඔය-බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරාවෙල කදු ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වන උමාඔය බොලගන්දාවෙල ප්‍රදේශයේ දී වලපනේ කොට්ඨාශය හා සම්බන්ධ වී රංදෙනිගල ජලාශයට පහලින් ඇති රංටැඹේ ජලාශයේ දී මහවැලි ගග හා එක්  වේ. වලපනේ දකුණූ මායිමේ පිහිටි කුරත්ත කන්දේ දකුණු දෙසින් ඕබඩ ඹය හා උතුරු දෙසින් හල්ග්‍රන්ඹය ආරම්භ වේ.ඊසාන දිසා ගතව ගලා බසින මේවා රූපහ කොන්ගොවත්ත කැටවලහින්න ප්‍රදේශයේ දී එකතු වී මඩුළු ඔය නිර්මාණය  වේ.මහකුඩුගල ප්‍රදේශයෙන්  ආරම්භ වන කුඩා ඹය ද මඩුල්ල  ප්‍රදේශයේ දී මඩුළු ඔයට එකතු වේ.මඩුළු ඔය බොලගන්දාවෙල දී ඌමාඔය හා සම්බන්ධ වේ. කුරුදු ඔය-පිදුරුතලාගල කදුවැටියෙන් ආරම්භ වී කොට්ඨාශයේ මැදින් ගලාගොස් මහවැලි ගග හරස් කොට ඉදිකර ඇති රංදෙනිගලජලාශය හා එක් වේ. මහඌවවත්ත ,වැරැල්ලපතන,එගොඩකණ්ද,තිබ්බටුගොඩ.අමුණුමුල්ල.කලගන්වත්ත.ගල්කැටිවෙල යන ස්ථාන වලින් ආරම්භ වන කුඩා ජල කඳුරු කීපයක් මෙම ඔය හා සම්බණ්ධ වේ.

භූමි ප්‍රමාණය                                        :- 304km2

මුහුදු මට්ටමේ සිට උස                          :- 300- 1800m

වාර්ෂික වර්ෂාපතනය                            :- 2500-3500 mm

උෂ්ණත්වය                                          :- 18.8Co

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය                             :- 85%

රාම රාවනා පුරාවෘත්තයට අනුව රාවනා රජු රාම කුමාරයාගෙන් සිතා කුමරිය පැහැරගෙන වලපනේ ප්‍රදේශයට පැමිණ ඇත.සීතා කුමරියට රාම කුමාරයාගෙන් වෙන් වීම යා තමා අප්‍රිය කළ රාවනා රජු සමග වාසය කිරිමට සිදු විමත් නිසා සීතා කුමරිය ශෝකයෙන් වැළපුන ස්ථානය පසු කාලයේ දී වලපනේ නම් විය.විජය කුවේනි කතා පුවතට අනුව විජය කුමරුන් විසින් කුවේනියගේ පිරිස් විනාශ කරන ලදි.විජය ඇතුලු පිරිසට වාලි නැමුති යක්ෂයා හමු වූ සහ එම යක්ෂයා විනාශ කර දැමු ස්ථානය පසු කාලයේ වලපනේ ලෙස ව්‍යවහාරයට එක් විය.

            වලපනේ රූපහ ග්‍රාමයට යාබදව කොටඹේ ප්‍රදේශයේ කැලෑබද ප්‍රදේශයක නීලගරුඩ නම් පාෂාණයක් ඇති අතර කැළය තුල ඇති පාෂාණය යන අරුත් ඇතිව මෙම ප්‍රදේශය වලපනේ නම් විය.එමෙන්ම වලවල් පනහක් ඇති හෙවත් වල ගොඩනැගිලි කදු මිටියාවත් වලින් යුක්ත බැවින් මෙම ප්‍රදේශය වලපනේ නම් වූ බව විසි වසරක් සිරකරුවෙක් ලෙස මෙරට ගත කල රොබට් නොක්ස් විසින් රචිත ග්‍රන්තයේ සදහන් වේ.වලපනේ ඓතිහාසික තොරතුරු විමසිමේදී ඉතිහාසය රාම රාවනා පුරාවෘත්තය තෙක් විහිදෙන බව ජනප්‍රවාද හා තොරතුරු මගින් අනාවරණය වේ.රාවනා රජු විසින් දඹදිව සිට පැහැරගෙන එනු ලැබූ රාමාගේ රූමත් සීතා දේවි සගවා තබන ලද්දේ නුවරඑළියට ආසන්න ප්‍රදේශයක් වන සීතා එළිය ප්‍රදේශයේ බව සදහන් වේ.

රාක්ෂ යුගයේ දී රාවනාගේ දුර්ග නගරය කදුරට පිහිටි නුවරඑළිය යයිද, රාම රාවනා යුද්දයේදී රාවනා සංහාරය සිදුවූයේ වලපනේ කදුරට ප්‍රදේශවල යයිද ජනප්‍රවාදයේ සදහන් වේ.මේ නිසා ශිව භක්තිකයන් වලපනේ ප්‍රදේශය ශුද්ධ භූමියක් ලෙස සලකා ඇත.වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයෙහි  ශූරයෙකු ලෙස සැලකෙන රාවනාගේ මෘත දේහය නරක් නොවී එලෙසින්ම පවතින්නේ යයිද,එය වලපනේ මහකුඩුගල පර්වත අභ්‍යන්තරයේ සගවා ඇතැයිද විශ්වාස කෙරේ.රාවනාගේ මෘත දේහය නරක් නොවන ලෙස බෙහෙත් ගල්වා බෙහෙත් ඔරුවක බහා තැම්පත් කර ඇතැයි ජනප්‍රවාදයේ සදහන් වේ.හග්ගල ප්‍රදේශයේ රාවනාගේ ඹෟෂධ උයනක් තිබී ඇති අතර දුර්ලභ ගණයේ ඹෟෂධ සහිත ඔසු උයනක් මහකුඩුගල පර්වත මස්තකයේ තිබුනේ යයිද  ඊට යාබදව පළතුරු උයනක් තිබුනේ යයිද සදහන් වේ.මෙම උයනේදී පළතුරු කෑ හැකි වූවත් පළතුරු පිටතට ගෙන යා නොහැකි  බවත් එසේ පළතුරු ගෙන යන අය කැලයේ අතරමං වන බවත් ජනප්‍රවාදයේ සදහන් වේ.

වලපනේ රූපහ ප්‍රදේශයේ පිහිටි අති දුර්ලභ නීල ගරුඩ පාෂාණය ද රාම සීතා ප්‍රවාදය හා බැදේ.රාමාගෙන් වෙන් වීමේ ශෝකයෙන් ආහාර අනුභවය වර්ජනය කල සීතාට උග්‍ර බඩේ අමරුවක් වැළදුන අතර එය සුවපත් කරන්නට හනුමන්තා දඹදිව සිට සිට ගෙන ආ ඖෂධ පාෂාණ කැබැල්ලේ ඉතිරිය ලියලා වැඩි නීල ගරුඩ පාෂාණය නිර්මාණය වූයේ  යැයි මතයක් පවතී.   ඈත අතීතයේ සිටම වලපනේ ප්‍රදේශය කණ්ද උඩරට රාජධානිය හා සුවිශේෂි සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණු බවට පිළිගත සාක්ෂි ඇත.ජෝන් ඩේවි නම් ඉංග්‍රීසි ජාතික ඉතිහාසඥයාගෙන් ලංකා ඉතිහාසය නම් ග්‍රන්තයේ සදහන් වන පරිදි ක්‍රි.ව.1355-1370 දක්වා  ගම්පල රාජධානියේ රජ කල තුන්වන වික්‍රමභාහු රජුගේ බිසව වූ හෙන කද බණ්ඩාර දේවිය විසින් ඉදිකරන ලද ඇළ මාර්ගයක් වර්ථමානයේදී ද මුල්හල්කැලේ  ප්‍රදේශයේ දී හමු වේ.එමප්‍රදේශයට මුල්හල්කැලේ යන නාමය ලැබී ඇත්තේ ද මේ අනුවය.

පළමුවන විමලධර්ම රජුගේ අගබිසව වන දෝන කතිරිනා කුමරිය පෘතුග්‍රීසි පාලන සමයේ ගැබ්ගෙන සිටි නිසා යුද්ධයට බියෙන් පැනවිත් තෙරිපැහැ ප්‍රදේශයේ සැගවී සිටි බවද ජනප්‍රවාදයේ   සදහන් වේ.ඇයට බිහි වූ කුමරා දෙවන රජසිංහ නමින් පසු කලෙක මහනුවර රාජධානියේ රජ වූ බව ඉතිහාසය කියා පායි.තවද වලපනේ තෙරිපැහැ ප්‍රදේශයේ තෙරුන් වහන්සේලා වැඩ සිට අතර උන් වහන්සේලා වැඩ සිටි ස්ථානය “ථේරප්‍රසාද”යන නමින් හදුන්වා ඇති අතර පසු කාලීනව එම ස්ථානය  “තෙරිපැහැ” වු බව ජනප්‍රවාදයේ සදහන් වේ.උඩරට රාජධානි සමයේ මෙම ප්‍රදේශයේ රජ මාළිගා තිබී ඇති  අතර දැනට එම ස්ථාන “උඩමාදුර ” “යටිමාදුර” නමින් හදුන්වයි.බටහිර ජාතීන්ගේ පාලන සමයේදී විශේෂයෙන් යුදමය ආරක්ෂාව පිණිස මෙම මාළිගා දෙවන විමලධර්මසූරිය,දෙවන රාජසිංහ  හා සෙනරත් යන රජවරු පරිහරනය කළ බව ඉතිහාසයේ සදහන් වේ.

හරස්බැද්ද ප්‍රදේශයට නුදුරුව පිහිටි හාල්මි වැව ආශ්‍රිතව රාම රාවණා යුද්ධය ඇතිවූ තැන බවත් එම ස්ථානයේ බලකොටුවක් තිබූ බවත් සදහන් වේ.යුද්ධයෙන් පසුව බෙලි ගොඩ කළ ස්ථානය “තිබ්බටුගොඩ” ලෙසත් කදන් ගොඩ කළ ස්ථානය “එගොඩකන්ද” ලෙසත් සතුරන්ගේ ලේ ගලාගොස් එක්රැස් වූ ස්ථානය “ලැවැල්ලගොල්ල” ලෙසත් පසු කාලීනව ජන ප්‍රවාදයට එක්ව ඇත.           වලපනේ ප්‍රදේශයේ අතීතයේ සිටම මොණරාගේ සලකුණ සහිත කොඩිය භාවිත කර ඇත.පුරාණයේ මෙම ප්‍රදේශ ඝන වනාන්තර සහිතවූ අතර මොණරුන් බහුලව විසීම හේතුවෙන් වලපනේ කොඩිය සදහා මොණරාගේ සලකුණ යොදන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

ක්‍රි.ව 1815 වර්ෂයේ දී කණ්ද උඩරට රාජ්‍ය ඉංග්‍රිසින්ට යටත් වීමෙන් පසු එහි බලපෑම වලපනේ ඇතුළු උඩරට ප්‍රදේශවල ජනතාවට දැඩිව දැනෙන්නට විය.එමෙන්ම සාමාජීය,දේශපාලනමය,ආර්ථීක හා පරිපාලන වෙනස්කම් රාශියක් මෙම  ප්‍රදේශවල  ඇති විය.යටත් විජිත පාලන සමය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ වතු වගාව ව්‍යාප්ත කිරිමට පාලකයන්ට අවශ්‍ය විය.ඔවුන් විවිධ  වැවිලි වගාවන් අත්හදා බැලීය.කෝපි,කොකෝවා,සින්කෝවා සහ තේ වැනි වගාවන් මෙසේ කදුකරය පුරා ව්‍යාප්ත විය.මෙයින් තේ වගාව වඩාත් ප්‍රචලිත වී තිබේ.  වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සදහා විශාල වශයෙන් කම්කරු ශ්‍රමය අවශ්‍ය විය.දේශීය ජනයා අතර විදේශිකයන් කෙරෙහි ප්‍රසාදයක් නොතිබූ බැවින්කම්කරු ශ්‍රමය ලබා ගැනීම දුෂ්කර විය.මේ නිසා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව විසින් දකුණු ඉන්දීය වැසියන් වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සදහා කම්කරුන් ලෙස මෙහි ගෙන්වන ලදි.මෙම කම්කරුවන් සදහා පේලි නිවාස ඉදිකර ඇති අතර නව සංස්කෘතියක් ද ඇති විය. මෙසේ යටත් විජිත යුගයේදී වලපනේ ප්‍රදේශය තුල ජන ජීවිතයේ විවිධ වෙනස්කම් සිදුවන්නට විය.මහා මාර්ග ඉදිවීම , දැනට දක්නට නොමැති වූවත් රාගල දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම වැනි කරුණු සදහන් කළ හැකිය.

1948 වර්ෂයේ නිදහස ලැබීමත් සමග නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුලද යම් යම් වෙනස්කම් ඇති විය.එතෙක් වන විට ඉංග්‍රීසින් විසින් පවත්වාගෙන ආ තේ කර්මාන්තය ආණ්ඩුවට පවරා ගත් අතර එය ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය බවට පත් විය.නිදහසින් පසු මෙරට ක්‍රියාත්මක වූයේ  ආසන ක්‍රමයයි.ඒ වන විට මතුරට ආසනය වන අතර 1960 න් පසුව වලපනේ මැතිවරණ කොට්ඨාශයක් බවට පත් වීය.එවකට  වලපනේ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ මන්ත්‍රීවරයා ලෙස ටී.බී.එම් හේරත් මැතිතුමා පත්වු අතර මෙම කාලය තුල දී වලපනේ ප්‍රබෝධයක් ඇති වූ බව විශේෂයෙන් සදහන් කළ යුතුය.කොට්ඨාශයේ මාර්ගය සංවර්ධනය හා නව මාර්ග රැසක් ඉදිකිරීම නව කුඹුරු ඉඩම් ඇස්වැද්දීම,වාරිමාර්ග සංවර්ධනය නව පාසැල් ඉදිකිරීම වැනි ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමුකව සදහන් කල හැකිය.

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් විස්තර සහ සිතියම

අනු අංකය

 වසම

 

අනු අංකය

වසම

1

 504

 වැටගේපොත 

 

63

 519F

ඇල්ලකුඹුර

2

 504A

 බිංගන්තලාව 

 

64

 519G

මුගුණගහපිටිය 

3

 504B

 හයිෆොරස්ට් 

 

65

 521

බොලගන්දාවෙල 

4

 504C

 අලකොළවැව 

 

66

 521A

 හෑගස්උල්ල 

5

 504D

 හයිෆොරස්ට් වත්ත 

 

67

 521B

 අඹගහතැන්න 

6

 504E

 කුරුදු ඔය

 

68

 521C

 තෙරිපැහැ 

7

 505

 නාපටවෙල 

 

69

 521D

 මල්ලාගම 

8

 505A

 පදියපැලැල්ල

 

70

 521E

 දුලන 

9

 505B

 අඹගස්පිටිය 

 

71

 521F

 හෙලගම 

10

 505C

 ගලබඩ 

 

72

 518D

 යටිමාදුර 

11

 505D

 ළදුපිට 

 

73

 518E

 තුංහිටියාව

12

 505E

 වැටකේගම 

 

74

 518F

 දෙමටඅරාව

13

 506

 මුංවත්ත 

 

75

 523

 අඹන්ඇල්ල 

14

 506A

 උණගොල්ල 

 

76

 523A

 හෑගම 

15

 506B

 ලියන්වෙල පහළ 

 

77

 523B

 වැවතැන්න 

16

 506C

 මැදකදූර 

 

78

 524

 දෙනඹුරේ 

17

 506D

 ලියන්වෙල ඉහල

 

79

 524A

 දඹගොල්ල 

18

 506E

 මඩුමාන 

 

80

 524B

ගොරඩියගොල්ල

19

 506F

 ඉළුක්පැලැස්ස 

 

81

 524C

 පුරංකුඹුර 

20

 507

 උකුතුලේ

 

82

 524D

 දබිබරේ 

21

 507A

 උකුතුලේ නැ. 

 

83

 524E

 නිල්දණ්ඩාහින්න 

22

 507B

 යටිවැල්ල 

 

84

 525

 කුඹුක්වෙල 

23

 513

 පන්නල 

 

85

 525A

 උඩගම 

24

 513A

 සේරුපිටිය 

 

86

 525B

 කරදගොල්ල 

25

 513B

 සැරසුන්තැන්න 

 

87

 525C

 කොටඹේ

26

 513C

 වැවකැලේ 

 

88

 526

 හරස්බැද්ද 

27

 513D

 ඉහල පන්නල 

 

89

 526A

 පලල්පතන 

28

 513E

 මයිලගස්තැන්න

 

90

 526B

 හරස්බැද්ද  උතුර

29

 513F

 ආදාවල 

 

91

 526C

 මොරබැද්ද 

30

 514

 කුඹල්ගමුව 

 

92

 527

 මඩුල්ල 

31

 514A

 නාරංතලාව 

 

93

 527A

 මඩුල්ල දකුණ 

32

 514B

 කුඹල්ගමුව නැගෙ. 

 

94

 527B

 මොරහෙල

33

 514C

 මුල්හල්කැලේ 

 

95

 527C

 කන්දේයාය 

34

 514D

 තැන්නේහේන්වෙල 

 

96

 528

 රූපහ

35

 514E

 දැලිවෙල උතුර 

 

97

 528A

 පල්ලේවෙල 

36

 514F

 දැලිවෙල දකුණ 

 

98

 528B

 පාළුගම 

37

 515

 බටගොල්ල

 

99

 528C

 මාලියද්ද 

38

 515A

 මා‍නෙල්වල 

 

100

 528D

 මීපනාව 

39

 515B

 වලපනේ 

 

101

 528E

 රූපහ නැගෙ.

40

515C

lkafoa.u

 

102

 528F

 මාතැටිල්ල 

41

 515D

 වතුමුල්ල 

 

103

 529

 මන්ත්‍රීතැන්න 

42

 515E

 මහඌව වත්ත 

 

104

 529A

 පණ්ඩිතයාකුඹුර

43

 516

 කැටකදුර 

 

105

 530

 කුරුපණාවෙල 

44

 516A

 කැන්දගොල්ල

 

106

 530A

 වතුලන්ද නැ. 

45

 516B

 එගොඩකන්ද 

 

107

 530B

 වතුලන්ද බටහිර 

46

 516C

 වැරැල්ලපතන 

 

108

 531

 අඹලියද්ද 

47

 516D

 මහපතන

 

109

 531A

 ඇඹුලන්පහ 

48

517

 තිබ්බටුගොඩ

 

110

 533

 රාගල 

49

 517A

 වටඹේ

 

111

 533A

 සමගිපුර

50

 517B

 තිබ්බටුගොඩ දකුණ 

 

112

 533B

 සෙනරත්පුර 

51

 517C

 රඹුකේ

 

113

 533C

 රත්නායකපුර

52

 517D

 අරම්පිටිය

 

114

 533D

 උඩපුස්සැල්ලාව 

53

 518

 උඩමාදුර 

 

115

 533E

 උඩපුස්සැල්ලාව ද.  

54

 518A

 කොස්ගොල්ල 

 

116

 533F

 සූරියගහපතන පහල 

55

 518B

 උඩමාදුර උතුර

 

117

 533G

 සූරියගහපතන ඉහල 

56

 518C

 ගල්කඩවෙල 

 

118

533H

ගල්කඩපතන

57

 519

 කලගම්වත්ත 

 

119

 533I

 මහකුඩුගල 

58

 519A

උඩවෙල 

 

120

 533J

 එකගපුර

59

 519B

යොඹුවැල්තැන්න 

 

121

 533K

 සෙන්ට් මාග්‍රට්

60

 519C

ගල්කැටිවෙල 

 

122

 533L

 ඩෙල්මාර් 

61

 519D

හපුගහපිටිය 

 

123

 533M

 සෙන්ට්‍ ලෙනාර්ඩ් 

62

 519E

මෝරංගාතැන්න 

 

124

 533N

 රාගල වත්ත 

 

125

 533O

 බෲක්සයිඩ්

                      අනු                     අංකය

වසම් අංකය

වසම හා           ප්‍රමාණය අක්කර

 

ගම්වල නම්

1

504

වැටගේපත

302

වැටගේ පත

2

504A

බිංගන්තලාව

1323

කඩවීදිය , හයිපොරස්ට් කොටස

3

504B

හයිපොරස්ට්

383

හයිපොරස්ට්

4

504C

අලකොලවැව

120

උඩවැවතැන්න  ,  උඩඅඹේතැන්න

5

504D

හයිපොරස්ට් වත්ත

670

හයිපොරස්ට් වත්ත අංක1 ,  හයිපොරස්ට් වත්ත අංක 2

6

504E

කුරුදුඔය

724

කුරුදුඔය,රිලාමුල්ල , ගේ්‍රමන්ඩ්

7

505

නාපටවෙල

130

නාපටවෙල

8

505A

පදියපැලැල්ල

116

පදියපැලැල්ල,කහටගහදන්ඩ

9

505B

අඹගස්පිටිය

365

අඹගස්පිටිය,මැදගම

10

505C

ගලබඩ

224

ගලබඩ,දූල්ගොල්ල.කෝපිවත්ත.දික්බැද්ද,මහවත්ත

11

505D

ලදුපිට

151

ලදුපිට, වැලිකඩ ගම

12

505E

වැටෙක්ගම

146

වැටෙක්ගම, නිලීයඹේ

13

506

මුංවත්ත

617

මුංවත්ත.,‍නෙළුගොල්ල,මැද්දහින්න

14

506A

උනගොල්ල

248

වරල්හින්න,ඉහල උනගොල්ල, පහල උනගොල්ල

15

506B

ලියන්වල පහලගම

387

ලියන්වල පහලගම

16

506C

මැදකදුර

192

මැදකදුර, ගල්ලියපතන.මහවැව,ලියන්වෙල

17

506D

ලියන්වල ඉහල

119

ලියන්වල ඉහල,පේරකැටිය,වැරැල්ලමාන.මාගහමුල්ල

18

506E

මඩුමාන

300

මඩුමාන,එගොඩකුඹුර,ගලපිටියාය

19

506F

ඉළුක්පැලැස්ස

215

ඉළුක්පැලැස්ස,ආදාවෙල, කොලොන්ගස්තැන්න

20

507

උකුතුලේ

202

උකුතුලේ

21

507A

උකුතුලේ නැගෙනහිර

528

කලඋල්ල,කිරිමැටිවෙල.මාරබැද්ද,සීමන්කොටස

22

507B

යටිවැල්ල

207

යටිවැල්ල,උඩුවැල්ල,අංකෙලිපිටිය,පෝරගල්ල

23

513

පන්නල

594

පන්නල,ලිහිනියාගල

24

513A

සේරුපිටිය

747

සේරුපිටිය. ඕතලාව,කොස්ගහවෙල,පන්නල,ඉදිගොල්ල

25

513B

සැරසුන්තැන්න

562

ලිහිනියාගල,රන්තෙලඹුගම

26

513C

වැවකැලේ

265

දුනුකේගොල්ල,ගල්මුල්ල. වැවකැලේ,දැවකැටිය

27

513D

ඉහලපන්නල

139

ගොරොක්ගහ කදුර, ඉහලපන්නල, දැවකැටිය,දේවාලෙගම,කොවිල්ලන්ද.වලව්ගෙදර

28

513E

මයිලගස්තැන්න

250

මයිලගස්තැන්න,දියළිද.මයිලගස්තැන්න,ගල්ගොඩ

29

513F

ආදාවල

124

ඉළුක්පැළැස්ස.අඹගහඋල්පත.මලපට්ටාව. ආදාවල

30

514

කුඹල්ගමුව

512

කුඹල්ගමුව,රිටිඇල්ල.වැරැල්ලකැටිය.මීරියගොල්ල,උඩඅරාව,නාරංගස්කදුර.මහවැව,කන්දකොලනිය

31

514A

නාරංතලාව

243

නාරංතලාව,වලපනේවත්ත.රාමලියද්ද

32

514B

කුඹල්ගමුව නැ.

239

කුඹල්ගමුව,ජනපදගම

33

514C

මුල්හාල්කැලේ.

286

මුල්හාල්කැලේ,සුබෝධාගම,තැන්නේහෙන්වල

34

514D

තැන්නේහෙන්වල

223

මුල්හාල්කැලේ, තැන්නේහෙන්වල/දැලිවෙල

35

514E

දැලිවල උතුර

283

දැලිවෙල/මැදකදුර/බත්කැටිය/දෙහිගස්පිටිය/බොරළුවෙල

36

514F

දැලිවල දකුණ

1782

දැලිවෙල/ගුරුගොඩ ඇල්ල

37

515

බටගොල්ල

212

බටගොල්ල

38

515A

මානෙල්වල

215

මානෙල්වල/නිකවත්ත/කුඩුගල

39

515B

වලපනේ

131

වලපනේ

40

515C

කන්දේගම

462

කන්දේගම/මිල්ලපිටිය

41

515D

වතුමුල්ල

261

වතුමුල්ල/පේරපිටිය/වටරක්ගොඩ/මුල්හාල්කැලේ

42

515E

මහඌව වත්ත

808

මහඌව ,මහඌව වත්ත පළමු කොටස, මහඌව වත්ත දෙවන කොටස,කර්මාන්තශාලා කොටස,ඩෑම් කොටස

43

516

කැටකදුර

544

කැටකදුර/පොත්තල්ලිද/හෙලගම

44

516A

කැන්දගොල්ල

432

කැන්දගොල්ල/කොලොඇල්ල/ මැදඅරාව

45

516B

එගොඩකණ්ද

341

එගොඩකණ්ද/මහඌව

46

516C

වැරැල්ලපතන

398

වැරැල්ලපතන/ඉලුක්පතන

47

516D

මහපතන

97

මහපතන/මාඋස්සාකැලේ/ මාඋස්සාකැලේඉහල

48

517

තිබ්බටුගොඩ

471

තිබ්බටුගොඩ/වැරැල්ල/නාපොල

49

517A

වටඹේ

256

වටඹේ

50

517B

තිබ්බටුගොඩදකුණ

252

දෙහිගහහේන/පුස්සලපිටිය/ජාතිකනිවාස/මානගෙඩිය/වංගුහත/බටගලඇල්ල/වටවල්කැලේ

51

517C

රඹුකේ

157

රඹුකේ

52

517D

අරම්පිටිය

335

අරම්පිටිය/රුප්පේ/රුවන්ඉදලකැටිය

53

518

උඩමාදුර

537

උඩමාදුර/මීරියගහඋල්පත/බටපෑල

54

518A

කොස්ගොල්ල

410

කොස්ගොල්ල/තලාව/දියමොල්ලිය/අලකොල ඇල්ල

55

518B

උඩමාදුරඋතුර

334

උඩමාදුර/කරකඩුව/බූටාව/දඩයම්පල

56

518C

ගල්කඩවෙල

412

ගල්කඩවෙල/හරකොලගොල්ල/කීනගොල්ල/ඉළුක්පැළැස්ස

57

519

කලගන්වත්ත

308

කලගන්වත්ත/කුඩුපලාතැන්න/මිරිස්වත්ත/මාලිගාතැන්න

58

519A

උඩවෙල

284

උඩවෙල/ගොලවෙල්පතන/යල්කුඹුර/මුත්තෙට්ටුතැන්න/නායකැලේ

59

519B

යොඹුවැල්තැන්න

285

යොඹුවැල්තැන්න/නාවෙල/ලැවැල්ලගොල්ල

60

519C

ගල්කැටිවෙල

158

ගල්කැටිවෙල

61

519D

හපුගහපිටිය

796

හපුගහපිටිය/තැන්නබෝධිය/වැවතැන්න

62

519E

මෝරංගහතැන්න

4100

මෝරංගහතැන්න/අබහේන/තැන්මිටිතැන්න/මිරියබැද්ද

63

519F

ඇල්ලකුඹුර

201

ඇල්ලකුඹුර/දවටගහතන/වැලිහිද/ගල්වත්ත/අලවත්ත

64

519G

මුගුණගහපිටිය

102

මුගුණගහපිටිය/ ඇල්ලකුඹුර/ඇටකෙහෙල්ලන්ද

65

521

බොලගන්දාවෙල

1356

බොලගන්දාවෙ/තුංමංසල/වන්නියාවැව/පුඩළුකදුර

66

521A

හෑගස්උල්ල

8500

හෑගස්උල්ල

67

521B

අඹගහතැන්න

168

අඹගහතැන්න/වෑකුඹුර

68

521C

තෙරිපැහැ

289

හිගුරුවෙල/ඉඹුලපතන/වැලිතුඩුව

69

521D

මල්ලාගම

223

මල්ලාගම/දුන්කලවත්ත

70

521E

දුලන

924

දුලන/ දුන්කලවත්ත/කීනගොල්ල

71

521F

හෙලගම

240

හෙලගම/අංකෙලිපිටිය/දවටගහතැන්න/වෑකුඹුර

72

518D

යටිමාදුර

730

යටිමාදුර/පරගහඅරාව/කරපළාත/මීගොල්ල

73

518E

තුංහිටියාව

283

තුංහිටියාව/පල්ලෙවත්ත/නානුගොල්ලතැන්න

74

518F

දෙමටඅරාව

331

දෙමටඅරාව/මදුරුපාන/වත්තේගෙදර

75

523

අඹන්ඇල්ල

661

අඹන්ඇල්ල/දබ්බරේ/මාහේන

76

523A

හෑගම

144

හෑගම/හතුපිටියගම

77

523B

වැවතැන්න

214

වැවතැන්න

78

524

දෙඹුරේ

227

දෙඹුරේ/රාසිංගොල්ල/පල්ලෙගම

79

524A

දඹගොල්ල

247

දඹගොල්ල/දෙහිගොල්ල/එරංතලාව

80

524B

ගොරඩියගොල්ල

286

ගොරඩියගොල්ල/වලස්කැලේ/දඹගහමඩ

81

524C

පුරංකුඹුර

264

පුරංකුඹුර

82

524D

දබ්බරේ

188

දබ්බරේ/කැටමිල්ලගොල්ල

83

524E

නිල්දන්ඩාහින්න

897

නිල්දන්ඩාහින්න/තේවත්ත

84

525

කුඹුක්වෙල

208

කුඹුක්වෙල/උස්පනාහෙල/දිග්ගල

85

525A

උඩගම

217

උඩගම/උඩලියද්ද

86

525B

කරදගොල්ල

223

කරදගොල්ල/මැදිලන්ද

87

525C

කොටඹේ

212

කොටඹේ/ මැදිලන්ද

88

526

හරස්බැද්ද

214

හරස්බැද්ද/ගල්දෙකපතන/මල්ලිඅප්පුව

89

526A

පලල්පතන

306

පලල්පතන/දරපනාහෙල/දියනිල්ලපතන/මල්ලිඅප්පුව

90

526B

හරස්බැද්ද උතුර

335

හරස්බැද්ද/මහකදුර/දියනිල්ල පහලකොටස/ මල්ලිඅප්පුව/ දියනිල්ල ඉහලකොටස/සේන්තෙරේසා වත්ත/

91

526C

මොරබැද්ද

304

මොරබැද්ද/කන්දේගාල/‍නෙළුගහ

92

527

මඩුල්ල උතුර

624

මඩුල්ල/ළිහිනියාලන්ද/නවනගරය/පහලගම

93

527A

මඩුල්ල දකුණ

411

මඩුල්ල/ගංගාරෙගාල්ල

94

527B

මොරහෙල

275

මොරහෙල/අලියාවැටුණු ඇල්ල/ගල්ගොඩයාය/කළුඇල්ල/උඩලියද්ද/සූරියගහහේන/මදුවැල්කැටිය

95

527C

කන්දේයාය

2240

කන්දේයාය/ගල්ලෙනබැද්ද/කොන්ගොල්ල/මහකුඹුර/පැපොල්ගහහේන/ගොඩමඩ

96

528

රුපහ

325

රුපහ

97

528A

පල්ලේවෙල

380

පල්ලේවෙල/දුම්මලගොඩ

98

528B

පාළුගම

269

පාළුගම

99

528C

මාලියද්ද

316

මාලියද්ද/කොනේවත්ත/රතුපස්ඇල්ල/පල්ලේවෙල/ලබුවැල්පතන/මීපනාව

100

528D

මීපනාව

275

මීපනාව/මඩුගස්තැන්න/අඹකොලහේන

101

528E

රුපහ නැගෙනහිර

292

මාලියද්ද/ඉළුක්පැලැස්ස

102

528F

මාතැටිල්ල

305

මාතැටිල්ල/පින්නපිටිය/කිරලකඩුව

103

529

මන්ත්‍රීතැන්න

231

මන්ත්‍රීතැන්න/ස්ටැපඩ්වත්ත

104

529A

පන්ඩියාකුඹුර

260

පන්ඩියාකුඹුර/ මන්ත්‍රීතැන්න

105

530

කුරුපනාවෙල

320

කුරුපනාවෙල/දඹගොල්ල/බ්ලෙයාර්ලෙමන්ඩ්

106

530A

වතුලන්ද නැගෙනහිර

210

වතුලන්ද

107

530B

වතුලන්ද බටහිර

210

වතුලන්ද/වත්තෙකුඹුර/රපානොක්වත්ත පහල

108

531

අඹලියද්ද

278

අඹලියද්ද/තැන්නවත්ත

109

531A

ඇඹුලන්පහ

197

ඇඹුලන්පහ/ඉළුක්පතන

110

533

රාගල

70

හෙරත්පුර/ස්ටැපර්ඩ්/රාගල

111

533A

සමගිපුර

197

සමගිපුර/මැදවත්ත

112

533B

සෙනරත්පුර

654

සෙනරත්පුර/ගෝනබොක්ක

113

533C

රත්නායකපුර

706

රත්නායකපුර

114

533D

උඩපුස්සැල්ලාව

447

උඩපුස්සැල්ලාව /සෙන්ට්මාග්‍රට්/අලකොලමඩපතන/රපානෙක්වත්ත

115

533E

උඩපුස්සැල්ලාව දකුණ

1103

ඇනික්වත්ත/ඇමස්ට්/සෙල්වකණ්ද/ඇනික්කොළණිය/ගෝර්ඩන්වත්ත

116

533F

සූරියගහපතන පහල

248

සූරියගහපතන/කොටාතැන්න/රොක්ලන්ඩ්

117

533G

සූරියගහපතන ඉහල

286

නවකොළිය/සෙල්වකන්ද

118

533H

ගල්කඩපතන

216

ගල්කඩපතන

119

533I

මහකුඩුගල

765

මහකුඩුගල/ඇල්පාම්/ග්ලෙන්ඩෙවන්වත්ත

120

533J

එකගපුර

476

එකගපුරකොළනිය/ගොට්පේල්වත්ත/බර්වික්

121

533K

සෙන්මාග්‍රට්

1366

සෙන්මාග්‍රට්/ටලොස්

122

533L

ඩෙල්මාර්

827

ගෝර්ඩන්/ග්‍රෙස්ලින්/කඩවත්තකොලනිය/

123

533M

සෙන්ලෙනාර්ඩ්

912

සෙන්ලෙනාර්ඩ්/මැදවත්ත/කොනිගර්

124

533N

රාගලවත්ත

379

රාගලවත්ත පහල කොටස / රාගලවත්ත ඉහල කොටස / රාගලවත්ත මැද කොටස

125

533O

බෲක්සයිඩ්

1073

බෲක්සයිඩ්/මහකුඩුගල/ග්ලෙන්ඩෙවන්/සෙන්ජෝන්/කොන්කෝඩියා

පිවිසුම් මාර්ග

ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ග:-05යි

මහනුවර-රිකිල්ලගස්කඩ-පදියපැලැල්ල-වලපනේ                                                             -70 km

මහනුවර-අධිකාරීගම- වලපනේ                                                                                      -61 km

නුවරඑළිය-රාගල-වලපනේ                                                                                            -33 km

     බදුල්ල-කන්දකැටිය-කීර්තිබණ්ඩාරපුර-වලපනේ                                                            -72 km

වැලිමඩ-උඩුපුස්සල්ලාව-ඇමස්ට්-නිල්දන්ඩාහින්න-වලපනේ                                                 -64 km

අතුරු ප්‍රවේශ මාර්ග:-05යි

නුවරඑළිය-බෲක්සයිඩ්-මතුරට-පදියපැලැල්ල-වලපනේ                                                         -40 km

නුවරඑළිය- උඩුපුස්සල්ලාව මාර්ගයේ ඇමස්ට්  -රුපහ නිල්දන්ඩාහින්න-වලපනේ                       -57 km

වැලිමඩ- ලුණුවත්ත- උඩුපුස්සල්ලාව -කුරුපනාවෙල-මඩුල්ල-නිල්දන්ඩාහින්න-වලපනේ              -51 km

වැලිමඩ-ලුණුවත්ත-කොට්ටගොඩ-අදියාරවත්ත-මොරහෙල- මඩුල්ල-නිල්දන්ඩාහින්න-වලපනේ    -61 km

මාර්ග  සිතියම්

නගර  ,ගම්මාන, වතු පිළිබද තොරතුරු

 

01 පදියපැලැල්ල

02 වලපනේ

03 නිල්දන්ඩාහින්න

04 රාගල

05 උඩපුස්සැල්ලාව

 

අනු අංකය

වත්තේනම

ලිපිනය

1

ඇනික්වත්ත

ඇනික්වත්ත,උඩපුස්සැල්ලාව

2

ඇමස්ට්වත්ත

ඇමස්ට්වත්ත,උඩපුස්සැල්ලාව

3

බ්‍රැම්ලිවත්ත

බ්‍රැම්ලිවත්ත ,කදපොල

4

බෲක්සයිඩ් වත්ත

බෲක්සයිඩ් වත්ත,කදපොල

5

බ්ලෙයාර්ලෙමන්ඩ් වත්ත

බ්ලෙයාර්ලෙමන්ඩ් වත්ත ,උඩපුස්සැල්ලාව

6

ඩෙල්මාර් වත්ත

ඩෙල්මාර් වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

7

දියනිල්ල වත්ත

දියනිල්ල වත්ත ,රාගල ,හල්ග්‍රන්ඔය

8

ටලොස් වත්ත

ටලොස් වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

9

ගෝරඩන් වත්ත

ගෝරඩන් වත්ත ,උඩපුස්සැල්ලාව

10

ග්ලෙන්ඩෙවන් වත්ත 1

ග්ලෙන්ඩෙවන් වත්ත 1,හරස්බැද්ද

11

ග්ලෙන්ඩෙවන් වත්ත 2

ග්ලෙන්ඩෙවන් වත්ත 2,හරස්බැද්ද

12

ග්ලෙන්ඩෙවන් වත්ත 3

ග්ලෙන්ඩෙවන් වත්ත 3,හරස්බැද්ද

13

හල්ග්‍රන්ඔය වත්ත

හල්ග්‍රන්ඔය වත්ත,හරස්බැද්ද

14

හරස්බැද්ද වත්ත

හරස්බැද්ද වත්ත,හරස්බැද්ද

15

ලිඩ්ස්ඩේල් වත්ත

ලිඩ්ස්ඩේල් වත්ත,රාගල

16

මහකුඩුගල වත්ත

මහකුඩුගල වත්ත, මහකුඩුගල

17

මහඌව වත්ත

මහකුඩුගල වත්ත,මහඌව ,වලපනේ

18

රාගල වත්ත

රාගල වත්ත,රාගල හල්ග්‍රන්ඔය

19

රපානොක් වත්ත

රපානොක් වත්ත,උඩපුස්සැල්ලාව

20

රොක්ලන්ඩ් වත්ත

රොක්ලන්ඩ් වත්ත,උඩපුස්සැල්ලාව

21

සිල්වර් කැන්ඩි වත්ත

සිල්වර් කැන්ඩි වත්ත,රාගල හල්ග්‍රන්ඔය

22

ශාන්තලෙනාඩ් වත්ත

ශාන්තලෙනාඩ් වත්ත,රාගල හල්ග්‍රන්ඔය

23

ශාන්තමාග්‍රට්  වත්ත

ශාන්තමාග්‍රට්  වත්ත,උඩපුස්සැල්ලාව

24

ශාන්තතෙරේසා   වත්ත

ශාන්තතෙරේසා   වත්ත,උඩපුස්සැල්ලාව

25

වොල්ඩිමාර් වත්ත 1

වොල්ඩිමාර් වත්ත 1,උඩපුස්සැල්ලාව

26

වොල්ඩිමාර් වත්ත 2

වොල්ඩිමාර් වත්ත 2,උඩපුස්සැල්ලාව

27

වොල්ඩිමාර් වත්ත3

වොල්ඩිමාර් වත්ත3,උඩපුස්සැල්ලාව

28

මතුරට වත්ත

මතුරට වත්ත,පදියපැලැල්ල

29

ලොරිස්ටන් වත්ත

ලොරිස්ටන් වත්ත,කදපොල

30

වුඩ්කොට් වත්ත

වුඩ්කොට් වත්ත. කදපොල

31

ඇල්මා වත්ත

ඇල්මා වත්ත,හයිපොරස්ට් කදපොල

32

මල්ලිඅප්පුව වත්ත

මල්ලිඅප්පුව වත්ත,රාගල හල්ග්‍රන්ඔය

33

හයිපොරස්ට් වත්ත

හයිපොරස්ට් වත්ත.කදපොල

            

ගංගා, වාරිමාර්ග, ඇළ මාර්ග

ගංගා

වාරිමාර්ග

ඇළ මාර්ග

මඩුළුඔය

කුරුදුඔය

උමාඔය

බෙලිහුල්ඔය

හල්ග්‍රන්ඔය

පරගහ අරාව වාරිමාර්ගය      අක්කර   480

කීනවල  වාරිමාර්ගය           අක්කර    251

මුල්හාල් ඇළ වාරිමාර්ගය     අක්කර   327

බොලගන්දාවෙල වාරිමාර්ගය  අක්කර  356

වඩුවාවෙල වාරිමාර්ගය           අක්කර     480

සුළු වරිමාර්ග 470

ඉඩම් පරිහරණය

පරිහරණය

වර්ග ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර්

ගොඩනැගිලි

තෘණභූමි

වනාන්තර

තෙත්බිම්

ජලාශ

වෙනත්

423

13929

13102

8.3

148

410

දේශගුණය

දේශගුණික කළාපය මැදරට අන්තර් කලාපය. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 2500-3500 mm .සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය  සෙල්සියස් අංශක 19 .අඩුම උෂ්ණත්වය  දෙසැම්බර් .වැඩිම උෂ්ණත්වය අගොස්තු

වර්ෂාපතන තත්වය

කාලය/මාස

වැඩිම වර්ෂාපතනය

අඩුම වර්ෂාපතනය

නොවැම්බර් සිට ජනවාරි

මැයි සිට ජනවාරි

පසේ ස්වභාවය

පාංශු නිර්මාණය ගත් විට ප්‍රධාන වශයෙන් චානෝකයිට්ස් හා චානෝකයිටික නයිස් පාෂානයෙන් යුක්තය.රතු හා කහ පොඩ්සොලික් පස ද කලාතුරකින් රතුවන් දුබුරු ලැටරික් පස ද දැකිය හැකිය.

වනගහනය

වනාන්තර වර්ගය

වර්ග ප්‍රමාණය  හෙක්ටෙයාර්

වනවගා

2163

ලදුකැළෑ

2711

තෘනභූමි

922

කටුපදුරු වහිත බිම්

2933

වගුරු

8

වැව් ජලාශ

1482

තෙත්බ්ම්

460

02 පරිපාලනය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ ග්‍රාමනිලධාරි කොට්ඨාශ

1

 504

 වැටගේපොත 

65

 521

බොලගන්දාවෙල 

2

 504A

 බිංගන්තලාව 

66

 521A

 හෑගස්උල්ල 

3

 504B

 හයිෆොරස්ට් 

67

 521B

 අඹගහතැන්න 

4

 504C

 අලකොළවැව 

68

 521C

 තෙරිපැහැ 

5

 504D

 හයිෆොරස්ට් වත්ත 

69

 521D

 මල්ලාගම 

6

 504E

 කුරුදු ඔය

70

 521E

 දුලන 

7

 505

 නාපටවෙල 

71

 521F

 හෙලගම 

8

 505A

 පදියපැලැල්ල

72

 518D

 යටිමාදුර 

9

 505B

 අඹගස්පිටිය 

73

 518E

 තුංහිටියාව

11

 505C

 ගලබඩ 

74

 518F

 දෙමටඅරාව

12

 505D

 ළදුපිට 

75

 523

 අඹන්ඇල්ල 

13

 505E

 වැටකේගම 

76

 523A

 හෑගම 

14

506

 මුංවත්ත 

77

 523B

 වැවතැන්න 

15

 506A

 උණගොල්ල 

78

 524

 දෙනඹුරේ 

16

 506B

 ලියන්වෙල පහළ 

79

 524A

 දඹගොල්ල 

17

 506C

 මැදකදූර 

80

 524B

ගොරඩියගොල්ල

18

 506D

 ලියන්වෙල ඉහල

81

 524C

 පුරංකුඹුර 

19

 506E

 මඩුමාන 

82

 524D

 දබිබරේ 

20

 506F

 ඉළුක්පැලැස්ස 

83

 524E

 නිල්දණ්ඩාහින්න 

21

 507

 උකුතුලේ

84

 525

 කුඹුක්වෙල 

22

 507A

 උකුතුලේ නැ. 

85

 525A

 උඩගම 

23

 507B

 යටිවැල්ල 

86

 525B

 කරදගොල්ල 

24

 513

 පන්නල 

87

 525C

 කොටඹේ

25

 513A

 සේරුපිටිය 

88

 526

 හරස්බැද්ද 

26

 513B

 සැරසුන්තැන්න 

89

 526A

 පලල්පතන 

27

 513C

 වැවකැලේ 

90

 526B

 හරස්බැද්ද  උතුර

28

 513D

 ඉහල පන්නල 

91

 526C

 මොරබැද්ද 

29

 513E

 මයිලගස්තැන්න

92

 527

 මඩුල්ල 

30

 513F

 ආදාවල 

93

 527A

 මඩුල්ල දකුණ 

31

 514

 කුඹල්ගමුව 

94

 527B

 මොරහෙල

32

 514A

 නාරංතලාව 

95

 527C

 කන්දේයාය 

33

 514B

 කුඹල්ගමුව නැගෙ. 

96

 528

 රූපහ

34

 514C

 මුල්හල්කැලේ 

97

 528A

 පල්ලේවෙල 

35

 514D

 තැන්නේහේන්වෙල 

98

 528B

 පාළුගම 

36

 514E

 දැලිවෙල උතුර 

99

 528C

 මාලියද්ද 

37

 514F

 දැලිවෙල දකුණ 

100

 528D

 මීපනාව 

38

 515

 බටගොල්ල

101

 528E

 රූපහ නැගෙ.

39

 515A

 මා‍නෙල්වල 

102

 528F

 මාතැටිල්ල 

40

 515B

 වලපනේ 

103

 529

 මන්ත්‍රීතැන්න 

41

515C

කන්දේගම

104

 529A

 පණ්ඩිතයාකුඹුර

42

 515D

 වතුමුල්ල 

105

 530

 කුරුපණාවෙල 

43

 515E

 මහඌව වත්ත 

106

 530A

 වතුලන්ද නැ. 

44

 516

 කැටකදුර 

107

 530B

 වතුලන්ද බටහිර 

45

 516A

 කැන්දගොල්ල

108

 531

 අඹලියද්ද 

46

 516C

 වැරැල්ලපතන 

109

 531A

 ඇඹුලන්පහ 

47

 516D

 මහපතන

110

 533

 රාගල 

48

517

 තිබ්බටුගොඩ

111

 533A

 සමගිපුර

49

 517A

 වටඹේ

112

 533B

 සෙනරත්පුර 

50

 517B

 තිබ්බටුගොඩ දකුණ 

113

 533C

 රත්නායකපුර

51

 517C

 රඹුකේ

114

 533D

 උඩපුස්සැල්ලාව 

52

 517D

 අරම්පිටිය

115

 533F

 සූරියගහපපහල 

53

 518

 උඩමාදුර 

116

 533G

 සූරියගහප'ඉහල 

54

 518A

 කොස්ගොල්ල 

117

533H

ගල්කඩපතන

55

 518B

 උඩමාදුර උතුර

118

 533I

 මහකුඩුගල 

56

 518C

 ගල්කඩවෙල 

119

 533J

 එකගපුර

57

 519

 කලගම්වත්ත 

120

 533K

 සෙන්ට් මාග්‍රට්

58

 519A

උඩවෙල 

121

 533L

 ඩෙල්මාර් 

59

 519B

යොඹුවැල්තැන්න 

123

 533M

 සෙ'ලෙනාර්ඩ් 

60

 519C

ගල්කැටිවෙල 

124

 533N

 රාගල වත්ත 

61

 519D

හපුගහපිටිය 

125

 533O

 බෲක්සයිඩ්

62

 519E

මෝරංගාතැන්න 

 

63

 519F

ඇල්ලකුඹුර

64

 519G

මුගුණගහපිටිය 

නිලධාරි තොරතුරු, සපයන සේවාවන්

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- ප්‍රධාන සේවා අංශ

1  ආයතන අංශය

2  සැලසුම් අංශය

3  ගිණුම් අංශය

4 ඉඩම් අංශය

5  සමාජ සත්කාරක අංශය

6  ක්ෂේත්‍ර අංශය

7  අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

 

සපයනු ලබන සේවාවන්

ආයතන අංශය

බලපත්‍ර‍ නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරි

ආදායම් සහතික සම්බන්ධ රාජකාරි

වටිනාකම් සහතික සම්බන්ධ රාජකාරි

ග්‍රාම නිලධාරී සහතික සම්බන්ධ රාජකාරි

ජාතික හැදුනුම්පත්‍ර‍ අයදුම්පත්‍ර‍ සහතික කිරීම

සේවකයින් දුම්රිය වාරප්‍රවේශපත්‍ර‍ අනුග්‍ර‍හ ලබා දීම

ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධ රාජකාරි

ජනාධිපති ආධාර සදහා නිර්දේශයන් ඉදිරිපත් කිරීම

නඩත්තු හා සේවාවන් පිළිබද වාර්ෂික ගිවිසුම් වලට එළඹීම

මාසික බිල්පත් ගෙවීම හා පාලනයක් පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධ රාජකාරි

ස්වේච්ඡා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම්

සංවර්ධන අංශය

සංවර්ධන වැඩසටහන් දියත් කිරීම

විමධ්‍යගත වැඩසටහන් සම්බන්ධ රාජකාරි

ගම් නැගුම ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ රාජකාරි

පළාත්සභා සංවර්ධන වැඩසටහන්

රේඛීය අමාත්‍යාංශවල සංවර්ධන වැඩසටහන්

ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම

මූලික තොරතුරු එක්රැස් කිරීම

සම්පත් පැතිකඩ සකස් කිරීම

ප්‍රාදේශීය සම්බණ්ධීකරණ කමිටුව

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටුව

සංවර්ධන සැළැස්ම සකස්කිරීම

වෙනත් වැඩසටහන්

 

ගිණුම් අංශය

සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් ගෙවීම

ගෙවීම් වවුචර් සදහා ගෙවීම් කටුයුතු

ණය/අත්තිකාරම් ගෙවීම

මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ රාජකාරි

ආයතනික අභ්‍යන්තර අවශ්‍යතාවයන්

ව්‍යාපෘති සදහා මිලදී ගැනීම්

ගබඩාවෙන් භාණ්ඩ නිකුත් කිරීම

ගිණුම් සාරාංශ පිළියෙල කිරීම

පොදු තැන්පත් ගිණුම පවත්වාගෙන යාම

මධ්‍යම රජය හා පළාත් සභාව වෙනුවෙන් රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම

මත්පැන් බලපත්‍ර සම්බන්ධ රාජකාරි

උකස් බලපත්‍ර    සම්බන්ධ රාජකාරි

ආදායම් සහතික සම්බන්ධ රාජකාරි

වටිනාකම් සහතික සම්බන්ධ රාජකාරි

විශ්‍රාමිකයින් සදහා දුම්රිය වාරප්‍රවේශපත්‍ර‍ අනුග්‍ර‍හ ලබා දීම

සිවිල් හා වැන්දඹු විශ්‍රාම වැටුප් හි පළමු ගෙවීම් ගණනය කිරීම හා මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

සංශෝධිත ප්‍ර‍ධාන පත්‍ර‍යට අදාලය විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම

අවශ්‍ය අවස්ථාවන් වලදී විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් නතර කිරීම

විශ්‍රාම වැටුප් ලිපිගොනු මාරු කිරීම

විදේශ විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාමික ලිපිගොනු හා වැටුප් වාර්තා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට යැවීම

විශ්‍රාමිකයන්ගේ ඉල්ලීම මත විවිධ අවශ්‍යතාවන් සදහා විශ්‍රාමිකයන්ගේ තොරතුරු ලබාදීම

ආබාධිත හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ලබාදීම

විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් විෂමතා සකස් කිරීම

මාසික වාර්තා සකස් කිරීම

කාර්ය සාධන  වාර්ථාව සකස් කිරීම

 

ඉඩම් අංශය

දැව හෙලීම, ගබඩා කිරීම හා ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ රාජකාරි

ලි භාණ්ඩ හා සතුන් ප්‍ර‍වාහනය කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරි

විදුලි පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සම්බන්ධ රාජකාරි

රජයේ ඉඩම් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම  යටතේ ලබාදීම

‍ඔප්පු ලබාදීම හා අවලංගු කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරි

ඉඩම් ආදායම් එකතු කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරි

මැනුම් නියෝග නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරි

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට සම්බන්ධ රාජකාරි

 

ක්ෂේත්‍ර අංශය

කලාකරු ආධාර සම්බන්ධ රාජකාරි

කලායතන සදහා ආධාර සම්බන්ධ රාජකාරි

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ලියාපදිංචි කිරීම

තරුණ හා ක්‍රීඩා සමිති ලියාපදිංචි කිරීම

දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සදහා නිලඇදුම් දීමනාව

ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්  රාජකාරී

මානව සම්පත් සංවර්ධන රාජකාරී

විද්‍යා හා තාක්ෂණ රාජකාරී

 

සංස්කෘතික රාජකාරී

ක්‍රීඩා රාජකාරි

බෞද්ධ කටයුතු රාජකාරී

සංස්කෘතික සංවර්ධන රාජකාරී

 

තරුණ සේවා රාජකාරී

 

ජාතික ඒකාබද්ධතා රාජකාරී

 

ග්‍රාම සංවර්ධන රාජකාරී

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

උපත්, විවාහ හා මරණ සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම

විවාහ උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම්

ලියාපදිංචි නොකළ උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම

උපත් හා විවාහ සහතික සංශෝධනය කිරීම

දිරාපත් සහතික පිළිබද මධ්‍යම ලේඛනාගාරයෙන් විමසීම් කිරීම

ග්‍රාමීය රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන්ගේ රාජකාරී අධීක්ෂණය

 

සමාජ සත්කාරක අංශය

සහනාධාර ලබාදීම සම්බන්ධ රාජකාරි

ආපදා ආධාර සම්බන්ධ රාජකාරි

නියම් සහනාධාර  සම්බන්ධ රාජකාරි

කාන්තා සමිති, වැඩිහිටි සම්ති, සම්බන්ධ රාජකාරි

අධ්‍යාපන ආධාර  සම්බන්ධ රාජකාරි

ආබාධිත උපකරණ ලබාදීම සම්බන්ධ රාජකාරි

රෝගාධාර‍ සම්බන්ධ රාජකාරි

අක්ෂි කාච ආධාර‍ සම්බන්ධ රාජකාරි

විශේෂ ආධාර සම්බන්ධ රාජකාරි

පෝෂණ ආධාර සම්බන්ධ රාජකාරි

 

පළාත් පාලන ආයතන තොරතුරු

 • ආයතනයේ නම-වලපනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
 • ලිපිනය- ප්‍රාදේශීය සභාව වලපනේ
 • දුරකථන අංකය-052-2279410
 • පැක්ස් අංකය-052-2279410
 • ස්ථාපිත වර්ෂය-1957
 • උපකාර්යාල-3
 • නියෝජිතයින් සංඛ්‍යාව-21

උපකාර්යාලය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

රාගල

ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලය රාගල

052-2265275

පදියපැපැල්ල

ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලය පදියපැපැල්ල

052-2287384

නිල්දන්ඩාහින්න

ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලය නිල්දන්ඩාහින්න

052-2278175

රජයේ ආයතන,රාජ්‍ය නොවන ආයතන සහ ග්‍රාමිය සංවිධාන විස්තර

 

ආයතනය

ලිපිනය

අදාල කාර්යයන්

1

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.නිල්දන්ඩාහින්න

ආයතනික කටයුතු/සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම/ඉඩම් සම්බණ්ධ කටයුතු/දැව හෙලීම හා දැව ප්‍රවාහන රාජකාරි/මුදල් හා මුදල්ගෙවීම් රජයේ වියදම් හා ආදායම් පිළිබද රාජකාරි/විවාහ උප්පැන්න මරණ සහ අදාල රාජකාරී/ කොට්ඨාශයේ විවිධ කාර්යයන් සදහා රජයේ සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන සම්බණ්දීකරණය කිරීම ආදී විවිධ රජකාරී

2

වලපනේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

වලපනේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය.වලපනේ

අධිකරණ රාජකාරී

3

වලපනේ ප්‍රදේශීය සභාව

වලපනේ ප්‍රදේශීය සභාව වලපනේ

ආයතනික කටයුතු/සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම/පළාත්පාලන කටයුතු/අපදව්‍ය කළමණාකරනකටයුතු/ ආදී විවිධ රජකාරී

4

කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය වලපනේ

ආයතනික කටයුතු/ පාසැල් කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම සහ සම්බණ්ධීකරණය/ ආදී විවිධ රජකාරී

5

වලපනේ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය

වලපනේ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය වලපනේ

ආයතනික කටයුතු/කොට්ඨාශයේ මහජනතාවගේ යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයක් පවත්වා ගැනිම සදහා විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම/

6

රාගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය

රාගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය  රාගල

ආයතනික කටයුතු/කොට්ඨාශයේ මහජනතාවගේ යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයක් පවත්වා ගැනිම සදහා විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම/

7

වලපනේ ප්‍රාදේශීය රෝහල

වලපනේ ප්‍රාදේශීය රෝහල වලපනේ

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/නේවාසික රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම/ අදී විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම

8

උඩුපුස්සැල්ලාව ප්‍රාදේශීය රෝහල

ප්‍රාදේශීය රෝහල, උඩුපුස්සැල්ලාව

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/නේවාසික රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම/ අදී විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම

9

මඩුල්ල ග්‍රාමීය රෝහල

 ග්‍රාමීය රෝහල මඩුල්ල , උඩුපුස්සැල්ලාව

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/නේවාසික රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම/ අදී විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම

10

නිල්දන්ඩාහින්න රෝහල

නිල්දන්ඩාහින්න රෝහල ,නිල්දන්ඩාහින්න

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/නේවාසික රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම/ අදී විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම

11

හයිපොරස්ට් රෝහල

හයිපොරස්ට් රෝහල ,හයිපොරස්ට්

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/නේවාසික රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම/ අදී විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම

12

තෙරිපැහැ මාතෘ නිවාසය

මාතෘ නිවාසය තෙරිපැහැ

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම

13

ආයුර්වේද රෝහල

ආයුර්වේද රෝහල නිල්දන්ඩාහින්න

ආයතනික කටයුතු /භාහිර රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/නේවාසික රෝගි අංශය පවත්වාගෙන යාම/සායනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම/ අදී විවිධ රාජකාරි සිදුකිරීම

14

ලංකා විදුලිබලමන්ඩලය

ලංකා විදුලිබල මන්ඩලය වලපනේ

ආයතනික කටයුතු/විදුලි පාරිබෝගික කටයුතු/නඩත්තුහා සේවා සිදුකිරීම

15

ලංගම ඩිපෝව

ලංගම ඩිපෝව වලපනේ

ආයතනික කටයුතු/සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහන , පාසැල්සේවා  සහ දුරගමන් සේවා  පත්ත්වාගෙන යෑම

16

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වලපනේ

ආයතනික කටයුතු/ජල පාරිබෝගික කටයුතු/නඩත්තුහා සේවා සිදුකිරීම

17

ව්ධායක ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය

ව්ධායක ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය රාගල

ආයතනික කටයුතු/මාර්ග නඩත්තුහා සේවා සිදුකිරීම/ මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකිරීම

18

ව්ධායක ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය

ව්ධායක ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය රිකිල්ලගස්කඩ

ආයතනික කටයුතු/මාර්ග නඩත්තුහා සේවා සිදුකිරීම/ මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකිරීම

19

සහකාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය

සහකාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය වලපනේ

පොලිස් ස්ථාන සම්බණ්ධිකරණයෙන් කොට්ඨාශයේ  ආරක්ෂාව ,නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යෑම පිළිබද කටයුතු  කිරීම,

20

වලපනේ පොලිස් ස්ථානය

පොලිස් ස්ථානය ,වලපනේ

කොට්ඨාශයේ  ආරක්ෂාව පිළිබද කටයුතු ,නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යෑම/අපරාධ වැලැක්වීම සදහා කටයුතු කිරීම/මත්ද්‍රවය නිවාරන වැඩසටහන් සිදුකිරිම

21

රාගල පොලිස් ස්ථානය

පොලිස් ස්ථානය ,රාගල

කොට්ඨාශයේ  ආරක්ෂාව පිළිබද කටයුතු ,නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යෑම/අපරාධ වැලැක්වීම සදහා කටයුතු කිරීම/මත්ද්‍රවය නිවාරන වැඩසටහන් සිදුකිරිම

22

මතුරට පොලිස් ස්ථානය

පොලිස් ස්ථානය ,මතුරට

කොට්ඨාශයේ  ආරක්ෂාව පිළිබද කටයුතු ,නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යෑම/අපරාධ වැලැක්වීම සදහා කටයුතු කිරීම/මත්ද්‍රවය නිවාරන වැඩසටහන් සිදුකිරිම

23

තෙරිපැහැ පොලිස් ස්ථානය

තෙරිපැහැ පොලිස් ස්ථානය ,වැවතැන්න

කොට්ඨාශයේ  ආරක්ෂාව පිළිබද කටයුතු ,නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යෑම/අපරාධ වැලැක්වීම සදහා කටයුතු කිරීම/මත්ද්‍රවය නිවාරන වැඩසටහන් සිදුකිරිම

24

උඩපුස්සැල්ලාව පොලිස් ස්ථානය

පොලිස් ස්ථානය , තෙරිපැහැ

කොට්ඨාශයේ  ආරක්ෂාව පිළිබද කටයුතු ,නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යෑම/අපරාධ වැලැක්වීම සදහා කටයුතු කිරීම/මත්ද්‍රවය නිවාරන වැඩසටහන් සිදුකිරිම

25

විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය

විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය වලපනේ

සමූපකාර ප්‍රාදේශික පවත්වාගෙන යෑම,සනස බැංකු , රක්ෂණ ආයතන පවත්වාගෙන යෑම ආදි විවිධ සේවා සිදුකිරීම

26

අඩවිවන නිළධාරී කාර්යාලය

අඩවිවන නිළධාරී කාර්යාලය මහකුඩුගල

ප්‍රදේශයේ වනාත්තර ආරක්ෂාකිරිම සදහා කටයුතු කිරිම,නව වනවගා ඇතිකිරිම, දැව කපා ඉවත් කිරිම ,දැවප්‍රවානය සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශයන් ලබාදීම , සංවර්ධන කටයුතු සදහා  අවශ්‍ය නිර්දේශ ලාබාදීම

27

අඩවි ආරක්ෂක නිළධාරී කාර්යාලය

අඩවි ආරක්ෂක නිළධාරී කාර්යාලය  කීර්තිබණ්ඩාරපුර

ප්‍රදේශයේ සිටින වන සතුන්  සහ වනාත්තර  ආරක්ෂා කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම, ජනතාවට සහ දේපල සදහා සිදුවන වන සත්ව හානි වැලැක්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනිම සංවර්ධන කටයුතු සදහා  අවශ්‍ය නිර්දේශ ලාබාදීම

28

පශුවෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය

පශුවෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය රාගල

ප්‍රදේශයේ පශුසම්පත් සංවර්ධනයට  අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම,  සත්ව සායන පැවැත්වීම,සතුන් සදහා ප්‍රතිකාර කිරීම,  සංවර්ධන වැඩසටහන් සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලාබාදීම ආදී විවිධ රාජකාරී කිරීම

29

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය එගොඩකණ්ද

සංස්කෘතික වැඩසටහන්, අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සිදුකිරීම ආදි විවිධ වැඩසටහන්

30

පරිවාස නිළධාරී කාර්යාලය

පරිවාස නිළධාරී කාර්යාලය වලපනේ

ළමයින් සදහා සිදුවන ගැටළු නිරාකරණය, අකටයුතුකම් වැළැකවීම ආදී ළමා ආර්ෂණය සදහා අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීම

31

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන -6

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ය /rd., $uq,ayd,alef,a$ uqxj;a; $ks,aoKAvdyskak$ remy$ f;rsmeye

ප්‍රදේශයේ කෘෂි සම්පත් සංවර්ධනයට  අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම,  සුළු වාරිමාර්ග නඩත්තුව , සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ගොවිබැංකු පවත්වාගෙන යෑම ආදි විවිධ  රාජකාරී සිදුකිරීම

32

දිවිනැගුම බැංකු සංගම්-8

දිවිනැගුම බැංකු සංගමය/rd., $j;+uq,a,$ uqxj;a; $l,.kaj;a; $uvq,a,$moshme,e,a,$ remy$ f;rsmeye

දිවිනැගුම බැංකු පවත්වාගෙන යෑම  , සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම  ආදි විවිධ  රාජකාරී සිදුකිරීම

33

මහජන බැංකු -5

මහජන බංකුව rd.,$j,mfka$Wvmqiaie,a,dj$ks,aokavdyskak$ moshme,e,a,$

බැංකු පවත්වාගෙන  යෑම, විවිධ වැඩසටහන් සදහා විවිධ ලෙස සහාය දැක්වීම , ණය පහසුකම් ලබාදීම

34

ලංකා බැංකු-3

ලංකා බැංකුව/ j,mfka$moshme,e,a,/රාගල

බැංකු පවත්වාගෙන  යෑම, විවිධ වැඩසටහන් සදහා විවිධ ලෙස සහාය දැක්වීම , ණය පහසුකම් ලබාදීම

වසම් මට්ටමේ පිහිටි රජයේ/රජයේ නොවන ආයතන

                       අනු                            අංකය

වසම් අංකය

වසම

නම

ලිපිනය

1

504

වැටගේපත

   

2

504A

බිංගන්තලාව

පොහොර ගබඩාව

 

3

504B

හයිපොරස්ට්

හයිපොරස්ට් ප්‍රාදේශීය රෝහල 

හයිපොරස්ට් ,කදපොල

හයිපොරස්ට් දෙමල මහා විද්‍යාලය

හයිපොරස්ට්

හයිපොරස්ට් තැපැල් කාර්යාලය

හයිපොරස්ට්

4

504C

අලකොලවැව

අලකොලවැව අරුණාලෝක විද්‍යාලය

අලකොලවැව .මතුරට

5

504D

හයිපොරස්ට් වත්ත

දෙමළ විද්‍යාලය

 

6

504E

කුරුදුඔය

රිලාමුල්ල දෙමලමහා විද්‍යාලය,

රිලමුල්ල,කදපොල

රිලාමුල්ල ප්‍රාමික  විද්‍යාලය

රිලමුල්ල,කදපොල

ඇල්මාග්‍රෙමන්ඩ් විද්‍යාලය

ඇල්මා කදපොල

7

505

නාපටවෙල

පේෂකර්ම මධ්‍යස්ථානය

නාපටවෙල ,පදියපැලැල්ල

8

505A

පදියපැලැල්ල

උපතැපැල් කාර්යාලය,

උපතැපැල් කාර්යාලය,පදියපැලැල්ල

දිවිනැගුම බැංකුව

දිවිනැගුම බංකුව පදියපැලැල්ල

ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය සභා උපකාර්යාලය පදියපැලැල්ල

9

505B

අඹගස්පිටිය

   

10

505C

ගලබඩ

ගලබඩ විද්‍යාලය

 

11

505D

ලදුපිට

ලදුපිට විද්‍යාලය

 

12

505E

වැටෙක්ගම

   

13

506

මුංවත්ත

මුංවත්ත විද්‍යාලය

 

14

506A

උනගොල්ල

උපතැපැල් කාර්යාලය,

උපතැපැල් කාර්යාලය,මුංවත්ත

ගෙවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

ගෙවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය මුංවත්ත

ග්‍රාමීය සමුපකාර බැංකුව

ග්‍රාමීය සමුපකාර බැංකුව මුංවත්ත

මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව

මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව මුංවත්ත

15

506B

ලියන්වල පහලගම

ලියන්වල විද්‍යාලය,තැපැල්කාර්යාලය,

 

16

506C

මැදකදුර

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

 

17

506D

ලියන්වල ඉහල

   

18

506E

මඩුමාන

   

19

506F

ඉළුක්පැලැස්ස

මුංවත්ත ධර්මපාල ද්වීතික පාසැල

ඉලුප්පැලැස්ස, මුවත්ත

මුංවත්ත ධර්මපාල ප්‍රාතමික  පාසැල

ඉලුප්පැලැස්ස, මුවත්ත

20

507

උකුතුලේ

   

21

507A

උකුතුලේ නැගෙනහිර

උකුතුලේ විද්‍යාලය

 

22

507B

යටිවැල්ල

   

23

513

පන්නල

දිවිනැගුම ප්‍රජාමුල බැංකුව

පන්නල කීර්තිබණ්ඩාරපුර

24

513A

සේරුපිටිය

ලිහිනියාගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

ඕතලාව කීර්තිබණ්ඩාරපුර

25

513B

සැරසුන්තැන්න

ලිහිණියාගල රජමහා විහාරය , මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව ,ප්‍රථමික විද්‍යාලය , වනජීවී කාර්යාලය,මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

ඌරුමඩ කීර්තිබණ්ඩාරපුර

කිර්ති ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය ,තැපැල් කාර්යාලය

ඌරුමඩ කීර්තිබණ්ඩාරපුර

26

513C

වැවකැලේ

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්තානය

වැවකැලේ කුඹල්ගමුව

27

513D

ඉහලපන්නල

උප තැපැල් කාර්යාලය ,පන්නල විද්‍යාලය,

ඉහල පන්නල

28

513E

මයිලගස්තැන්න

   

29

513F

ආදාවල

   

30

514

කුඹල්ගමුව

කීර්තිබණ්ඩාර විද්‍යාලය

 

31

514A

නාරංතලාව

   

32

514B

කුඹල්ගමුව නැ.

පේෂකර්මාන්ත ශාලාව, තැපැල් කාර්යාලය

කුඹල්ගමුව

33

514C

මුල්හාල්කැලේ.

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

මුල්හාල්කැලේ වලපනේ

     

ප්‍රාදේශීය රෝහල

මුල්හාල්කැලේ වලපනේ

     

සෞඛ්‍යවෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය

මුල්හාල්කැලේ වලපනේ

34

514D

තැන්නේහෙන්වල

මධ්‍යම පැළතවාන

මුල්හාල්කැලේ වලපනේ

දැලිවල කනිෂ්ඨ වාද්‍යාලය

තැන්නේහෙන්වල වලපනේ

35

514E

දැලිවල උතුර

සණස බැංකුව

කඩවීදිය ,කුඹල්ගමුව

36

514F

දැලිවල දකුණ

   

37

515

බටගොල්ල

බටගොල්ල විද්‍යාලය

බටගොල්ල ,වලපනේ

38

515A

මානෙල්වල

   

39

515B

වලපනේ

පරිවාස කාර්යාලය

වලපනේ

තැපැල් කාර්යාලය

වලපනේ

දිවිනැගුම බැංකුව

වලපනේ

මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය

වලපනේ

ජලසම්පාදන මණ්ඩලය

වලපනේ

ආයුර්වේද බෙහෙත්ශාලාව

වලපනේ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

වලපනේ

ප්‍රාදේශීය සභාව

වලපනේ

   

වලපනේ

ලියසෙවන

වලපනේ

පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය

වලපනේ

පොලිසිය

වලපනේ

මහජන බැංකුව

වලපනේ

ලංකාබැංකුව

වලපනේ

40

515C

කන්දේගම

   

41

515D

වතුමුල්ල

බටගොල්ල ඵුස්සදේව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

වටරක්ගොඩ වලපනේ

බටගොල්ල ඵුස්සදේව ප්‍රාතමික  විද්‍යාලය

වටරක්ගොඩ වලපනේ

ලංගම ඩිපෝව

වලපනේ

ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලය

 වලපනේ

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩඒකකය

නුවරපාර වලපනේ

42

515E

මහඌව වත්ත

   

43

516

කැටකදුර

කැටකදුර විද්‍යාලය

කැටදුර වලපනේ

44

516A

කැන්දගොල්ල

   

45

516B

එගොඩකණ්ද

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,ශ්‍රි නන්දාරාම විද්‍යාලය

 

46

516C

වැරැල්ලපතන

   

47

516D

මහපතන

   

48

517

තිබ්බටුගොඩ

තිබ්බටුගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

තිබ්බටුගොඩ

49

517A

වටඹේ

   

50

517B

තිබ්බටුගොඩදකුණ

බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල

දෙහිගහ හේන   නිල්දන්ඩාහින්න

51

517C

රඹුකේ

   

52

517D

අරම්පිටිය

රුප්පේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

රුප්පේ නිල්දන්ඩාහින්න

53

518

උඩමාදුර

විද්‍යා පදීප ද්වීතික පාසැල

උඩමාදුර

     

ස්වර්ණ ප්‍රදීප ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

උඩමාදුර

     

ග්‍රාම නිළධාරී කාර්යාලගොඩ නැගිල්ල

උඩමාදුර

54

518A

කොස්ගොල්ල

   

55

518B

උඩමාදුරඋතුර

ආයුර්වේද රෝහල

උඩමාදුර

උපතැපැල් කාර්යාලය

6 කණුව , උඩමාදුර

56

518C

ගල්කඩවෙල

ගල්කඩවෙල විද්‍යාලය

 

57

519

කලගන්වත්ත

(භාවිතයට නොගන්නා )පොහොර ගබඩාව තැපැල් කාර්යාලය

කලගන්වත්ත

58

519A

උඩවෙල

   

59

519B

යොඹුවැල්තැන්න

   

60

519C

ගල්කැටිවෙල

   

61

519D

හපුගහපිටිය

තැන්නබෝධිය විදුහල

කලගන්වත්ත

62

519E

මෝරංගහතැන්න

උපතැපැල් කාර්යාලය

කලගන්වත්ත

අබහේන විද්‍යාලය

කලගන්වත්ත

63

519F

ඇල්ලකුඹුර

කලගන්වත්ත නවෝද්‍යා පාසැල

කලගන්වත්ත

වැලිහිද ප්‍රාථමික විදයාලය

වැලිහිද කලගන්වත්ත

64

519G

මුගුණගහපිටිය

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

ගල්වත්ත නලගන්වත්ත

65

521

බොලගන්දාවෙල

   

66

521A

හෑගස්උල්ල

වනජිවී කාර්යාලය ,මාතෘ නිවාසය

හෑගස්උල්ල ,තෙරිපැහැ

67

521B

අඹගහතැන්න

දිවිනැගුම බංකුව

තෙරිපැහැ

උපතැපැල් කාර්යාලය

තෙරිපැහැ

පුස්තකාලය

තෙරිපැහැ

ගෙවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

තෙරිපැහැ

68

521C

තෙරිපැහැ

හිගුරුවෙල විද්‍යාලය

 

69

521D

මල්ලාගම

උපතැපැල් කාර්යාලය

මල්ලාගම

ග්‍රාම නිළධාරී කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

මල්ලාගම

70

521E

දුලන

කීනගොල්ල විද්‍යාලය

කලගන්වත්ත

71

521F

හෙලගම

   

72

518D

යටිමාදුර

උපතැපැල් කාර්යාලය

යටිමාදුර උඩමාදුර

73

518E

තුංහිටියාව

   

74

518F

දෙමටඅරාව

   

75

523

අඹන්ඇල්ල

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

 

76

523A

හෑගම

අඹන් ඇල්ල විද්‍යාලය

 

77

523B

වැවතැන්න

   

78

524

දෙඹුරේ

   

79

524A

දඹගොල්ල

   

80

524B

ගොරඩියගොල්ල

   

81

524C

පුරංකුඹුර

   

82

524D

දබ්බරේ

   

83

524E

නිල්දන්ඩාහින්න

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

නිල්දන්ඩාහින්න

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

නිල්දන්ඩාහින්න

දිවිනැගුම බැකුව  , වැඩිහිටි නිවාසය, සංචාරක බංගලාව

නිල්දන්ඩාහින්න

84

525

කුඹුක්වෙල

දිල්ගල විද්‍යාලය

 

85

525A

උඩගම

   

86

525B

කරදගොල්ල

උප තැපැල් කාර්යාලය

කරදගොල්ල කුඹුක්වෙල

ධම්මජෝති විද්‍යාලය

දඹගොල්ල නිල්දන්ඩාහින්න

87

525C

කොටඹේ

   

88

526

හරස්බැද්ද

   

89

526A

පලල්පතන

   

90

526B

හරස්බැද්ද උතුර

උප තැපැල් කාර්යාලය ,සිංහල විද්‍යාලය,

හරස්බැද්ද

91

526C

මොරබැද්ද

   

92

527

මඩුල්ල උතුර

මඩුල්ල ග්‍රාමිය රෝහල

නවනගරය මඩුල්ල

පේෂකර්ම මධ්‍යස්ථානය

නවනගරය මඩුල්ල

93

527A

මඩුල්ල දකුණ

මඩුල්ල රෝහල ,පේෂකර්ම ආයතනය

 

94

527B

මොරහෙල

දිවිනැගුම බැංකුව

නවනගරය මඩුල්ල

     

උපතැපැල් කාර්යාලය මඩුල්ල විද්‍යාලය

නවනගරය මඩුල්ල

     

උපතැපැල් කාර්යාලය, මොරහෙල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

මොරහෙල මඩුල්ල

95

527C

කන්දේයාය

   

96

528

රුපහ

රුපහ විද්‍යාලය

 

97

528A

පල්ලේවෙල

   

98

528B

පාළුගම

   

99

528C

මාලියද්ද

කොන්ගෝවත්ත ප්‍රජාශාලාව

 

100

528D

මීපනාව

මාලියද්ද විද්‍යාලය ,උපතැපැල් කාර්යාලය

 

101

528E

රුපහ නැගෙනහිර

බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල

නුගේගොඩ රුපහ

සණස ගොඩනැගිල්ල

කොල්ලල්පිටිය රුපහ

102

528F

මාතැටිල්ල

උපතැපැල් කාර්යාලය

රුපහ හල්ග්‍රන්ඔය

103

529

මන්ත්‍රීතැන්න

මන්ත්‍රීතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

රාගල

104

529A

පන්ඩියාකුඹුර

පන්ඩිතයාකුඹුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

රාගල

105

530

කුරුපනාවෙල

කුරුපනාවෙල විද්‍යාලය

 

106

530A

වතුලන්ද නැගෙනහිර

තැපැල් කාර්යාලය

කුරුපනාවෙල

107

530B

වතුලන්ද බටහිර

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

කුරුපනාවෙල

108

531

අඹලියද්ද

උපතැපැල් කාර්යාලය අඹලියද්ද විද්‍යාලය

තැන්නවත්ත අඹලියද්ද  රුපහ

109

531A

ඇඹුලන්පහ

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

ඉලුක්පතන රුපහ

110

533

රාගල

ටී බ මු හේරත් විද්‍යාලය,

පොලිස්ස්ථානය ,ප්‍රාදේශීය සභාව තැපැල් කාර්යාලය ,ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, විධායක ඩංජිනේරු කාර්යාලය, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලය , මිල්කෝ ආයතනය

 

111

533A

සමගිපුර

සමගිපුර විදුහල

සමගිපුර රාගල

     

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය

 

112

533B

සෙනරත්පුර

සෙනරත්පුර විද්‍යාලය ,හල්ග්‍රන්ඔය දෙමළ විද්‍යාලය

 

113

533C

රත්නායකපුර

රත්නායකපුර විද්‍යාලය,ලිඩස් ඩෙල් දෙමළ විද්‍යාලය,පශුවෛද්‍ය කාර්යාලය, දියනිල්ල කාර්මික විද්‍යාලය

 

114

533D

උඩපුස්සැල්ලාව

පොලිස් ස්ථානය

උඩපුස්සැල්ලාව

     

තැපැල් කාර්යාලය

උඩපුස්සැල්ලාව

     

දිවිනැගුම බැංකුව මහජන බැංකුව

උඩපුස්සැල්ලාව

115

533E

උඩපුස්සැල්ලාව දකුණ

   

116

533F

සූරියගහපතන පහල

සූරියගහපතන විදුහල

සූරියගහපතන උඩපුස්සැල්ලාව

උපතැපැල් කාර්යාලය , උඩපුස්සැල්ලාව රෝහල

සූරියගහපතන උඩපුස්සැල්ලාව

117

533G

සූරියගහපතන ඉහල

   

118

533H

ගල්කඩපතන

පේෂකර්ම මධ්‍යස්ථානය

ගල්කඩපතන උඩපුස්සැල්ලාව

119

533I

මහකුඩුගල

උපතැපැල් කාර්යාලය,අඩවිවන කාර්යාලය බීට්ටු වන කාර්යාලය

මහකුඩුගල

ග්‍රාමීය බැංකුව,මහකුඩුගල විද්‍්‍යලය

මහකුඩුගල

120

533J

එකගපුර

ගෝරඩන් විද්‍යාලය

 

121

533K

සෙන්මාග්‍රට්

   

122

533L

ඩෙල්මාර්

ඩෙල්මාර් විද්‍යාලය,

 

123

533M

සෙන්ලෙනාර්ඩ්

සෙන්ලෙනාර්ඩ්  දෙමළ මහා විදුහල

සෙන්ලෙනාර්ඩ් පහල

     

කොනිගර් දෙමළ කිර්‍ඩා විදුහල

සෙන්ලෙනාර්ඩ් පහල

124

533N

රාගලවත්ත

දිවිනැගුම බැංකුව,පවුල් සෞඛ්‍ය නිළධාරි කාර්යාලය

 

125

533O

බෲක්සයිඩ්

උපතැපැල් කාර්යාලය

බෲක්සයිඩ්

 

03     ජනගහනය හා ජන විකාශනය ( 2011 සිට 2018)

 

විස්තරය

අවුරුද්ද

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

මුළු ජනගහනය

126171

125489

124923

126066

127152

128036

මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව

33125

33129

35058

35024

35112

35148

කාන්තාවන්

 

64070

64086

64068

64279

65347

පිරිමින්

 

61419

60837

61998

62873

62689

දරුවන්

24467

23391

21975

25528

23215

22132

ජාතින් අනුව ජනගහනය

එකතුව

සිංහල

ශ්‍රි ලංකා දෙමළ

ඉන්දිය දෙමළ

මුස්ලිම්

ගණන

%

ගණන

%

ගණන

%

ගණන

%

128036

78784

62

6165

5

41692

32

1395

1

                   

          වයස් අනුව ජනගහනය

මුළු සංඛ්‍යාව

වයස අවු 1-5

වයස අවු 6-18

වයස අවු 18-40

වයස අවු40-70

අවු 70 වැඩි

128036

10977

26209

46987

38183

5680

ආගම අනුව  ජනගහනය

මුළු සංඛ්‍යාව

බෞද්ධ

හින්දු

ඉස්ලාම්

ක්‍රිස්තියානි

128036

78383

43951

1405

4297

අධ්‍යාපනය අනුව  ජනගහනය

පෙර පාසල්

ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි 1-5

ද්විතීක ශ්‍රේණි 6-11

O/L

A/L

උපාධිය

4615

25219

49621

15741

8111

1020

අංශ අනුව  ජනගහනය

මුළු සංඛ්‍යාව

නාගරික

ග්‍රාමීය

වතු

 

පි

ගැ

පි

ගැ

පි

ගැ

128036

490

1012

41667

40595

23062

21210

රැකියාව අනුව  ජනගහනය

රජ්‍ය

පෞද්ගලික

ස්වයං රැකියා

වතු කම්කරු

කෘෂිකාර්මික

කම්කරු

විදේශ රැකියා

රැකියා විරහිත

6317

13924

4107

11490

22069

6202

977

32093

 04 ඉඩම් පරිහරණය හා කෘෂිකාර්මික තොරතුරු

මුළු බිම් ප්‍රමාණය- වර්ග කිලෝ මිටර්   304

ඉඩම් පරිහරණය

අක්කර

1 කෘෂිකාර්මික

24876

2 ප්‍රධාන වැවිලි භෝග

10625

3 වාරිමාර්ග

5 සංඛ්‍යාව

4 ජල සම්පාදනය

 

5 ජලාශ

හෙක්ටෙයාර්    1482

6 වැව්

සංඛ්‍යාව 44

7 මාර්ග

 

8 නිවාස

422 හෙක්ටෙයාර්

වගා අනුව බිම් ප්‍රමාණය

ප්‍රධාන වගාව

අක්කර

හෙන්

එළවළු

තේ

වෙනත්

කුඹුරු

වනාත්තර

1493

5805

10625

7112

10466

26502

ඉඩම් අයිතිය අනුව

අයිතිය

අක්කර

රජයේ

11829

පෞද්ගලික

19286

කෘෂිකාර්මික කටයුතු

වගාවේ නම

අක්කර

හෙන්

එළවළු

තේ

වෙනත්

කුඹුරු

1493

5805

10625

7112

10466

පශු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

පශු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන    රාගල

මධ්‍යස්ථාන              01

වෛද්‍යවරු             01

ප්‍රදේශයේ පශුසම්පත් සංවර්ධනයට  අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම,  සත්ව සායන පැවැත්වීම,සතුන් සදහා ප්‍රතිකාර කිරීම,  සංවර්ධන වැඩසටහන් සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලාබාදීම ආදී විවිධ රාජකාරී කිරීම සිදු කරයි

05 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු තොරතුරු

කර්මාන්ත ශාලා

කර්මාන්තය

කර්මාන්ත ශාලා ගණන

ඇගළුම්

2

හස්තකර්මාන්ත

හස්ත කර්මාන්තය

කර්මාන්ත කරුවන් සංඛ්‍යාව

ස්වර්ණාභරණ

69

සම්භාන්ඩ

1

සිල්ලර වෙළදාම

අනු අංකය

වෙළදාමේ නම

සංඛ්‍යාව

1

2

3

4

සිල්ලර වෙළදසැල්

වීමොල්

හාඩ්වෙයාර්

බේකරි

484

53

13

13

ඇගලුම් ආශ්‍රිත කර්මාන්තකරුවන්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ඩබ්.එම්.එම්.ජි.නන්දාවති

නිකවත්ත,උඩමාදුර

02

504-බි හයිෆොරස්ට්

වෙත්තධෙස්වරි

හයිෆොරස්ට්,කදපොල

03

504-බි හයිෆොරස්ට්

පි.ශාන්ති

හයිෆොරස්ට්,කදපොල

05

504-වැටගේපත

එම්.ජි.පියංකා මානේල්

ගලපිටියාව,මතුරට

06

504-ඒ බිංගන්තලාව

අජන්තා තිසේරා

බිංගන්තලාව,කදපොල

07

504-ඒ බිංගන්තලාව

එච්.ඩබ්.ලිලානනිදනි

බිංගන්තලාව,කදපොල

08

504-ඒ බිංගන්තලාව

සන්ධ්‍යා වර්ණසෙන

බිංගන්තලාව,කදපොල

09

504-ඒ බිංගන්තලාව

රාසයියා සේල්ව මලරි

බිංගන්තලාව,කදපොල

10

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

පලන්වෙලු සන්මුගම්

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

11

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

එස්.සාන්ත කුමාරි

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

12

505ඒ-පදියපැලැල්ල

රවින්ද්‍ර අන්දරාදි

නො49 රාගලපාර ,පදියපැලැල්ල

13

505ඒ-පදියපැලැල්ල

බි.එම්.එන්.විජේසිංහ

නො123 සිටි ටේලර්,පදියපැලැල්ල

14

505ඒ-පදියපැලැල්ල

සී.කේ.බී. මීගස්වත්ත

137, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

15

505ඒ-පදියපැලැල්ල

නෂීරා

144, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

16

505ඒ-පදියපැලැල්ල

ඩී.එම්. ශ්‍රීනාත් අන්දරාදී

72/1, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

17

505ඒ-පදියපැලැල්ල

ඩී.එම්.එන්. කුමාරසිරි

262, සිටි ටේලර්ස්, පදියපැලැල්ල

18

505ඊ-වැටකේගම

එච්.එම්.ශාන්ති හේරත්

වැටකේගම,පදියපැලැල්ල

19

506ඒ-උණගොල්ල

කේ.එම්.ඩබ්.ජි.අනුලාවති

30කණුව රාගලපාර ,මුංවත්ත

20

506ඒ-උණගොල්ල

කේ.එම්.සි.කැකුලන්දර

රාගලපාර ,මුංවත්ත

21

506ඒ-උණගොල්ල

ආර්.එම්.එම්.වි. ප්‍රියදර්ශනි

රාගලපාර ,මුංවත්ත

22

506බි -ලියන්වල පහල

ඩි.ගුණවති

කිතුල්ගොල්ල,ලියන්වල

23

506බි -ලියන්වල පහල

ටි.ඒ.ධර්මවති

දොහේන,ලියන්වල

24

506බි -ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.ස්වර්ණා

කහටවත්ත,ලියන්වල

25

506බි -ලියන්වල පහල

එච්.එල්.ගිතිකා

කොපිහේන,ලියන්වල

26

506බි -ලියන්වල පහල

රේණුකා ගුණරත්න

කොපිහේන,ලියන්වල

27

506බි -ලියන්වල පහල

එස්.ආර්.ඒ.ආරියවති

කේහෙල්ගොල්ල,ලියන්වල

28

506බි -ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.යසවති

තනිකොටුවහෙන,ලියන්වල

29

506ඩි- ලියන්වල ඉහල

ආර්.එම්.නිසංසලා මධුෂානි

ලියන්වල ඉහලගම, මුංවත්ත

30

506ඩි- ලියන්වල ඉහල

පි.ජි.මාලනි ප්‍රේමලතා

ලියන්වල ඉහලගම, මුංවත්ත

31

506ඩි- ලියන්වල ඉහල

පි.ජි.නිරෝෂා නිල්මිණි

ලියන්වල ඉහලගම, මුංවත්ත

32

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ඒ.ජි.සිසිලියා

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

33

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ඒ.ජි.රම්‍යලතා

උකුතුලේ නැගෙනහිර, මතුරට

34

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එල්.ජි.ගුණවති

උකුතුලේ නැගෙනහිර ,මතුරට

35

507බි-යටිවැල්ල

එන්.කේ.ප්‍රේමාවති

යටිවැල්ල,පදියපැලැල්ල

36

507බි-යටිවැල්ල

ආර්.එම්.බිසෝමැණිකේ

අංකෙළිපිටිය,පදියපැලැල්ල

37

507බි-යටිවැල්ල

ආර්.කේ.ෂර්මිලා කුලතුංග

අංකෙළිපිටිය,පදියපැලැල්ල

38

513-පන්නල

ආර්.එම්.කේ.ජි.දයාරත්න

පන්නල,කිර්තිබංඩාරපුර

39

513බි-සැරසුම්තැන්න

එස්.පි.නලින් ධම්මික

සැරසුම්තැන්න

40

513බි-සැරසුම්තැන්න

පි.එම්.එන්.ජි.රම්බංඩා

සැරසුම්තැන්න

41

513බි-සැරසුම්තැන්න

එච්.ජි.ප්‍රේමාවති

සැරසුම්තැන්න

42

513බි-සැරසුම්තැන්න

කේ.එ.ජි.එච්.එම්.අබේරත්න

සැරසුම්තැන්න

43

513සි-වැවකැලේ

ඒ.එස්.ඩබ්.එම්.මංජුලා සමරකොන්

වැවකැලේ, කුඹල්ගමුව

44

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ඩි.කුලතුංග

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

45

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

බි.පි.පි.මැණික් එතනා

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

46

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

ආර්.පි.යසෝම් රාජගුරු

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

47

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

ආර්.එම්.ජයන්ති

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

48

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

කේ.එම්.එස්. නිල්මිණි

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

49

513එෆ්-ආදාවවල

එච්.එම්.සිලවති

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

50

513එෆ්-ආදාවවල

එස්.එම්.යු.ජි.කරුණාවති

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

51

513එෆ්-ආදාවවල

ඒ.ඒ.අශෝකා සිරිමති

අඹගහඋල්පත,නාරංතලාව,කුඹල්ගමුව

52

514-කුඹල්ගමුව

ආර්.එම්.ගිතා රත්නායක

කඩවිදිය ,කුඹල්ගමුව

53

514-කුඹල්ගමුව

ඒ.එම්.චන්දුකා හේරත්

සියඹලාවත්ත,කුඹල්ගමුව

54

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

එ.එම්.රන්මැණිකේ

කුඹල්ගමුව,වලපනේ

55

514සි-මුල්හල්කැලේ

එම්.පි.විරසේකර

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

56

515 -බටගොල්ල

ඩබ්.එම්.පත්මා විරසිංහ

බටගොල්ලාගම,වලපනේ

57

515බි-වලපනේ

ජේ.එම්.රොහන ජයන්ත

බස්නැතුම්පල,වලපනේ

58

515බි-වලපනේ

ඩබ්.ජි.කරුණාවති

ගයාන්ට්‍රෙලරින්, බස්නැතුම්පල, වලපනේ

59

515බි-වලපනේ

බි.ආර්.මුතුමැණිකේ

නුවරපාර,වලපනේ

60

515බි-වලපනේ

කේ.නිලන්ති සදමාලි

රණවිරු ජනපදය ,වලපනේ

61

515සි- කන්දේගම

සි.පි.බස්නායක

මිල්ලපිටිය,වලපනේ

62

515සි- කන්දේගම

ආර්.එම්.ශ්‍රියාලතා

මිල්ලපිටිය,වලපනේ

63

515සි-කන්දේගම

බි.එම්.සිතා ප්‍රියදර්ශනි

මිල්ලපිටිය,වලපනේ

64

515ඩි-වතුමුල්ල

මිලානි අමරසිරි

වටරක්ගොඩ,වලපනේ

65

515ඊ-මහඌව වත්ත

එම්.රංජන් කුමාර

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

66

515ඊ-මහඌව වත්ත

ජි.තමිල් වානන්

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

67

515ඊ-මහඌව වත්ත

පි.චිත්‍රෙව්ල්

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

68

515ඊ-මහඌව වත්ත

වි.සේල්වරාජ්

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

69

516-කැටකදුර

එච්.එම්.බි.ජි.උපාලි හේරත්

කැටකදුර,වලපනේ

70

516-කැටකදුර

ජේ.ඩබ්.ජි.ඉදුනිල් විරසිංහ

කැටකදුර,වලපනේ

71

516-කැටකදුර

නිලන්ති ඒකනායක

කැටකදුර,වලපනේ

72

516බි-එගොඩකන්ද

ඒ.එල්.කුසුමාවති

එගොඩකන්ද ,වලපනේ

73

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ටි.එම්.රංජනි මැණිකේ

අං02,ජාතික නිවාස,නිල්දණ්ඩාහින්න

74

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඩි.ජි.නන්දදාස

වංගුහත,නිල්දණ්ඩාහින්න

75

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එම්.ඒ.පියසිලි

අං09,ජාතික නිවාස,නිල්දණ්ඩාහින්න

76

517ඩි-අරම්පිටිය

ජේ.එම්.රසිකා රොහිනි

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

77

517ඩි-අරම්පිටිය

කේ.ඒ.ජි.රංජනි මල්කාන්ති

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

78

518බි-උඩමාදුර

ඊ.ආර්.එච්.සුමනාවති

06කණුව,උඩමාදුර

79

518බි-උඩමාදුර

එච්.ජි.ශ්‍යාමා නිල්මිණි

06කණුව,උඩමාදුර

80

518බි-උඩමාදුර

ශ්‍රියානි පොඩිමැණිකේ

06කණුව,උඩමාදුර

81

518සි-ගල්කඩවල

එස්.ඩි.ටි.ජි.දයානි විරසුරිය

ඉළුක්පැලැස්ස,උඩමාදුර

82

518සි-ගල්කඩවල

ප්‍රේමා ගුරුගේ

කිනගොල්ල,උඩමාදුර

83

519ඒ-උඩවෙල

අජන්තා උඩවෙල

පේරතැන්න,උඩවෙල

84

519ඒ-උඩවෙල

ඩබ්.එම්.කානති කුසුම්

පේරතැන්න,උඩවෙල

85

519සි-ගල්කැටිවල

ටි.එම්.ලක්මාලි අනුෂා

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

86

519සි-ගල්කැටිවල

ඒ.එම්.අනුලාවති

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

87

519ඒෆ්-ඇල්ලකුඹුර

යු.පි.ජි.අනුලාවති

වැලහිද,කලගම්වත්ත

88

519ඒෆ්-ඇල්ලකුඹුර

පි.කේ.පි.තමරා දමයන්ති

ගල්වත්ත,කලගම්වත්ත

89

521බි-අඹගහතැන්න

සුනේත්‍රා සෙනවිරත්න

සුපුනු සෙවන,තෙරිපැහැ

90

521බි-අඹගහතැන්න

සේපාලිකා වික්‍රමසිංහ

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

91

521බි-අඹගහතැන්න

ජි.ජි.සමන් කුමාර

පාසල අසල,තෙරිපැහැ

92

523 අඹන්ඇල්ල

නිර්මලා ධනපාල

මාහේන,අඹන්ඇල්ල

93

514ඒ-දඹගොල්ල

ඩබ්.එම්.හේමාවති

දේහිගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

94

524බි-ගොරඩියගොල්ල

සි.එන්.අඹේසේකර

වලස්කැලේ ,ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණඩාහින්න

95

524බි-ගොරඩියගොල්ල

කේ.ජි.ප්‍රියන්ති

ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණඩාහින්න

96

524ඩි-දබ්බරේ

ආර්.එම්.කේ.රත්නායක

දබ්බරේ,නිල්දණඩාහින්න

97

524ඩි-දබ්බරේ

කේ.ඒ.එම්.නිමල් බංඩාර

කොවිල් ලන්ද , නිල්දණඩාහින්න

98

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

එස්.එස්.එම්.මාලා මැණිකේ

 නිල්දණඩාහින්න

99

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ඊ.එ.දමයන්ති

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

100

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ආර්.ඒ.මාලනි

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

101

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

එල්.ජි.දමයන්ති

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

102

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ඩබ්.එච්.උදේනි  ධමම්මිකා

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

103

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ධම්දිකා හෙමමාලි

පන්සල පතන, නිල්දණඩාහින්න

104

525-කුඹුක්වෙල

සුනිල් නන්දලාල්

දිග්ගල,කුඹුක්වෙල

105

525සි-කෙටඹේ

කේ.කේ.තරංග බණ්ඩාර

වැලිකැටිය , කුඹුක්වෙල

106

526සි-මොරබැද්ද

ශිරෝමි දර්ශි  ප්‍රියංගිකා

මොරබැද්ද,හරස්බැද්ද

107

526සි-මොරබැද්ද

කේ.එම්.බණඩාරමැණිකා

මොරබැද්ද,හරස්බැද්ද

108

527 එ- මඩුල්ල උතුර

ආර්.ඩි.ප්‍රේමාවති

නවනගරය,මඩුල්ල

109

527 -මඩුල්ල උතුර

තිලිණ කාංචනා

නවනගරය,මඩුල්ල

110

527ඒ -මඩුල්ල දකුණ

එච්.එම්.වසන්ත හේරත්

බැලුන්ගලයාය, මඩුල්ල

111

527ඒ -මඩුල්ල දකුණ

ආර්.එම්.ජයසුන්දර

රබර්වත්ත,මඩුල්ල

112

527ඒ -මඩුල්ල දකුණ

ටි.එම්.සරංලි උදේනි

රබර්වත්ත,මඩුල්ල

113

527ඒ -මඩුල්ල දකුණ

ඩි.එම්.කුමුදුනි නෙරංජලා

රබර්වත්ත,මඩුල්ල

114

527බි-මොරහෙල

ආර්.ඩි.ගයාන් සංජිව

උඩලියද්ද,මොරහෙල,මඩුල්ල

115

527බි-මොරහෙල

වි.ජි.විජේකෝන්

අරාවේ ගෙදර,මොරහෙල,මඩුල්ල

116

527සී- කන්දෙයාය

එස්.එම්.සාරා මධුවන්ති

ගල්ලනබැද්ද,මඩුල්ල,උඩුපුස්සැල්ලාව

117

528-රුපහ

ඩබ්.එම්.කුමාරසිරි

හෙළගම,රුපහ

118

528බී- පාළුගම

ආර්.එම්.ජගත් කුමාර

දඹගහපිටිය, පාළුගම, රූපහා

119

528බී- පාළුගම

කේ.ජී.ප්‍රේමාවතී

ඇඹුලන්පහ, පාළුගම, රූපහා

120

528සී- මාලියද්ද

ජයන්ත බණ්ඩාර

කොන්ගොවත්ත, මීපනාව

121

528සී- මාලියද්ද

බී.එච්.රසිකා වසන්ති

කොන්ගොවත්ත, මීපනාව

122

528සී- මාලියද්ද

එච්.එම්. හේමලතා මංගලිකා

මාලියද්ද, කුරුපනාවෙල

123

528සී- මාලියද්ද

ඩබ්.එම්. බණ්ඩාර මැණිකා

කොන්ගොවත්ත, මීපනාව

124

528සී- මාලියද්ද

විපුලතුංග

කොන්ගොවත්ත, මීපනාව

            වඩු කර්මාන්ත කරුවන්

අනු අංකය

වසම

නම

ලිපිනය

01

518-ඒ කොස්ගොල්ල

විපුල අත්තනායක

අලකොලඇල්ල,උඩමාදුර

02

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ජි.එම්.ඩබ්.එම්.ප්‍රේමතිලක

තලාව ,උඩමාදුර

03

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ජි.එම්.ඩබ්.එම්.ගුණසේකර

අලකොලඇල්ල,උඩමාදුර

04

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ජි.එම්.ඩබ්.එම්.උපුල් සමන්ත

කොස්ගොල්ල,උඩමාදුර

05

504-බි හයිෆොරස්ට්

වි.ජයකුමාර්

හයිෆොරස්ට්,කදපොල

06

504-වැටගේපත

ආර්.ඩි.එච්.ජි.ලලන්ත චාමර

වැටගේපත,මතුරට

07

504-ඒ බිංගන්තලාව

පෙරුමාල් බාලක්‍රිෂ්ණ

බිංගන්තලාව,කදපොල

08

504-සි අලකොළවැව

ඊ.ජි.ගාමිණි ජයසේකර

අලකොළවැව,මතුරට

09

504-සි අලකොළවැව

ආර්.එම්.අනිල්ප්‍රියන්ත

අලකොළවැව,මතුරට

10

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

වේලු රවිනාදම්

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

11

505ඒ-පදියපැලැල්ල

පි.එච්.චන්ද්‍ර රත්න

දිලංක ස්ටෝර්ස්,පදියපැලැල්ල

12

505බි-අඔගස්පිටිය

බි.කේ.ජි.චන්දන බණ්ඩාර

අඔගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

13

505ඊ -වැටකේගම

එච්.ඒ.ඊ.ඩබ්.ටිකිරි බණ්ඩා

අලවිලතැන්න,වැටකේගම

14

506- මුංවත්ත

සරත් මැන්දිස් වික්‍රමසිංහ

මැද්දහින්න,මුංවත්ත

15

506ඒ-- උණගොල්ල

ඩබ්.ඩිපි.ඩි.ධර්මසේන

වැටකුල් මඩිත්ත,මුංවත්ත

16

506සී- මැදකඳුර

ඒ.කේ.ජී. ජෝතිපාල

මැදකඳුර, මුංවත්ත

17

506සී- මැදකඳුර

ජී.ඒ. වංශපාල

මැදකඳුර, මුංවත්ත

18

506බි- ලියන්වල පහල

ඩබ්.එන්.ඩබ්.ගුණසිංහ

දඔගහයටහෙන ,ලියන්වල

19

506බි- ලියන්වල පහල

ආර්.එ.කාලිංග

කහටවත්ත,ලියන්වල

20

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ටි.ඒ .වික්‍රමනායක

ලියන්වල,ඉහලගම,මුංවත්ත

21

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

ආර්.ආර්.ලයනල් සුනිල්

ලියන්වල,ඉහලගම,මුංවත්ත

22

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

කේ.ජි.නිහාල් නන්දපාල

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

23

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

පි.ජි.අරුණ කිත්සිරි

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

24

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

පි.ජි.රණසිංහ

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

25

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

එම්.ඒ.වික්‍රමසිංහ

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

26

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

කේ.ජි.ජයසේන

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

27

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

ආර්.ආර්.සෝමදාස

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

28

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

වයි.ජි.නන්දන කුමාර

ලියන්වල ,ඉහලගම,මුංවත්ත

29

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

වයි.එම්.සෝමදාස

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

30

506ඩි- ලියන්වල ඉහලගම

වයි.ජි.යපා පියන්ත

ලියන්වල, ඉහලගම,මුංවත්ත

31

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

එ.ඩි.වික්ටර් අප්පුහාමි

කොලොන්ගස්තැනන,මුංවත්ත

32

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එච්.ඩබ්.ජි.ආරියදාස

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

33

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එච්.ජි.ආරියදාස

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

34

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ටි.ජි.අමරසේන

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

35

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ඩබ්.පි.විරසිංහ

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

36

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

නිමල් විරසිංහ

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

37

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

කේ.එම්.ඉණ්ඩාර

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

38

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

කේ.පත්මේෂ්වරම්

ඇල්මාවත්ත සි.කො.කදපොළ

39

507බි-යටිවැල්ල

එච්.එම්.උපුල් බණ්ඩාර

යටිවැල්ල,පදියපැලැල්ල

40

513-පන්නල

එ.ජි.චමින්ද ආරියරත්ක

මහගම,පන්නල,කිර්තංඩාරපුර

41

513-පන්නල

එච්.එම්.ධර්මදාස

මහගම,පන්නල

42

513සි-වැවකැලේ

උපතිස්ස ගුණතිලක

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

43

513සි-වැවකැලේ

ජේ.එම්.පියතිලක

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

 

513සි-වැවකැලේ

ඒ.එම්.අබේරත්න

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

44

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ඩි.එම්.අබේරත්න

ඉහළ පන්නල, කුඹල්ගමුව

45

513ඩි-ඉහළ පන්නල

පි.එම්.පොඩි අප්පුහාමි

ඉහළ පන්නල, කුඹල්ගමුව

46

513එෆ්-ආදාවල

පි.පි.සෝමපාල

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

47

513එෆ්-ආදාවල

කේ.බි.එම්.චමින්ද නවරත්න

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

48

514-කුඹල්ගමුව

ජේ.එම්.උපාලිජයසිංහ

රිටිඇල්ල,කුඹල්ගමුව

49

514බි-කුඹල්ගමුවනැගෙනහිර

බි.එම්.නිහාල් බස්නායක

අංකෙ31,ජනපදගම,වලලපනේ

50

514බි-කුඹල්ගමුවනැගෙනහිර

එච්.ඩි.කුලතුංග

අංකෙ12,ජනපදගම,වලලපනේ

51

514ඩි-තැන්නේහේන්වල

කේ.එම්.පොඩි අප්පුහාමි

තැන්නේහේන්වල,කුඹල්ගමුව

52

514ඊ-දලිවලඋතුර

ජෙ.එම්.ප්‍රේමරත්න

දේහිගස්පිටිය, කුඹල්ගමුව

53

514ඊ-දලිවලඋතුර

බි.එස්.එම්.ජිනනන්ද

පුජිත්ත, කුඹල්ගමුව

54

514ඊ-දලිවල දකුණ

එච්.එම්.අමරසිංහ

බටතොටකදුර,කුඹල්ගමුව

55

514එෆ්-දැලිවල දකුණ

කේ.ජෙ.එම.සුගතපාල

ඇල්වත්ත,කුඹල්ගමුව

56

515 -බටගොල්ල

කේ.එම්.විමලරත්න

බටගොල්ලාගම,වලපනේ

57

515ඒ-මානෙල්වල

ජයන්ත සේනාධිර

මානෙල්වල ,වලපනේ

58

515ඊ-මහඌව වත්ත

රෑබන් මංගලරාජ්

ක කෙටස,මහඌව ,වලපනේ

59

516 -කැටකදුර

ආර්.එම්.ගුණරත්න

කැටකදුර,පහළගම,වලපනේ

60

516ඒ-කැන්දගොල්ල

ජි.එල්.ජි.ජයසිංහ

කැන්දගොල්ල,වලපනේ

61

516ඒ-කැන්දගොල්ල

එස්.ඒ.ඉන්දික නිශාන්ත

කැන්දගොල්ල,වලපනේ

62

516බි-එගොඩකන්ද

ජි.වි.සුමතිපාල

එගොඩකන්ද,වලපනේ

63

516බි-එගොඩකන්ද

ඩබ්.එම්.විමලදාස

එගොඩකන්ද,වලපනේ

64

516බි-එගොඩකන්ද

එස්.ආර්.කේ.ජි.ජිනදාස

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

65

516බි-එගොඩකන්ද

ජි.කේ.ජි.කුමාර විජේබාහු

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

66

516බි-එගොඩකන්ද

ඒ.ජි.විපුලසේන

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

67

516සි-වැරුල්ලපතන

පි.බි.ඩබ්.ජයතිස්ස

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

68

516ඩි-මහපතන

ජි.ඒ.අසංක ඉන්ද්‍රජිත්

මහපතන,හරස්බැද්ද

69

516ඩි-මහපතන

පි.එම්.පුෂ්පකුමාර

මහපතන,හරස්බැද්ද

70

517ඒ-වටඹේ

එම්.ජි.සේදර්

තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

71

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඒ.ඒ.ජයන්ත කුමාර

පුස්සලපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

72

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඒ.ඒ.ජනත් ජයරත්න

වටවැල්කැලේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

73

517ඩි-අරම්පිටිය

ඩබ්.එම්.තිලකරත්න

ඉදලකැටිය, නිල්දණ්ඩාහින්න

74

517ඩි-අරම්පිටිය

එම්.ජි.කරුණාතිලක

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

75

518බි-උඩමාදුර

ආර්.එම්.කිරිබංබා

06කණුව,උඩමාදුර

76

518බි-උඩමාදුර

එන්.එම්.ඩබ්.ජි.අප්පුහාමි

කරකඩුව,උඩමාදුර

77

518බි-උඩමාදුර

එන්.එම්.ඩබ්.ජි.සෝමපාල

බුටාව,උඩමාදුර

78

518බි-උඩමාදුර

ඩබ්.එම්.සංජය

06කණුව,උඩමාදුර

79

518සි-ගල්කඩවල

ඩබ්.එම්.රණසිංහ

ගල්ගඩවල,උඩමාදුර

80

518සි-ගල්කඩවල

එච්.එම්.ඩබ්.ජි.අඹේවිර

කිනගොල්ල,උඩමාදුර

81

518-උඩමාදුර

ආර්.ඩබ්.එම්.ජගත් නන්දන

බටපෑල,උඩමාදුර

82

518ඊ-තුංහිටියාව

ආර්.එම්.ධර්මසිරි  ලක්ෂ්මන්

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

83

518ඊ-තුංහිටියාව

ආර්.එම්.ආර්.එම්.මුතුබංඩා

පල්ලේහේන,මඩුල්ල

84

518ඊ-තුංහිටියාව

ආර්.ඒ.ගුණපාල

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

85

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ඒ.එම්.කිරිබංඩා

වේගොල්ල,වැවතැන්න

86

518ඩි-යටිමාදුර

කේ.ජි.රම්බන්දියා

කරපලාත,යටිමාදුර

87

518ඩි-යටිමාදුර

ඩබ්.ආර්.පි.ආරියසේන

කටුපත,යටිමාදුර

88

518ඩි-යටිමාදුර

ගාමිණි වික්‍රමසිංහ

පරගහඅරාව,මඩුල්ල

89

519ඒ-උඩවෙල

ආර්.ජේ.එම්.මුතුබංඩා

යල්කුඹුර,උඩවෙල,කලගම්වත්ත

90

519ඒ-උඩවෙල

ආර්.ජේ.එම්.ජයසේන

යල්කුඹුර,උඩවෙල,කලගම්වත්ත

91

519ඒ-උඩවෙල

ඩි.ඩි.එම්.සරත්

නායකැලේ,කලගම්වත්ත

92

519ඒ-උඩවෙල

ආර්.ජේ.එම්.ජයසේකර

යල්කුඹුර,උඩවෙල,කලගම්වත්ත

93

519සි-ගල්කැටිවල

ඩබ්.ටි.ජයසුන්දර

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

94

519සි-ගල්කැටිවල

එච්.ආර්.එම්.විමලසිරි බංඩාර

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

95

519ජි-මුගුනගහපිටිය

ඩබ්.ජි.සිරිසේන

මුගුනගහපිටිය,කලගම්වත්ත

96

519ඒෆ්-ඇල්ලකුඹුර

එච්.එම්.පියතිලක

දවටගහපතන ‍්, කලගම්වත්ත

97

519ඒෆ්-ඇල්ලකුඹුර

එ.එම්.ඉන්ද්‍ර කුමාරි

වැලහිද,කලගම්වත්ත

98

519ඒෆ්-ඇල්ලකුඹුර

ඒ.එම්.රසිකා සමන්ති

ගල්වත්ත,කලගම්වත්ත

99

519ඊ-මෝරන්ගහතැන්න

එම්.යු.එම්.අබේරත්න

මිරියබැද්ද, කලගම්වත්ත

100

521-බොලගන්දාවෙල

එම්.ජි.ජයන්ත ජයවිර

පුස්සලවත්ත,තෙරිපැහැ

101

521-බොලගන්දාවෙල

ටි.එන්.එම්.අමරසේන

වන්නියවැව,තෙරිපැහැ

102

521-බොලගන්දාවෙල

ආර්.එම්.වයි.ජි.රම්බංඩා

හෙලකදුර, තෙරිපැහැ

103

521-බොලගන්දාවෙල

ආර්.බි.ඩි.රාජපක්ෂ

මිලේරුප්පෙ, තෙරිපැහැ

104

521බි-අඹගහතැන්න

ජි.ධර්මසේන

මැඩැවල, තෙරිපැහැ

105

521බි-අඹගහතැන්න

ඒ.එම්.ඒ.සෝමවිර

විජිත නිවස, තෙරිපැහැ

106

521සි-තෙරිපැහැ

වි.ජි.නන්දිපාල

හිගුරේවල ,තෙරිපැහැ

107

521සි-තෙරිපැහැ

වි.ජි.ධර්මසිරි

හිගුරේවල ,තෙරිපැහැ

108

521ඊ-දුලන

ඩි.එම්.විජේපාල

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

109

521ඊ-දුලන

බන්දුල අත්තනායක

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

110

521ඊ-දුලන

උපාලි අත්තනයක

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

111

521එෆ්-හෙලගම

වි.ජි.යසපාල

මලුවේගොඩ,හෙලගම,තෙරිපැහැ

112

521එෆ්-හෙලගම

එම්.එම්.අමරද්‍රස

හෙලගම,තෙරිපැහැ

113

521එෆ්-හෙලගම

වයි.එම්.යු.ජි.පුෂ්පකුමාර

අංකෙලිපිටිය,හෙලගම,තෙරිපැහැ

114

523ඒ-හෑගම

කේ.එම්.ටිකිරිබංඩා

හතුපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

115

523ඒ-හෑගම

එච්.එම්.සිරිසේන

හෑගම,නිල්දණ්ඩාහින්න

116

523ඒ-හෑගම

ඩි.එමි.පි.අනුරසිරි

හතුපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

117

523ඒ-හෑගම

ආර්.ඩබ්.එම්.නන්ද කුමාර

හතුපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

118

523ඒ-හෑගම

කේ.එම්.අමිත ලක්ෂ්මන්

හතුපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

119

523ඒ-හෑගම

එම්.ජි.රෑපසිංහ

හෑගම,නිල්දණ්ඩාහින්න

120

524ඒ-දඹගොල්ල

ආර්.එච්.වි.උපුල් ධම්මික

දඹගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

121

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ආර්.ඩබ්.එම්.ජිනදාස

වලස්කැලේ ,ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණඩාහින්න

122

524සි-පුරංකුඹුර

ටි.පි.ජි.බන්දුල රත්න

කිරියගොල්ල, නිල්දණඩාහින්න

123

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ආර්.එම්.අරුණ ජයනාත

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

124

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

පි.ජි.ජයවිර

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

125

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

එල්.ජි.පුන්‍ය දාස

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

126

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

එම්.එස්.ඩි.කරුණාසේන

තේ වත්ත, නිල්දණඩාහින්න

127

525-කුඹුක්වෙල

ඩි.කේ.ගුණපාල

දිග්ගල,කුඹුක්වෙල

128

525-කුඹුක්වෙල

එච්.සුනිල් ලක්ෂ්මන් කුරේ

දිග්ගල,කුඹුක්වෙල

129

525-කුඹුක්වෙල

එන්.පි.සිරිසේන

වාඩියතැන්න,කුඹුක්වෙල

130

525-කුඹුක්වෙල

කේ.ජි.සුද්දසේන

වාඩියතැන්,කුඹුක්වෙල

131

525බි-කරදගොල්ල

ආර්.එම්.ජයසේන

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

132

525බි-කරදගොල්ල

ඩි.එම්.කිත්සිරි දිසානායක

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

133

525බි-කරදගොල්ල

ඩබ්.එම්.මුතුබංඩා

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

134

525බි-කරදගොල්ල

ඒ.ඩබ්.කේ.චන්දන  කුමාර

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

135

525බි-කරදගොල්ල

ඒ.ඩබ්.කේ. කිත්සිරි කුමාර

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

136

526ඒ-පලල්පතන

ඒ.උදයකුමාර්

දියනිල්ල,හරස්බැද්ද

137

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

කේ.එච්.ජපානපන

පන්සලපාර, හරස්බැද්ද

138

526සි-මොරබැද්ද

ටි.කේ.එම්.රම්බණ්ඩා

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

139

526සි-මොරබැද්ද

එච්.එම්.ධනපාල

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

140

526සි-මොරබැද්ද

ටි.කේ.එම්.ගාමිණි

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

141

526සි-මොරබැද්ද

ඒ.ජි.සුනිල් ශාන්ත

නෙළුගහ, හරස්බැද්ද

142

526සි-මොරබැද්ද

එච.එම්.මුතුබණ්ඩා

නෙළුගහ, හරස්බැද්ද

142

527 –මඩුල්ල උතුර

ආර්.එම්.පොඩිඅප්පුහාමි

පහළගම,මඩුල්ල

143

527 –මඩුල්ල උතුර

ආර්.ඩැනනියල් රණසිංහ

පහළගම,මඩුල්ල

144

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩබ්.එම්.සමරවිර බණ්ඩා

රබර් වත්ත,මඩුල්ල

145

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩි.කේ.ජි.විලියම්

හපුගස්හින්න, මඩුල්ල

146

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

එච්.එම්.විජේසුන්දර

හෙලගම, මඩුල්ල

147

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

කේ,එම්.සුමනසේකර

බැලුන්ගලයාය, මඩුල්ල

148

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ආර්.ඩි.ගාමිණි රාජපක්ෂ

හෙලගම,මඩුල්ල

149

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

එන්.ජි.විද්‍ර්‍යාරත්න

හෙලගම, මඩුල්ල

150

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩි.කේ.ජි.ගුණසිරි

හෙලගම, මඩුල්ල

151

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

කේ.එම්.සුනිල් කොණාර

බැලුන්ගලයාය, මඩුල්ල

152

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

කේ.එම්.කරුණාරත්න

ගංගරාගොල්ල, මඩුල්ල

153

527බි-මොරහෙල

ආර්.ඩි.සිරිපාල

මොරහෙල,මඩුල්ල

154

527බි-මොරහෙල

ජේ.ටි.මාටින් පොල්ගස්පිටිය

මොරහෙල,මඩුල්ල

155

527බි-මොරහෙල

එම්.ජි.ගුනසේකර

කලුඇල්ලමඩ,මොරහෙල,මඩුල්ල

156

527සී- කන්දෙයාය

ඩබ්.ජී.සුගතපාල

ගල්ලනබැද්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

157

527සී- කන්දෙයාය

එච්.එච්.සිසිර කුමාර

කෝන්ගොල්ල, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

158

527සී- කන්දෙයාය

ජේ.ජී.සමරවීර

ගල්ලනබැද්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

159

528-රුපහ

බී.එම්. අබේරත්න බණ්ඩා

හෙළගම,රුපහ

160

528 ඒ- පල්ලේවෙල

ජි.ඩි.නිමල් දයානන්ද

පාලුවත්ත, පල්ලේවෙල,රූපහා

161

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එච්.එම්.විමලරත්න

ගල්වලවත්ත, පල්ලේවෙල,රූපහා

162

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එස්.ඩි.සරණපාල

පල්ලේවෙල,රූපහා

163

528බී- පාළුගම

ආර්.එම්.සුසුලා කුමාරි

දඹගහපිටිය,පාළුගම,රූපහා

164

528බී- පාළුගම

ආර්.එම්.සුභසිංහ

දඹගහපිටිය,පාළුගම,රූපහා

165

528බී- පාළුගම

ඩබ්.එම්. අනුර

දෙබැද්දපිටිය, පාළුගම, රූපහා

166

528බී- පාළුගම

එම්.ජී. කරුණාදාස

දඹගහපිටිය,පාළුගම,රූපහා

167

528සී- මාලියද්ද

කේ.එම්. ආරියසේන

කොන්ගොවත්ත,මීපනාව

168

528සී- මාලියද්ද

එම්.එච්.බන්දුල සරත් කුමාර

කොන්ගොවත්ත,මීපනාව

169

528සී- මාලියද්ද

එස්. සෙල්වම්

ලඹුවලතැන්න, කොන්ගොවත්ත

සිල්ලර වෙළද  ව්‍යාපාරික  නාමාවලිය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ඊ.ආර්.එච්.විජේරත්න

නිකවත්ත,උඩමාදුර

02

518-ඒ කොස්ගොල්ල

එච්.ඩි.කුසුමාවති

කොස්ගොල්ල,උඩමාදුර

03

518-ඒ කොස්ගොල්ල

එච්.ඩි.අරොන්සිංඥෝ

කොස්ගොල්ල,උඩමාදුර

04

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ඩබ්.එම්.එම්.ජි.සුදුමැණිකා

අලකොලඇල්ල,උඩමාදුර

05

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ටි.ජි.ගුණවති

අලකොලඇල්ල,උඩමාදුර

06

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ඩි.එම්.පියරත්න

තලාව,උටමාදුර

07

518-ඒ කොස්ගොල්ල

එච්.එම්.කුමාරතුංග

අලකොලඇල්ල,උඩමාදුර

08

504-වැටගේපත

ඩි.එම්.පොඩිමැණිකේ

වැටගේපත,මතුරට

09

504-වැටගේපත

ටි.ඩබ්.එම්.එස්.විරසිංහ

වැටගේපත,මතුරට

10

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

චන්ද්‍ර‍සේගරන්

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

11

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

කිත්නසාමි ජයරාම්

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

12

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

තන්ගවේලු සිවරාණි

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

13

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

වි.සිවකුමාර

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

14

504-ඊ කුරුදුඔය

එම්.මාරිමුත්තු

ඇල්මා ,කදපොළ

15

504-ඊ කුරුදුඔය

එස්.රාජේන්ද්‍රන්

ඇල්මා ,කදපොළ

16

504-ඊ කුරුදුඔය

අරසප්පන්

ඇල්මා ,කදපොළ

17

504-ඊ කුරුදුඔය

බංඩාර

ඇල්මා ,කදපොළ

18

504-ඊ කුරුදුඔය

රවි කුලචන්ද්‍රන්

ඇල්මා ,කදපොළ

19

504-ඊ කුරුදුඔය

කනරාජ්

ඇල්මා ,කදපොළ

20

504-ඊ කුරුදුඔය

කේ.රාම්මුර්ති

ඇල්මා ,කදපොළ

21

504-ඊ කුරුදුඔය

එ.සේල්වම්

කුරුඳුඔය ,කදපොළ

22

504-ඊ කුරුදුඔය

එන්. විමලසේන

කුරුඳුඔය ,කදපොළ

23

504-ඊ කුරුදුඔය

වී. සිවතුරෙයි

කුරුඳුඔය ,කදපොළ

24

504-ඊ කුරුදුඔය

කපිල බණ්ඩාර

කුරුඳුඔය ,කදපොළ

25

504-ඊ කුරුදුඔය

අයි.චක්‍රවර්ති

කුරුඳුඔය ,කදපොළ

26

504-ඊ කුරුදුඔය

එස්.  පුන්‍යනාදන්

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

27

504-ඊ කුරුදුඔය

ජිනදාස

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

28

504-ඊ කුරුදුඔය

රාමචන්ද්‍රන්

චාර්ලිවැලි, කඳපොළ

29

504-ඊ කුරුදුඔය

මුතුබණ්ඩා

චාර්ලිවැලි, කඳපොළ

30

505ඒ-පදියපැලැල්ල

එච්.එම්.ආනන්ද බනංඩාර

රාගල පාර ,පදියපැලැල්ල

31

505ඒ-පදියපැලැල්ල

තිලකරත්න

රාගල පාර ,පදියපැලැල්ල

32

505ඒ-පදියපැලැල්ල

බී.ඩබ්.එම්.එල්.බී.වීරසූරිය

136, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

33

505ඒ-පදියපැලැල්ල

ආර්.එම්. අබේකෝන්

29, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

34

505ඒ-පදියපැලැල්ල

එම්.අන්වර්

116, රිගල පාර, පදියපැලැල්ල

35

505ඒ-පදියපැලැල්ල

එච්.ජී. පියරත්න

163, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

36

505ඒ-පදියපැලැල්ල

එච්.එම්.වයි. මැණිකේ

66, චන්ද්‍රලතා ස්ටෝර්ස්, පදියපැලැල්ල

37

505ඒ-පදියපැලැල්ල

බඩ්.ජී. රංජනී කොඩිකාර

19, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

38

505ඒ-පදියපැලැල්ල

එච්.බී. සුදුබණ්ඩා

එච්.බී.එස් ට්‍රේඩර්ස්, පදියපැලැල්ල

39

505ඒ-පදියපැලැල්ල

සීතා කුමාරි අමරකෝන්

රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

40

505ඒ-පදියපැලැල්ල

එස්.එම්.ජී. සිරිවර්ධන

ගාමිණි කඩේ, කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

41

505ඒ-පදියපැලැල්ල

පී.කේ. චාන්දනී

378/1, කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

42

505ඒ-පදියපැලැල්ල

ඊ.ජබ්.එම්. රංජනී මැණිකේ

25/3, කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

43

505ඒ-පදියපැලැල්ල

චන්ද්‍රා දිවාරත්න

389, කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

44

505ඒ-පදියපැලැල්ල

වයි.කේ. ජයරත්න බණ්ඩා

මතුරට පාර, පදියපැලැල්ල

45

505ඒ-පදියපැලැල්ල

පී.එච්. වසන්ත කුමාර

මතුරට පාර, පදියපැලැල්ල

46

505ඒ-පදියපැලැල්ල

ජේ.එම්. අමරා ජයසුන්දර

සඳරැස්, මී අඔ , පදියපැලැල්ල

45

505ඒ-පදියපැලැල්ල

කේ.එම්. පොඩිමැණිකේ

මී අඔ, පදියපැලැල්ල

46

505බි-අඔගස්පිටිය

එස්.ඩබ්.වි.බි.සෙනවිරත්න

මැදගම,අඔගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

47

505බි-අඔගස්පිටිය

ඩි.එම්.කරුණාරත්න

මැදගම,අඔගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

48

505බි-අඔගස්පිටිය

බි.ජි.දිවාරත්න

අඔගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

49

505බි-අඔගස්පිටිය

ආර්.බි.වික්‍රිමසිංහ

අඔගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

50

505 සී- ගලබඩ

කේ.ජී. පියරත්න

දිබ්බැද්ද, ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

51

505 සී- ගලබඩ

ආර්.එම්.එම්.කේ.සමරකෝන්

දූල්ගොල්ල, ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

52

505 සී- ගලබඩ

බී.ජී. කුමාරිහාමි

ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

53

505 සී- ගලබඩ

කේ.කේ.අබේකෝන්

ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

54

505 සී- ගලබඩ

සීලවති

කෝපිවත්ත,ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

55

505 සී- ගලබඩ

බී.ඩී.එම්. නවරත්න

කෝපිවත්ත,ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

56

505 සී- ගලබඩ

ඩී.පී.ඒ. කුමාරත්න

කෝපිවත්ත,ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

57

505 සී- ගලබඩ

එම්.ජී. තිලක් විජේකුමාර

කෝපිවත්ත,ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

58

505 සී- ගලබඩ

එම්.ඩබ්.එම්.මංජුල කුමාර

ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

59

505 සී- ගලබඩ

කේ.කේ.සමරකෝන්

ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

60

505 සී- ගලබඩ

ඩී.ඩී.එම්. චන්ද්‍රාවතී

ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

61

505ඩී- ලඳුපිට

අයි.ජී. රම්බණ්ඩා

ලඳුපිට, පදියපැලැල්ල

62

505ඩී- ලඳුපිට

බී.එච්.කේ. සරත්චන්ද්‍ර

ලඳුපිට, පදියපැලැල්ල

63

505 ඊ-  වැටකේගම

එච්.එම්. දයානන්ද

අලවිලාතැන්න, වැටකේගම

64

505 ඊ-  වැටකේගම

ඩබ්.එම්. තිලකරත්න

අලවිලාතැන්න, වැටකේගම

65

506-මුංවත්ත

කේ.එම්.එම්.ජි.ලිලාවති

තිත්තවැලගාව,මුංවත්ත

66

506-මුංවත්ත

ජේ.එම්.ඩි.ඩිංගිරි බංඩා

කිරවනාඇල්ල,මුංවත්ත

67

506-මුංවත්ත

ඩි.එ. නිහාල් සිල්වා

උයන්වත්තේ ගෙදර නෙළුගොල්ල,මුංවත්ත

68

506-මුංවත්ත

කේ.එම්.ජයසේන

මැද්දහින්න, මුංවත්ත

69

506-මුංවත්ත

රණසිංහ බංඩා

කදුරේගෙදර,මුංවත්ත

70

506-මුංවත්ත

කේ.එම්.එම්.කරුණාරත්න

ඈගලදෝව ස්ටෝර්ස්,මුංවත්ත

71

506ඒ-උණගොල්ල

කේ.එම්.ඩබ්.ජි.ගාමිණි

රාගල පාර ,මුංවත්ත

72

506ඒ-උණගොල්ල

ආර්.එම්.විජේරත්න

වැටකුල් මඩිත්ත,මුංවත්ත

73

506ඒ-උණගොල්ල

ඩබ්.එම්.බිසොමැණිකේ

රාගල පාර ,මුංවත්ත

74

506 සී- මැදකඳුර

පි.ජි.ගුණපාල

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

75

506 සී- මැදකඳුර

ආර්.එස්.සිරිසේන

මැදකදුර,මුංවත්ත

76

506 සී- මැදකඳුර

ජි.ජි.ජයතිලක

මැදකදුර,මුංවත්ත

77

506 සී- මැදකඳුර

ආර්.එම්.පි.ජි.රම්බණ්ඩා

මැදකදුර,මුංවත්ත

78

506 සී- මැදකඳුර

කේ.එම්.ඩබ්.ජි.මුදියන්සේ

මැදකදුර,මුංවත්ත

79

506 සී- මැදකඳුර

ආර්.එම්.දිසානායක

මැදකදුර,මුංවත්ත

80

506 සී- මැදකඳුර

ඩබ්.ජි.නන්දනි පුෂ්පලතා

මැදකදුර,මුංවත්ත

81

506 සී- මැදකඳුර

එන්.උදය කුමාර

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

82

506 සී- මැදකඳුර

පි.පාබු නායිකු

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

83

506 සී- මැදකඳුර

සන්දනන් කෘස්

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

84

506 බි-ලියන්වල පහල

එච්.ඩි.විමලරත්න

කන්තොරුව අසල, ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

85

506 බි-ලියන්වල පහල

ජේ.ජි.රූපරත්න

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

86

506 බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එස්.ගුණවති

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

87

506 බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ජි.කරුණාවති

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

88

506 බි-ලියන්වල පහල

කේ.ජි.ජයසේන

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

89

506 බි-ලියන්වල පහල

ඉන්ද්‍ර ශ්‍රි ගුණපාල

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

90

506 බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එ.උභයවංස

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

91

506 බි-ලියන්වල පහල

එස්.පි.කේ.ජයරත්න

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

92

506 බි-ලියන්වල පහල

ඩබ්.ජි.අබේරත්න

ලියන්වල වත්ත,මුංවත්ත

93

506ඊ-මඩුමාන

කේ.ජි.ජි.ඇග්නහ්හාමි

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

94

506ඊ-මඩුමාන

ටි.ඒ.අජිත් වර්ණකුලසුරිය

මඩුමාන ,මුංවත්ත

95

506ඊ-මඩුමාන

කේ.ජි.නන්දාවති

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

96

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.ඒ.නලින්ද කුමාර

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

97

506ඊ-මඩුමාන

ඩබ්.ජි.විලියොන්

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

98

506ඊ-මඩුමාන

ඩි.එච්.සැනිසා

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

99

506ඊ-මඩුමාන

වයි.ජි.සෝමලතා

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

100

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

පි.ජි.ජයසිංහ

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

101

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

කේ.ජි.ප්‍රේමරත්න

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

102

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ජයලතා රණසිංහ

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

103

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ආර්.පි.ජි.උපාලි දිසානායක

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

104

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

එම්.කේ.පද්මා කුමාරි

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

105

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ඩි.ජි.දයානන්ද

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

106

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

එස්.නිල්මිණි

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

107

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ඊශාන් උදේශිකා රණසිංහ

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

108

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ඩි.ජි.ප්‍රේමදාස

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

109

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

ආර්.ජි.ජයන්ත රාජපක්ෂ

ආදාවල,මුංවත්ත

110

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

එම්.ජි.සිලවති

ආදාවල,මුංවත්ත

111

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

ආර්.ජි.බන්දුලසේන

ආදාවල,මුංවත්ත

112

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

පි.එම්.ඩි.ජි.පුංච්බණ්ඩා

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

113

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

ඩබ්.ජි.කුසුමා

ආදාවල,මුංවත්ත

114

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

එච්.එම්.කේ.ජි.අනුලාවති

ආදාවල,මුංවත්ත

115

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ටි.ජි.අගොරිස්

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

116

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එන්.ජි.සමරකොන්

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

117

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එස්.රාමක්‍රිෂ්නන්

ඇල්මාවත්ත සි.කො.කදපොළ

118

507බි-යටිවැල්ල

වයි.කේ.යසෝමැණිකේ

යටිවැල්ල,පදියපැලැල්ල

119

513-පන්නල

ජේ.එම්.ජයසිංහ

පන්නල,කිර්තිබණඩාරපුර

120

513-පන්නල

එච්.එම්.සෙනෙවිරත්න

පන්නල,කිර්තිබණඩාරපුර

121

513-පන්නල

ඩබ්.ආර්.එම්.පියසේන

දිප්ති ස්ටෝර්ස්,කිර්තිබණඩාරපුර

122

513-පන්නල

කේ.එම්.උක්කු බංඩා

පන්නල,කිර්තිබණඩාරපුර

123

513-පන්නල

කේ.ජි.බංඩාර මැණිකේ

රජමාවත,කිර්තබංඩාරපුර

124

513-පන්නල

වි.එම්.යු.ජි.සෙනෙවිරත්න

උඩුකුඹුර,පන්නල,කිර්තිබංඩාරපුර

125

513බි-සැරසුම්තැන්න

ඩි.කුසුම් බණ්ඩාර

සැරසුම්තැන්න

126

513බි-සැරසුම්තැන්න

එච්.එම්.කේ.ජි.ලිලාරත්න

සැරසුම්තැන්න

127

513බි-සැරසුම්තැන්න

එච්.ජි.ප්‍රේමාවති

සැරසුම්තැන්න

128

513සි-වැවකැලේ

ඩබ්.ජි.කේ.ජි.ජෝතිපාල

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

129

513සි-වැවකැලේ

කේ.ජි.අනුලාවති

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

130

513සි-වැවකැලේ

ආර්.ඒම්.හින්බංඩා

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

131

513සි-වැවකැලේ

ඒ.එස්.ඩබ්.එම්.වේනුකා කුමුදු

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

132

513සි-වැවකැලේ

එස්.හේමන්ත විරසුරිය

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

133

513සි-වැවකැලේ

එච්.එම්.සි.ජගත් මදුර හේරත්

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

134

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ඩි.එම්.කේ.ජි.නන්දසේන

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

135

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ඩි.එම්.පි.විජය කුමාරතුංග

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

136

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ජි.ජි.රත්නායක

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

137

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ඩි.එම්.කේ.ජි.ආරියරත්න

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

138

513ඩි-ඉහළ පන්නල

එම්.එච්.එම්.හින්බණ්ඩා

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

139

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ජි.එම්.ගුණරත්න

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

140

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ඩි.එම්.ඩි.දිසානායක

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

141

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

ඩි.එම්.පි.ජි.එච්.අප්පුහාමි

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

142

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

බි.පි.කුලතුංග

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

143

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

ආර්.එම්.ගුණරත්න

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

144

513ඊ-මයිලගස්තැන්න

කේ.කේ.එස්.අප්පුහාමි

මයිලගස්තැන්න,කුඹල්ගමුව

145

514-කුඹල්ගමුව

යු.ජි.ශ්‍රියානි අබේරත්න

වැරුල්ලකැටිය,කුඹල්ගමුව

146

514-කුඹල්ගමුව

ඩබ්.ජේ.එම්.කරුණාතිලක

බෝකොටුව,කුඹල්ගමුව

147

514-කුඹල්ගමුව

ඒ.කේ.ආර්.ආර්.එම්.සුනිල්

කඩවිදිය,කුඹල්ගමුව

148

514-කුඹල්ගමුව

ජේ.එම්.උපාලි ජයසිංහ

රිටිඇල්ල ,කුඹල්ගමුව

149

514-කුඹල්ගමුව

ජෙ.එම්.නන්ද එස් ජයසිංහ

රිටිඇල්ල ,කුඹල්ගමුව

150

514-කුඹල්ගමුව

එච්.කේ.ඩි.එම්.දිවාරත්න

මිරියගොල්ල, කුඹල්ගමුව

151

514-කුඹල්ගමුව

එම්.එම්.කමලා මැණිකේ

වැරුල්ලකැටිය,කුඹල්ගමුව

152

514-කුඹල්ගමුව

වයි.එම්.නිසංසලා ජිවනි

වැරුල්ලකැටිය,කුඹල්ගමුව

153

514-කුඹල්ගමුව

ඩි.එම්.අනුලා දිසානායක

මහවැව,කුඹල්ගමුව

154

514-කුඹල්ගමුව

ඩබ්.එම්.සුමනාවති

මහවැව,කුඹල්ගමුව

155

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

ජේ.එම්.ලිලාවති

නො64,ජනපදගම,වලපනේ

156

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

ජි.ඒ.සි.ටි.ගොඩැල්ලවත්ත

නො22,ජනපදගම,වලපනේ

157

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

ඒ.චින්තක කුෂාන් සිල්වා

නො25,ජනපදගම,වලපනේ

158

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

ඩි.එම්.එච්.එම්.ජයසුමන

නො10,ජනපදගම,වලපනේ

159

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

එම්.සි.සේ්දර

උල්මොල්ලිය,කුඹල්ගමුව

160

514සි-මුල්හ්කැලේ

එම්.එම්.ආරියරත්න

රෝහලපාර,මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

161

514සි-මුල්හ්කැලේ

ආර්.එම්.ඩි.ජි.ලක්මාල්

රෝහලපාර,මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

162

514සි-මුල්හ්කැලේ

ඩග්ලස් මෙන්ඩිස්

රෝහලපාර,මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

163

514සි-මුල්හ්කැලේ

නිලා මදුරේණුකා

සුබෝධාගම, වලපනේ

164

514සි-මුල්හ්කැලේ

ශාලනි බොරලැස්ස

සුබෝධාගම, වලපනේ

165

514සි-මුල්හ්කැලේ

ඩබ්.එම්.කරුණාවති

මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

166

514සි-මුල්හ්කැලේ

එම්.යු.දයාවති

මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

167

514සි-මුල්හ්කැලේ

එම්.ජි.ශ්‍රියානි සමරසිංහ

සුබෝධාගම, වලපනේ

168

514ඊ-දැලිවල උතුර

ජෙ.එම්.පුංච්රාල

දැලිවල,කුඹල්ගමුව

170

514ඊ-දැලිවල උතුර

ඩබ්.ජෙ.එම්.චන්ද්‍රතිලක

දැලිවල,කුඹල්ගමුව

171

514ඊ-දැලිවල උතුර

එච්.එම්.නෙරංජලා

දෙහිගස්පිටිය,කුඹල්ගමුව

172

514ඊ-දැලිවල උතුර

ජෙ.එම්.කුමාරිහාමි

කපුහෙන, කුඹල්ගමුව

173

514එෆ්-දැලිවල දකුණ

බි.එම්.ඉන්ද්‍ර මැණකේ

බටතොටකදුර,කුඹල්ගමුව

174

515 -බටගොල්ල

ඒ.ඒ.ඩි.රසික ගුණතිලක

බටගොල්ලාගම,වලපනේ

175

515ඒ-මානෙල්වල

ශ්‍රි වික්‍රම ලෙස්ලි සම්පත්

මානෙල්වල,වලපනේ

176

515ඒ-මානෙල්වල

ඩබ්.එම්.ගුණරත්න

මානෙල්වල,වලපනේ

177

515ඒ-මානෙල්වල

පුංච්හේවා

මානෙල්වල,වලපනේ

178

515ඒ-මානෙල්වල

ජෙ.එම්.පි.පි.ජයසිංහ

මානෙල්වල,වලපනේ

179

515බි-වලපනේ

එම්.රම්බණ්ඩා

මදුෂානි වෙළදසැල,වලපනේ

180

515බි-වලපනේ

ඩබ්.නිමල් කුලසිරි

බුද්ධික ස්ටොස්,වලපනේ

181

515බි-වලපනේ

ඒ.එම්.රංජිත් කුමාර

තිස්ස ස්ටොස්,වලපනේ

182

515බි-වලපනේ

ආර්.එම්.අබේරත්න

රත්න ස්ටොස්,වලපනේ

183

515බි-වලපනේ

පත්මලාල් ලියනආරච්චි

පොළභුමිය ,වලපනේ

184

515බි-වලපනේ

කේ.පි.බුද්ධිපාල

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

185

515බි-වලපනේ

ප්‍රේමතිලක

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

186

515බි-වලපනේ

අජිත් ශ්‍රි යාපා

නිල්දණ්ඩාහින්න පාර,වලපනේ

187

515බි-වලපනේ

බි.එම්.වසන්ත

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

188

515බි-වලපනේ

කේ.පි.ධර්මතිලක

නුවරපාර,වලපනේ

189

515බි-වලපනේ

ජේ.ජි.පියදාස

උසාවිය අසල,වලපනේ

190

515බි-වලපනේ

කේ.ජි.ප්‍රේමරත්න

පොල්ගහ වංගුව,වලපනේ

191

515බි-වලපනේ

ආර්.එම්.පිරිස්

ජයමාවත , උසාවිය අසල,වලපනේ

192

515බි-වලපනේ

ජේ.ජි.පිටර්

රාගලපාර,වලපනේ

193

515බි-වලපනේ

ඩි.ජි.ප්‍රේමාවති

උසාවිය අසල,වලපනේ

194

515බි-වලපනේ

ඩබ්.ජි.ඉන්දික කුමාර

මහවත්ත,වලපනේ

195

515සි-කන්දේගම

කේ.ඩබ්.ජි.සුනිල් ජයසිසෙන

මිල්ලපියිය,වලපනේ

196

515සි-කන්දේගම

කේ.කොමදි

කිරියකන්ද, මිල්ලපියිය,වලපනේ

197

515සි-කන්දේගම

පි.පි.ඩබි.ඉලංගරත්න

වම්බටුවත්ත, මිල්ලපියිය,වලපනේ

198

515සි-කන්දේගම

ආර්.එම්.ඒ.අනොමා

වම්බටුවත්ත, මිල්ලපියිය,වලපනේ

199

515සි-කන්දේගම

පියරත්න

මිල්ලපියිය,වලපනේ

200

515ඩි-වතුමුල්ල

සුජාතා ප්‍රිති දිසානායක

නුවරපාර ,වලපනේ

201

515ඩි-වතුමුල්ල

පි.ජි.සුමනලතා

139/සි වටරක්ගොඩ,වලපනේ

202

515ඩි-වතුමුල්ල

ආර්.එම්.බංඩාරමැණිකේ

වටරක්ගොඩ,වලපනේ

203

515ඩි-වතුමුල්ල

ආර්.එම්.එ.රත්නායක

පල්ලිය අසල ,නුවරපාර ,වලපනේ

204

515ඩි-වතුමුල්ල

කේ.ජි.වනිගසේකර

නුවරපාර ,වලපනේ

205

515ඩි-වතුමුල්ල

ඩි.එම්.මුදියන්සේ

නුවරපාර ,වලපනේ

206

515ඩි-වතුමුල්ල

ආර්.එම්.එම්.යසපාල

වටරක්ගොඩ,වලපනේ

207

515ඩි-වතුමුල්ල

ආර්.එම්.කුලරත්න

වටරක්ගොඩ,වලපනේ

208

515ඩි-වතුමුල්ල

රොහිණි ප්‍රියංකා දිගොඩ

වටරක්ගොඩ,වලපනේ

209

515ඩි-වතුමුල්ල

ඩබ්.එම්.ඒ.ජි.පළිගුමැණිකේ

වටරක්ගොඩ,වලපනේ

210

 515ඊ-මහඌව වත්ත

එම්.එයසයියා

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

211

515ඊ-මහඌව වත්ත

එස්.සන්දනමේරි

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

212

515ඊ-මහඌව වත්ත

සි.රාමක්‍රිෂ්ණන්

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

213

515ඊ-මහඌව වත්ත

පි.වේලු

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

214

515ඊ-මහඌව වත්ත

කේ.සුරේන්ද්‍රන්

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

215

515ඊ-මහඌව වත්ත

එම්.සුදාකරන්

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

216

515ඊ-මහඌව වත්ත

එම්.රුක්මනි

ඩැම් කොටස, මහඌව, වලපනේ

217

515ඊ-මහඌව වත්ත

එස්.පාතියරාජ්

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

318

515ඊ-මහඌව වත්ත

එම්.ජයචන්චන්ද්‍රන්

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

219

515ඊ-මහඌව වත්ත

කේ.කිංස්ලි

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

220

515ඊ-මහඌව වත්ත

එල්.මලා

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

221

515ඊ-මහඌව වත්ත

ඩබ්.මොරින්

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

222

515ඊ-මහඌව වත්ත

එම්.කරුපයියා

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

223

515ඊ-මහඌව වත්ත

ඒ.ජොෂප්

ක.කොටස, මහඌව, වලපනේ

224

515ඊ-මහඌව වත්ත

එස්.බාලක්‍රිෂ්ණන්

නො 02, මහඌව, වලපනේ

225

515ඊ-මහඌව වත්ත

ඩබ්.ඒ.විජේරත්න

නො 02, මහඌව, වලපනේ

226

515ඊ-මහඌව වත්ත

ඒ.මහේන්ද්‍රන්

නො 02, මහඌව, වලපනේ

227

515ඊ-මහඌව වත්ත

ජි.කදිරේෂන්

නො 02, මහඌව, වලපනේ

228

515ඊ-මහඌව වත්ත

වි.ආරුමුගම්

නො 02, මහඌව, වලපනේ

229

515ඊ-මහඌව වත්ත

වි.රාසලිංගම්

නො 03, මහඌව, වලපනේ

230

516 -කැටකදුර

 ඩබ්.එම්.ජයතිස්ස

කැටකදුර,වලපනේ

231

516 -කැටකදුර

වයි.එම්.නිශාන්ත සෙනරත්න

කැටකදුර,පහළගම

232

516 -කැටකදුර

ඩි.ඩබ්.එම්.ගුණරත්න

කැටකදුර,පහළගම

233

516ඒ-කැන්දගොල්ල

පි.කේ.එම්.අනුර ඉන්දික

කැන්දගොල්ල,වලපනේ

234

516බි-එගොඩකන්ද

ඩි.එම්.අනුර සමරවික්‍රම

එගොඩකන්ද,වලපනේ

235

516බි-එගොඩකන්ද

සුමිත්‍රා සුනිල්

එගොඩකන්ද,වලපනේ

236

516බි-එගොඩකන්ද

උද්ධික දේශාන්

එගොඩකන්ද,වලපනේ

237

516බි-එගොඩකන්ද

ඒ.ජි.සරත් නන්දසිරි

එගොඩකන්ද,වලපනේ

238

516බි-එගොඩකන්ද

එ.එම්.ධනපාල

එගොඩකන්ද,වලපනේ

239

516බි-එගොඩකන්ද

එච්.එල්.චන්ද්‍රරත්න

එගොඩකන්ද,වලපනේ

240

516බි-එගොඩකන්ද

පි.බි.එම්.දයාවති

එගොඩකන්ද,වලපනේ

241

516බි-එගොඩකන්ද

පි.බි.එම්.නන්දන බංඩාර

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

242

516බි-එගොඩකන්ද

පි.එම්.ගුණපාල

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

243

516බි-එගොඩකන්ද

කේ.එම්.කමල්ඩින්

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

244

516සි-වැරුල්ලපතන

එච්.බි.ගුණදාස

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

245

516සි-වැරුල්ලපතන

ඩි.ඒ.තිස්ස කුමාර

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

246

516සි-වැරුල්ලපතන

පි.බි.එමි.තිලකරත්න

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

247

516සි-වැරුල්ලපතන

ඒ.ජි.අනුරලාල් කුමාර

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

248

516ඩි-මහපතන

එච්.එම්.ජයවති

මහපතන,හරස්බැද්ද

249

517ඒ-වටඹේ

පි.බි.එම්.සුදුබංඩා

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

250

517ඒ-වටඹේ

ඩබ්.යු.පි.ජයතිස්ස

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

251

517ඒ-වටඹේ

පි.බි.එම්.ජි.බි.බස්නායක

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

252

517ඒ-වටඹේ

එම්.ජි.ගුණේරිස්

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

253

517ඒ-වටඹේ

පි.බි.එම්.විරකොන් බංඩා

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

254

517ඒ-වටඹේ

පි.බි.එම්.වසන්ති

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

255

517ඒ-වටඹේ

පි.බි.එම්.ටිකිරිබංඩා

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

257

517ඒ-වටඹේ

පි.බි.එම්.නවරත්න බංඩා

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

258

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එච්.එච්.එම්.ගාමිණි

අං06,ජාතික නිවාස ,නිල්දණ්ඩාහින්න

259

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඩබ්.එම්.අප්පුහාමි

අං17,ජාතික නිවාස ,නිල්දණ්ඩාහින්න

260

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ටි.අමරසේන

අං17,ජාතික නිවාස ,නිල්දණ්ඩාහින්න

261

517ඒ-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඩබ්.ජි.චාලි

ජාතික නිවාස ,නිල්දණ්ඩාහින්න

262

517සි-රඹුකේ

පි.බි.එම්.විජය කුමාර

රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

263

517ඩි-අරම්පිටිය

පි.එම්.පත්මා නවරත්න

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

264

517ඩි-අරම්පිටිය

ඩබ්.එම්.එ.ජි.නවරත්න

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

265

517ඩි-අරම්පිටිය

කේ.එම්.කරුණාරත්න

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

266

517ඩි-අරම්පිටිය

ජේ.එම්.තිලකරත්න

රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

267

518බි-උඩමාදුර

කේ.බි.දිසානායක

06කණුව,උඩමාදුර

268

518බි-උඩමාදුර

ඩි.එම්.ප්‍රේමරත්න

06කණුව,උඩමාදුර

269

518බි-උඩමාදුර

කේ.බි.සුගතපාල

දඩයම්පොළ, උඩමාදුර

270

518බි-උඩමාදුර

එච්.එම්.එස්.ඩි.හේරත්

06කණුව,උඩමාදුර

271

518බි-උඩමාදුර

එස්.එම්.ඩබ්.ජි.ලිලාවති

06කණුව,උඩමාදුර

272

518බි-උඩමාදුර

ඩබ්.ඒ.සුනිල් කුමාර

දඩයම්පොළ, උඩමාදුර

273

518බි-උඩමාදුර

ඩබ්.එම්.එම්.ජි.බිසොමැණිකා

දඩයම්පොළ, උඩමාදුර

274

518බි-උඩමාදුර

ඩබ්.ජේ.එම්.ප්‍රේමදාස

දඩයම්පොළ, උඩමාදුර

275

518බි-උඩමාදුර

කුසුමා ගුණවර්ධන

දඩයම්පොළ, උඩමාදුර

276

518බි-උඩමාදුර

ඩි.එම්.සෙනෙවි බණ්ඩා

දඩයම්පොළ, උඩමාදුර

277

518සි-ගල්කඩවල

ඊ.ආර්.එච්.ලිලාවති

හරක්කොළ ගොල්ල,උඩමාදුර

278

518සි-ගල්කඩවල

බි.දයාපාල

ගල්කඩවල,උඩමාදුර

279

518සි-ගල්කඩවල

ඩි.එම්.ප්‍රේමරත්න

ගල්කඩවල,උඩමාදුර

280

518-උඩමාදුර

ආර්.ඩබ්.එම්.නන්දසේන

මිරියගහ උල්පත,උඩමාදුර

281

518-උඩමාදුර

ඩබ්.එම්.ජි.සුනිල් කුමාර

පාසලඅසල,උඩමාදුර

282

518-උඩමාදුර

ඊ.ආර්.එච්.ගුණසේකර

පාසලඅසල,උඩමාදුර

283

518-උඩමාදුර

ඊ.ආර්.එච්.ජයසේන

05කණුව,උඩමාදුර

284

518-උඩමාදුර

පි.බි.මහින්ද රත්න

05කණුව,උඩමාදුර

285

518-උඩමාදුර

ජි.එම්.ඩබ්.එම්.රූපරත්න

මිරියගහ උල්පත,උඩමාදුර

286

518ඊ-තුංහිටියාව

එච්.එම්.පි.බි.හේරත්

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

287

518ඊ-තුංහිටියාව

බි.දිමුත් නුවන් කුමාර

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

288

518ඊ-තුංහිටියාව

එස්.පි.ආරියසේන

පරගහරාව,තුංහිටියාව,මඩුල්ල

289

518ඊ-තුංහිටියාව

බි.ඒ.ඩබ්.එම්.කුමාදාස

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

290

518ඊ-තුංහිටියාව

ආර්.එම්.රම්බංඩා

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

291

518ඊ-තුංහිටියාව

කේ.ඩි.නන්දාවති

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

291

518ඊ-තුංහිටියාව

කේ.බි.චන්ද්‍රාවති

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

293

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ඒ.කේ.ඩි.චන්දුසේන

වත්. ගෙදර,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

294

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ඩබ්.ජි.ජයසේන

වත්. ගෙදර,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

295

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ඩබ්.එම්.නවරත්න

වත්. ගෙදර,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

296

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ආර්.ඩි.විපුලසේන

වත්. ගෙදර,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

297

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ඩබ්.ජි.දිනේෂ්

වත්. ගෙදර,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

298

518ඩි-යටිමාදුර

ඩි.එම්.ඊ.සුනිතා

කරපලාත,යටිමාදුර

299

518ඩි-යටිමාදුර

ඊ.ආර්.එච්.ගුණසේකර

කටුපත,යටිමාදුර

300

518ඩි-යටිමාදුර

ආර්.එම්.ජිණදාස

අම්බලඅරාව,යටිමාදුර

301

518ඩි-යටිමාදුර

කේ.ජි.එන්.එන්.බුද්ධදාස

මිගොල්ල,යටිමාදුර

302

518ඩි-යටිමාදුර

ආර්.එම්.පියදාස

පරගහඅරාව,යටිමාදුර

303

518ඩි-යටිමාදුර

ඊ.ආර්.එච්.සොමදාස

ඇහැලගස්අරාව,හටිමාදුර

304

518ඩි-යටිමාදුර

ඩබ්.පි.එම්.ජිවනි මල්කාන්ති

කටුපත,යටිමාදුර

305

519-කලගම්වත්ත

ජි.පි.ජි.අඹේරත්න

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

306

519-කලගම්වත්ත

නලින් මහෙන්ද්‍ර

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

307

519-කලගම්වත්ත

දයාණි මැණිකේ අගලකුඹුර

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

308

519-කලගම්වත්ත

ධර්මපාල වෙත්ත සිංහ

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

309

519-කලගම්වත්ත

ඩබ්.එම්.එල්.ජි.ගුණපාල

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

310

519-කලගම්වත්ත

ඩබ්.එම්.එල්.ජි.ගුණපාල

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

311

519ඒ-උඩවෙල

ජේ.එම්.කේ.ජයතිලක

නායකැලේ,උඩවෙල

312

519ඒ-උඩවෙල

කේ.එච්.එම්.ඉන්ද්‍රනි මල්ලික

නායකැලේ,උඩවෙල

313

519ඒ-උඩවෙල

ඩබ්.එම්.එම්.ධනපාල

නායකැලේ,කලගම්වත්ත

314

519ඒ-උඩවෙල

වයි.එම්.සුමනදාස

මුත්තේට්ටුතැන්න,කලගම්වත්ත

315

519ඒ-උඩවෙල

ආර්.එම්.පි.ජි.අප්පුහාමි

යල්කුඹුර ,කලගම්වත්ත

316

519ඒ-උඩවෙල

වයි.එම්.ඩිංගිරි බණ්ඩා

උඩවෙල,කලගම්වත්ත

317

519ඒ-උඩවෙල

එම්.යු.එම්.පියසිංහ

යල්කුඹුර ,කලගම්වත්ත

318

519ඒ-උඩවෙල

කේ.එච්.එ.ගුණතිලක

මුත්තේට්ටුතැන්න,කලගම්වත්ත

319

519ඒ-උඩවෙල

වයි.එම්.ජයතිලක

පෙරතැන්න,උඩවෙල

320

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

එස්.ඩබ්.ජි.එම්.චමින්ද

උඩනාවෙල,කලගම්වත්ත

321

‍519බි-යොඹුවැල්තැන්න

එස්.ජි.වයි.ජි.කිරිබංඩා

යොඹුවැල්තැන්න,කලගම්වත්ත

322

‍519බි-යොඹුවැල්තැන්න

ටි.එම්.රම්බංඩා

යොඹුවැල්තැන්න,කලගම්වත්ත

323

‍519බි-යොඹුවැල්තැන්න

බි.එම්.විමලා අමරවංශ

යොඹුවැල්තැන්න,කලගම්වත්ත

324

‍519බි-යොඹුවැල්තැන්න

එම්.පි.සරණපාල

ලැවැල්ලගොල්ල, කලගම්වත්ත

325

519සි-ගල්කැටිවල

ඒ.එම්.සමරකොන්

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

326

519සි-ගල්කැටිවල

ඩබ්.ටි.රම්‍යලතා

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

327

519ජි-මුගුණගහපිටිය

පි.ඩි.බි.යපා

වේරගොඩ,කලගම්වත්ත

328

519ජි-මුගුණගහපිටිය

එච්.එම්.අශෝකා කුමාරි

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

329

519ජි-මුගුණගහපිටිය

ඒ.එම්.ජේ.ජගත් කුමාර

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

330

519ජි-මුගුණගහපිටිය

ඩබ්.ජි.සිරිපිනා

මුගුණගහපිටිය, කලගම්වත්ත

331

519ජි-මුගුණගහපිටිය

ඩබ්.ජි.ජේම්ස්

මුගුණගහපිටිය, කලගම්වත්ත

332

519ජි-මුගුණගහපිටිය

එච්.ආර්.එම්.උදේනි බංඩාර

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

333

519ජි-මුගුණගහපිටිය

බි.එස්.එම්.පි.සමරකොන්

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

334

519ජි-මුගුණගහපිටිය

වයි.එමි.ඒ.බි.යාපා

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

335

519ජි-මුගුණගහපිටිය

ජේ.එම්.ලසන්තා මාලනි

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

336

519ජි-මුගුණගහපිටිය

ආර්.එම්.ටි.ජි.සේනරත්

ගල්වැටිය, කලගම්වත්ත

337

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

ඒ.එම්.ජයවික්‍රමසිංහ

වැලහිද,කලගම්වත්ත

338

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

බි.එස්.එම්.අඹේසේකර

ගල්වත්ත, කලගම්වත්ත

339

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

ඒ.එම්.කේ.ජි.චමින්ද ජගත්

රත්යල්පත, කලගම්වත්ත

340

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

එන්.එම්.නන්දන උපුල්

ලියද්දඋල්පත, කලගම්වත්ත

341

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

බි.එමි.චාමලි උදයංගනි

රත්යල්පත, කලගම්වත්ත

342

519ඩි-හපුගහපිටිය

ඒ.එස්.ටි.ජයතිලක

හෙනුගොල්ලපිටිය, කලගම්වත්ත

343

519ඩි-හපුගහපිටිය

ඒ.එස්.ටි.අනුලාවති

මැදිරිය, කලගම්වත්ත

344

519ඩි-හපුගහපිටිය

ආර්.එම්.කරුණාරත්න

තැන්නබොධිය, කලගම්වත්ත

345

519ඊ-මොරන්ගහාතැන්න

ඉන්දික ප්‍රසන්න

මිරියබැද්ද, කලගම්වත්ත

346

519ඊ-මොරන්ගහාතැන්න

ප්‍රදිපා නලංගනි

මිරියබැද්ද, කලගම්වත්ත

347

521 -බොලගන්දාවෙල

ඒ.එම්.ඩබ්.කේ.ජි.කරුණාවති

පුඩළුකදුර,තෙරිපැහැ

348

521 -බොලගන්දාවෙල

එම්.ජි.නිමල් ජයන්ත

පුස්සලවත්ත, තෙරිපැහැ

349

521 -බොලගන්දාවෙල

එම්.ජි.ආරියසේන

බඩහැලඇල්ල, තෙරිපැහැ

350

521ඒ-හෑගස්උල්ල

කේ.එම්.කේ.අමරකොන්

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

352

521ඒ-හෑගස්උල්ල

ටි.එන්.එම්.කිර්ති නිශිශංක

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

353

521ඒ-හෑගස්උල්ල

එම්.එම්.සරත් චනුද්‍ර

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

354

521ඒ-හෑගස්උල්ල

එච්.එම්.ජි.ජි.හේමචන්ද්‍ර

කුමාරසිරි, තෙරිපැහැ

355

521ඒ-හෑගස්උල්ල

ඊ.ඒ.ජි.නන්දාවති

රොහලපාර, තෙරිපැහැ

356

521ඒ-හෑගස්උල්ල

ඒ.පි.අමරදාස

රොහලපාර, තෙරිපැහැ

357

521ඒ-හෑගස්උල්ල

කේ.ජි.එන්.එම්.ධර්මසේන

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

358

521බි-අඹගහතැන්න

නලින්කුරේ

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

359

521බි-අඹගහතැන්න

පද්මසිරි ජයසේකර

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

360

521බි-අඹගහතැන්න

කේ.එම්.කේ.අඹේරත්න

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

361

521බි-අඹගහතැන්න

ඩි.එම්.ධර්මසේන

වෑකුඹුර, තෙරිපැහැ

362

521බි-අඹගහතැන්න

පි.බි.නිශ්ශංක

පාසලඅසල , තෙරිපැහැ

363

521බි-අඹගහතැන්න

පද්මසිරි හේරත්

පාසලඅසල , තෙරිපැහැ

364

521බි-අඹගහතැන්න

එම්.ජි.ගුණෙරිස්

මැදවැව,තෙරිපැහැ

365

521බි-අඹගහතැන්න

ඩි.එම්.කුලරත්න

මැදවැව,තෙරිපැහැ

366

521බි-අඹගහතැන්න

ජි.ජි.ලොකුසුදා

ක්‍රිඩාපිටියපාර,තෙරිපැහැ

367

521බි-අඹගහතැන්න

එම්.ජි.ජයනන්ද

පාසලඅසල , තෙරිපැහැ

368

521සි-තෙරිපැහැ

එච්.එම්.යු.ජි.බන්දුල

හිගුරේවල ,තෙරිපැහැ

369

521සි-තෙරිපැහැ

එම්.කේ.එම්.සමන්ත

හිගුරේවල ,තෙරිපැහැ

370

521ඩි-මල්ලාගම

එම්.එම්.ගාමිණි සේනාරත්න

මල්ලාගම,තෙරිපැහැ

371

521ඩි-මල්ලාගම

පි.එමි.ජි.පියංගිකා

මල්ලාගම,තෙරිපැහැ

372

521ඩි-මල්ලාගම

එම්.යු.එම්.ගුණසේන

මල්ලාගම,තෙරිපැහැ

373

521ඩි-මල්ලාගම

එම්.යු.එම්.පුංචිමහත්මයා

පන්සලවත්ත, තෙරිපැහැ

374

521ඊ-දුලන

ඩබ්.එම්.රුවන් ධම්මික

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

375

521ඊ-දුලන

ඒ.එම්.ඉන්ද්‍රානි අත්තනායක

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

376

521ඊ-දුලන

ඩි.එම්.සේනවිරත්න

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

377

521ඊ-දුලන

ඩි.එම්.වසන්ත බංඩාර

පේරගහඋල්පත,කලගම්වත්ත

378

521එෆ්-හෙලගම

ටි.එන්.එම්.චන්ද්‍රසිරි

අංකෙලිපිටිය,හෙලගම, තෙරිපැහැ

379

521එෆ්-හෙලගම

වයි.එම්.ගුණදාස

අංකෙලිපිටිය,හෙලගම, තෙරිපැහැ

380

521එෆ්-හෙලගම

නයනා දර්ශනි

හෙලගම, තෙරිපැහැ

381

523 අඹන් ඇල්ල

ඩි.එම්.ඊ.ප්‍රේමතිලක

මාහේන ,අඹන්ඇල්ල

382

523 අඹන් ඇල්ල

ජි.ජි.ජයලත්

මාහේන ,අඹන්ඇල්ල

383

523 අඹන් ඇල්ල

ඩි.එම්.නිශාන්ත තුෂිත

මාහේන ,අඹන්ඇල්ල

384

523 අඹන් ඇල්ල

ජි.එස්.ජයවර්ධන

මාහේන ,අඹන්ඇල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

385

523ඒ-හෑගම

එන්.එම්.ජයතිලක

හෑගම, නිල්දණ්ඩාහින්න

386

523ඒ-හෑගම

ජි.ජි.අජිත් ප්‍රසන්න

හෑගම, නිල්දණ්ඩාහින්න

387

523ඒ-හෑගම

ඩබ්.එම්.ජි.ටිකිරිබණ්ඩා

හෑගම, නිල්දණ්ඩාහින්න

388

523බි-වැවතැන්න

එන්.එම්.කිරිබංඩා

දඹකදයාය,වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

389

523බි-වැවතැන්න

පි.ජි.ඩි.එම්.විජේත්න

අංක 14,වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

390

523බි-වැවතැන්න

ඩබ්.එම්.රංජිත් සමන්

පාසල අසල, වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

391

523බි-වැවතැන්න

එස්.එම්.එම්.ජි.අනුලාවති

වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

392

523බි-වැවතැන්න

ඩි.එම්.සුනිතා ජයන්ති

වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

293

523බි-වැවතැන්න

එස්.එස්.එච්.එම්.සෙනවිරත්න

මැදකඩේ, වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

394

524-දෙනමුරේ

එම්.ජි.උජිත පුෂ්පකුමාර

අංක07,පල්ලේගම

395

524ඒ-දඹගොල්ල

ආර්.ඩි.සිරිපාල

දඹගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

396

524ඒ-දඹගොල්ල

එස්.එම්.ජයසිරි

පුජාමළුව, දඹගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

397

524ඒ-දඹගොල්ල

එන්.ජි.ශ්‍රියාණි කුමාරි

දඹගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

398

524බි-ගොරඩියගොල්ල

කේ.නන්දාවති

වලස්කැලේ, ගොරඩියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

399

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ඩබ්.එම්. කිරිබංඩා

වලස්කැලේ ,ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

400

524බි-ගොරඩියගොල්ල

චන්දන පුෂ්පකුමාර

ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

401

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ආර්.එම්.එස්.උදයප්ප්‍රිය

ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

402

524සි-පුරං කුඹුර

ඩබ්.එම්.ධනපාල

කිරියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

403

524සි-පුරං කුඹුර

ඩබ්.එම්.නන්දසේන

කිරියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

404

524සි-පුරං කුඹුර

රංජිත් ලියනාරච්චි

කිරියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

405

524සි-පුරං කුඹුර

ටි.එච්.එම්.ප්‍රියන්ත

තෙපුගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

406

524ඩි- දබිබරේ

එල්.ඒ.ආරියරත්න

දබිබරේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

407

524ඩි- දබිබරේ

ඩි.එච්.ප්‍රේමාවති

කොවිල්ලන්ද, නිල්දණ්ඩාහින්න

408

524ඩි- දබිබරේ

කුසුමා කුමාරි

පහන්තිබුකන්ද, නිල්දණ්ඩාහින්න

409

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

කේ.එම්.චන්ද්‍රලතා

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

410

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

 ඊ.එම්.අජිත් පාලිත

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

411

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ආර්.එම්.විජේතුංග

කෙකටිය කදුර, නිල්දණ්ඩාහින්න

412

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ඩබ්.ආර්.එම්.ජයන්ත තුමාර

කෙකටිය කදුර, නිල්දණ්ඩාහින්න

413

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

කේ.ජි.චන්ද්‍රෙස්න

ජයමිනි ස්ටොර්ස්, නිල්දණ්ඩාහින්න

414

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

එච්.කේ.පි.විජේසේන

එච්.කේ.පි.විලියම් ., නිල්දණ්ඩාහින්න

415

524ඊ- නිල්දණඩාහින්න

ටි.ජි.ජයතිස්ස

නිල්දණ්ඩාහින්න

416

525-කුඹුක්වෙල

එම්.ජි.ගුණරත්න

උස්පන්නාහෙල, කුඹුක්වෙල

417

525ඒ-උඩගම 

ඩබ්.එම්.සුනිල් කුමාරරසිංහ

උඩගම, කුඹුක්වෙල

418

525ඒ-උඩගම 

ඩබ්.එම්.ආරියවංශ

උඩගම, කුඹුක්වෙල

419

525ඒ-උඩගම 

එ.එස්.ගුණසිංහ

උඩගම, කුඹුක්වෙල

420

525ඒ-උඩගම 

එච්.චාර්ලිස් ප්‍රනාන්දු

උඩගම, කුඹුක්වෙල

421

525ඒ-උඩගම 

එච්.පි.වසන්ත ඇන්ටනි

උඩගම, කුඹුක්වෙල

422

525ඒ-උඩගම 

එච්.ඩි.ප්‍රසන්න රංජිත්

උඩගම, කුඹුක්වෙල

423

525බි-කරදගොල්ල

එල්.ජි.ලලිත්

කරදගොල්ල, කුඹුක්වෙල

424

525බි-කරදගොල්ල

එම්.යු.එම්.පුංච්බංඩා

කරදගොල්ල, කුඹුක්වෙල

425

525බි-කරදගොල්ල

එන් එම්.ගංගා මාලනි

කරදගොල්ල, කුඹුක්වෙල

426

525බි-කරදගොල්ල

කේ.ජි.එන්.එම්.පුංච්බංඩා

කරදගොල්ල, කුඹුක්වෙල

427

525බි-කරදගොල්ල

ආර්.එම්.සුමනාවති

කරදගොල්ල, කුඹුක්වෙල

428

525බි-කරදගොල්ල

එස්.ආර්.එම්.සිරිසේන

කරදගොල්ල, කුඹුක්වෙල

429

525සි-කොටඹේ

ආර්.එම්.එච්.එම්.අජන්ත නන්දන

මැදිලන්ද, කුඹුක්වෙල

430

525සි-කොටඹේ

කේ.ටි.එම්.ආරියරත්න

කොටඹේ,කුඹුක්වෙල

431

525සි-කොටඹේ

ආර්.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා

වැලිකැටිය , කුඹුක්වෙල

432

525සි-කොටඹේ

එම්.ජි.අයිරාංගනි

වැලිකැටිය , කුඹුක්වෙල

433

526ඒ-පලල්පතන

එල්.ආර්.එම්.චුලනි රත්නායක

දරපනාහෙල,හරස්බැද්ද

434

526ඒ-පලල්පතන

අයි.ජේ.එම්.නසාර්

දරපනාහෙල,හරස්බැද්ද

435

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

කේ.ජි.ධර්මතිලක

පන්සලපාර,හරස්බැද්ද

436

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

සුමතිපාල

පන්සලපාර,හරස්බැද්ද

437

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

කේ.වි.ධර්මතිලක

පන්සලපාර,හරස්බැද්ද

438

526සි-මොරබැද්ද

ටි.කේ.එම්.ප්‍රේමකිර්ති

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

439

526සි-මොරබැද්ද

ආර්.එම්.මහින්ද බංඩාර

නෙළුගහ, හරස්බැද්ද

440

527 –මඩුල්ල උතුර

ඒ.එම්.අතුල බංඩාර

නවනගරය ,මඩුල්ල

441

527 –මඩුල්ල උතුර

එම්.ජි.සුමන තිලක

නවනගරය ,මඩුල්ල

442

527 –මඩුල්ල උතුර

කේ.එම්.සුමන පාල

නවනගරය ,මඩුල්ල

443

527 –මඩුල්ල උතුර

ඩබ්.එම්.සලමන්

නවනගරය ,මඩුල්ල

444

527 –මඩුල්ල උතුර

ආර්.එම්.කරුණාවති

නවනගරය ,මඩුල්ල

445

527 –මඩුල්ල උතුර

ඩබ්.බස්නායක

නවනගරය ,මඩුල්ල

446

527 –මඩුල්ල උතුර

ඩබ්.ඩබ්.ගාමිණි ජයතිස්ස

නවනගරය ,මඩුල්ල

447

527 –මඩුල්ල උතුර

යු.ජි.ධනපාල

නවනගරය ,මඩුල්ල

448

527 –මඩුල්ල උතුර

ඩබ්.එම්.ජයවවිර බංඩා

නවනගරය ,මඩුල්ල

449

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

පොඩිසිං‍ඤෝ

හෙලගම,මඩුල්ල

450

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩි.එම්.ප්‍රියන්ති ධනපාල

හෙලගම,මඩුල්ල

451

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඒ.එම්.කරුණාරත්න

ගංගරාගොල්ල, මඩුල්ල

452

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩි.ජි.ආර්නොලිස්

ගංගරාගොල්ල, මඩුල්ල

453

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

කේ.එම්.සරත් කුමාර

බැලුන්ගලයාය, මඩුල්ල

454

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ආර්.එම්.කුලරත්න

හපුගස්හින්න, මඩුල්ල

455

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩි.එල්.සුදුබණ්ඩා

හෙලගම,මඩුල්ල

456

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ආර්.එම්.ධර්මසේකර

හපුගස්හින්න, මඩුල්ල

457

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ඩබ්.ජි.ගුණවති

රබර්වත්ත, මඩුල්ල

457

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ආර්.එම්.විරසසිංහ

රබර්වත්ත, මඩුල්ල

458

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ජේ.ඩබ්.චාර්ලිස්

ගංගරාගොල්ල, මඩුල්ල

459

527බි-මොරහෙල

එස්.පි.එම්.පද්මසිරි

මදුවැල්කුටිය,මඩුල්ල

460

527බි-මොරහෙල

එස්.නිලන්ති කුමාරි

මදුවැල්කුටිය,මඩුල්ල

461

527බි-මොරහෙල

ජේ.ජි.කරොලිස්

මොරහෙල,මඩුල්ල

462

527බි-මොරහෙල

පි.ඒ.කරොලිස්

මොරහෙල,මඩුල්ල

463

527බි-මොරහෙල

ආර්.ඩි.රණසිංහ

මොරහෙල,මඩුල්ල

464

527බි-මොරහෙල

එස්.ඩබ්.ජෝන්

රතුපස්වැල්ල,මොරහෙල,මඩුල්ල

465

527බි-මොරහෙල

ජේ.ජි.ඩිංගිරිහටනා

රතුපස්වැල්ල,මොරහෙල,මඩුල්ල

466

527බි-මොරහෙල

ආර්.ඩි.සම්පත් ජයසිංහ

මොරහෙල,මඩුල්ල

467

527සී- කන්දෙයාය

කේ.ජී.කරෝලිස්

ගල්ලනබැද්ද, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

468

527සී- කන්දෙයාය

එන්.එම්.ජයතිලක

කන්දෙයාය‍,මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

469

527සී- කන්දෙයාය

බී.ජී.එච්.එම්.ජයසේකර

කන්දෙයාය‍,මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

470

527සී- කන්දෙයාය

එච්.එම්.ජිනසේන

කෝන්ගොල්ල, මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

471

527සී- කන්දෙයාය

ඩබ්.ජී.සුජීවා අයිරාංගනී

ගල්ලනබැද්ද, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

472

527සී- කන්දෙයාය

ඩබ්.ජී.ඩොලන් චාමක

ගල්ලනබැද්ද, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

473

527සී- කන්දෙයාය

ටී.ජී.ජයනේරිස්

ගල්ලනබැද්ද, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

474

528 - රූපහා

ආර්.එම්. කරුණාවතී

දෙබැද්දපිටිය, රූපහා

475

528 - රූපහා

ඊ.ඩබ්.එම්. කුමාරසිරි

හෙළගම , රූපහා

476

528 - රූපහා

ඩබ්.එම්. මුතුබණ්ඩා

පහළගම , රූපහා

477

528 ඒ- පල්ලේවෙල

ඩබ්.එම්. සමන්ත අජිත්

පාලම අසල,පිහිල්ල ගෙදර,පල්ලෙව

478

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එස්.ඩී. කරෝලිස්

පල්ලෙවෙල, රූපහා

479

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එච්.එම්. කළ්‍යාණි

අඹගහතැන්න,පල්ලෙවෙල,රූපහා

480

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එච්.ඩී.හතුරුසිංහ

පිහිල්ලෙ ගෙදර,පල්ලෙවෙල,රූපහා

481

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එච්.ඩී.කමලාවතී

පල්ලෙවෙල, රූපහා

482

528 ඒ- පල්ලේවෙල

එස්.ඩී. විජේපාල

පල්ලෙවෙල, රූපහා

483

528බී- පාළුගම

බී.එම්. අනුර බණ්ඩාර

බණ්ඩාර ස්ටෝර්ස්, පාළුගම

484

528සී- මාලියද්ද

බී.එච්. චන්ද්‍රාවතී

කොන්ගොවත්ත, මීපනාව

රථවාහන අලුත් වැඩියා කිරිමේ කර්මාන්ත කරුවන්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504-බි හයිෆෝරස්ට්

එම්.චන්දුබොස්

හයිෆෝරස්ට්,කදපොල

02

504-බි හයිෆෝරස්ට්

ඥානනේද්‍රන්

හයිෆෝරස්ට්,කදපොල

03

504-වැටගේපත

ඩි.එම්.අශොක සනත්

වැටගේපත,මතුරට

04

504-වැටගේපත

ඩබ්.ඒ.චමින්ද දිසානායක

ගලහිටියාව,මතුරට

05

504-වැටගේපත

එන්.ජි.එස්.කේ.දයානන්ද

වැටගේපත,මතුරට

06

504-වැටගේපත

ඩි.එම්.අශොක සනත්

වැටගේපත,මතුරට

07

504-සි අලකොළවැව

ඩබ්.ජි.එම්. ප්‍රදිප් කුමාර

අලකොළවැව,මතුරට

08

504 ඊ- කුරුඳුඔය

ඩබ්.එම්.එස්.වික්‍රමසිංහ

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

09

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

කේ.එම්.අරුණශාන්ත

ආදාවල,මුංවත්ත

10

515සි-කන්දේගම

කේ.ජි.විජේරත්න

මිල්ලපියිය,වලපනේ

11

515ඩි-වතුමුල්ල

රත්නසිරි  මුණසිංහ

නුවරපාර,වලපනේ

12

515ඩි-වතුමුල්ල

එස්.ඩි.එම්.ගුණසේන

නුවරපාර,වලපනේ

13

518-උඩමාදුර

එම්.පි.ගුණපාල

පාසල අසල,උඩමාදුර

14

521එෆ්-හෙලගම

කේ.කේ.නුවන් දනුෂ්ක

හෙලගම, තෙරිපැහැ

15

527-මඩුල්ල උතුර

ආර්.එම්.විරසිංහ බංඩාර

රබර්වත්ත, මඩුල්ල

කුළුබඩු නිෂ්පාදකයින්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

518-ඒ කොස්ගොල්ල

ආර්.එම්.ටි.ජි.ජයසේන

බොගහවත්ත,උඩමාදුර

02

504-සි අලකොළවැව

යු.බි.එම්.මාලනි විරසිංහ

අලකොළවැව,මතුරට

03

505ඩී- ලඳුපිට

ආර්.එම්. රත්නායක

ලඳුපිට, පදියපැලැල්ල

04

505ඩී- ලඳුපිට

ජී. ඉන්ද්‍රා කුමාරි

ලඳුපිට, පදියපැලැල්ල

05

505ඊ-වැටකේගම

එච්.කේ.පොඩිඅප්පුහාමි

අලවිලතැන්න,වැටකේගම

06

505ඊ-වැටකේගම

එච්.කේ.අනුලාවති

අලවිලතැන්නවැටකේගම

07

506ඒ-උණගොල්ල

කේ්‍එම්.ඩි.ජි.අනුර

රාගලපාර,මුංවත්ත

08

519ඒ-උඩවෙල

වයි.එම්.කිරිබංඩා

ගොලවෙල්පතන,කලගම්වත්ත

09

519සි-ගල්කැටිවල

තුසිතා මංගලිකා

ගල්කැටිවල,කලගම්වත්ත

10

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

එල්.ඩි.ධර්මපාල

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

11

519ඩි-හපුගහපිටිය

ආර්.එම්.පි.ජි.කුමාරිහාමි

යබරගල, කලගම්වත්ත

12

521-බොලගන්දාවෙල

ජි.ඒ.ශ්‍රියානි

රත්තනහෙන,තෙරිපැහැ

13

521එෆ්-හෙලගම

ආර්.එම්.සිලවති

හෙලගම, තෙරිපැහැ

14

523බි-අඹන්ඇල්ල

ඩි.එම්.පියදාස

කලගස්වල,වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

15

524ඒ-දඹගොල්ල

ඊ.ආර්.වි.හෙමාවති

දඹගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

16

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ඉනද්‍රනි විජේසිංහ

නිල්දණ්ඩාහින්න

17

525බි-කරදගොල්ල

කේ.ජි.එන්.එම්.විරසිංහ

කරදගොල්ල ,කුඹුක්වෙල

18

527 –මඩුල්ල දකුණ

ඩි.ජි.සිලවති

ගංගරාගොල්ල,මඩුල්ල

සිමෙන්ති ආශ්‍රිත කර්මාන්තකරුවන්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504-බි හයිෆොරස්ට්

කේ.අරියදාස්

හයිෆොරස්ට්,කදපොල

02

504-සි අලකොළවැව

එම්.එ.වි.ඒ.මයිල් මාගනම්

අලකොළවැව,මතුරට

03

504-ඩි හයිෆොරස්ට් වත්ත

එම්.මුතුකරුප්පන්

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

04

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්. චන්ද්‍රන්

රිලාදුල්ල, කඳපොළ

05

515ඒ-මානෙල්වල

ලසන්ත සුරංජිත්

කුඩුගල,මානේල්වල

06

518බි-උඩමාදුර

ඩබ්.සිරිල්

දඩයම්පොළ,උඩමාදුර

07

521-බොලගන්දාවෙල

එම්.ජි.සිතා විද්‍ර්‍යාරත්න

මිලේරුප්පෙ,තෙරිපැහැ(ගඩොල්)

08

521ඒ-හෑගම

ටි.එන්.එම්.නන්දසේන

වෑකුඹුර,තෙරිපැහැ

09

521ඒ-හෑගම

ඒ.තමරා ප්‍රියදර්ශනි

රොහලපාර, තෙරිපැහැ

10

521බි-අඹගහතැන්න

හේමලතා මැදවැව

ක්‍රිඩාපිටිය අසල, තෙරිපැහැ

11

521බි-අඹගහතැන්න

යු.ජි.ජයානිස්

උඩවැවේ ගෙදර, තෙරිපැහැ

12

521බි-අඹගහතැන්න

පාලිත කුමාරසිංහ

සමෟධි බැංකුව අසල, තෙරිපැහැ

13

523 අමන්ඇල්ල

එන්.එම්.ගුණරත්න

මාහේන,අඹන්ඇල්ල

14

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

ආනන්ද ජයරත්න

මහාකදුර,හරස්බැද්ද

15

528බී- පාළුගම

ඊ.ආර්.එච්. ගුණදාස

දෙබැද්දපිටිය,පාළුගම,රූපහා

බේකරි කර්මාන්තය/ රසකැවිලි

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504 - වැටකේගම

ඩි.ජි.තිලකරත්න

වැටගේපත,මතුරට

02

506 ඩි-ලියන්වල ඉහල

වයි.ජි.රංජිත්  සිරිවර්ධන

ලියන්වල ඉහලගම, මුංවත්ත

03

515බි-වලපනේ

කේ.ජි.ගුණසිංහ

නිල්දණ්ඩාහින්නපාර,වලපනේ (ජනතා)

04

515බි-වලපනේ

බි.ජි.ගුණපාල

වැලිහින්න,වලපනේ

05

515සි-කන්දේගම

කේ.ජි.අනුලාවති

මිල්ලපිටිය,වලපනේ

06

516සි-වැරුල්ලපතන

එන්.ජි.අමරසිරි

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

07

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ආර්.එම්.ප්‍රේමදාස

අං10,ජාතික නිවාස,නිල්දණ්ඩාහින්න

08

519ඒ-උඩවෙල

එච්.කේ.ඒ.නිලන්ත කුමාර

මුත්තේට්ටුතැන්න ,කලගම්වත්ත

09

521බි-අඹගහතැන්න

ටි.එන්.එම්. කුමාරදාස

වෑකුඹුර,තෙරිපැහැ

10

524ඒ-දඹගොල්ල

යු.පි.විරසිංහ

එරංතලාව,දඹගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

11

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ජි.ජි.සරත් ගුරුගේ

තේවත්ත , නිල්දණ්ඩාහින්න

12

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ඒ.එම්.ටි.ජි.හේරත්

තේවත්ත , නිල්දණ්ඩාහින්න

13

526- හරස්බැද්ද දකුණ

තෝමස් කමලා

හරස්බැද්ද

විදුලි කර්මාන්තය(වැල්ඩින් වැඩපල)

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504 - වැවකේගම

එන්.ගයාන් කරුණාරත්න

වැටගේපත,මතුරට

02

506 සී- මැදකඳුර

මංජුල රත්නායක

මැදකඳුර, මුංවත්ත

03

506 බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.විජේතුංග

පිටකොටුව ,ලියන්වල

04

507එ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එස්.යෝගනාදන්

ඇල්මා ඇල්මාවත්ත සි.කො,කදපොළ

05

507එ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

එම්.රාජගොපල්

ඇල්මා ඇල්මාවත්ත සි.කො,කදපොළ

06

513බි-සැරසුම්තැන්න

ඩි.එම්.ජි.බි.ජි.පි.ජයසිරි

සැරසුම්තැන්න

07

514සි-මුල්හල්කැලේ

එස්.ජි.ජයන්ත

රොහලපාර,මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

08

514සි-මුල්හල්කැලේ

ජෙ.ඒ.වසන්ත ප්‍රනාන්දු

රොහලපාර,මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

09

515බි-වලපනේ

එම්.ඩි. අරුණ චතුරංග

සතොස අසල ,වලපනේ

10

515ඩි-මහඌව වත්ත

යොග කුමාර්

ක.කොටස,මහ ඌව ,වලපනේ

11

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඒ.ආර්.එම්. ප්‍රේමරත්න

අං,ජාතික නිවාස,නිල්දණ්ඩාහින්න

12

518බි-උඩමාදුර

අතුල සොමවිර

දඩයම්පොළ ,උඩමාදුර

13

521ඒ-හෑගස්උල්ල අයි.පි.ජි.

අයි.පි.ජි.විජිතකුමාර

රොහලපාර,තෙරිපැහැ

14

521බි-අඹගහතැන්න

ආර්.බි.ඩි.රාජපක්ෂ

ක්‍රිඩාපිටියපාර,තෙරිපැහැ

15

521බි-අඹගහතැන්න

දමිත්ප්‍රසන්න

පාසල අසල, තෙරිපැහැ

16

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ඩි.එස්.එම්.නන්දසේන

වලපනේ පාර, නිල්දණ්ඩාහින්න

17

528 - රූපහා

ආර්.එම්.තිලකසිරි

හෙළගම, රූපහා

18

528 - රූපහා

ඩබ්.එම්. කුලරත්න

දෙබැද්දපිටිය ,රූපහා

කුකුලන් ඇති කිරිමේ  කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504-ඒ කදපොල

එස්.එම්.ජයවති

බිංගම්තලාව ,කදපොල

02

506ඊ-මඩුමාන

පි,ජි.විශාඛා මුණසිංහ

මඩුමාන,මුංවත්ත

03

514ඩි-තැන්හේන්වල

ඩබ්.එස්.චන්ද්‍රිකා ජයවික්‍රම

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

04

514ඩි-තැන්හේන්වල

ආර්.එම්.කරුණාතිලක

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

05

514එෆ්-දැලිවල දකුණ

ජි.ජි.වික්‍රමසිංහ

ඇල්වත්ත,කුඹල්ගමුව

06

516ඒ-කැන්දගොල්ල

බි.එම්.රංබණ්ඩා

කැන්දගොල්ල,වලපනේ

07

516බි-එගොඩකන්ද

ඒ.ඩි.එම්.ගැමුණු

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

08

516බි-එගොඩකන්ද

ඒ.එම්.දිසානායක

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

09

516බි-එගොඩකන්ද

ඒ.එම්.මුතුබංඩා

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

10

516බි-එගොඩකන්ද

ආර්.එම්.තිලකරත්න

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

11

516බි-එගොඩකන්ද

එස්.ඒ.එම්.ජි.මල්ලිකා

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

12

516බි-එගොඩකන්ද

හැන්ඩි සිංඤෝ

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

13

516බි-එගොඩකන්ද

එම්..ජි.විලියම්.

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

14

516බි-එගොඩකන්ද

චාන්දනි පුෂ්පලතා

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

15

516බි-එගොඩකන්ද

ආර්.එම්.පුෂ්පලතා

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

16

516සි-වැරුල්ලපතන

අයි.එම්.ජි.චමින්ද කුමාර

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

17

517 -තිබ්බටුගොඩ

ආර්.එම්.ලිලාවති

වැරුල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

18

517සි-රඹුකේ

එච්.ඩබ්.පියසේන

රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

19

523ඒ-හෑගම

ඩබ්.එම්.කුමුදු විජේසිංහ

හතුපිටිය ,හෑගම, නිල්දණ්ඩාහින්න

20

523ඒ-හෑගම

එස්.ඩබ්.ජි.එම්.නන්දසේන

හෑගම, නිල්දණ්ඩාහින්න

21

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ඩබ්.එම්.ගැමුණු ඉන්දික

වලස්කැලේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

22

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ටි.එම්.පි.ජි.සුමිත්‍රා කුමාරි

ගොරඩියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

23

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ආර්.පි.චන්ද්‍රවති

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

24

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

එම්.පි.එච්.අමිතා කුමාරි

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

25

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ඩබ්.කේ.ජි.අමිතා හේමකුමාරි

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

26

527සි-කන්දෙයාය

ඩබ්.පි.ජි.දාවිත්  සිඤ්ඤෝ

ගල්ලේන බැද්ද, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

27

527සි-කන්දෙයාය

පි.ජි.ගාමිණි රාජපක්ෂ

ගොඩමඩ, මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

28

528 - රූපහා

ඩි.ඩි.අයි.හේවාවසම්

හෙළගම, රූපහා

බීඩි කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504- සි අලකොළවැව

ඒ.ජි.නාලනි ස්වර්ණලතා

අලකොළවැව,මතුරට

බිම්මල් කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504- සි අලකොළවැව

මහේෂ්වරන් අම්බලම්

අලකොළවැව,මතුරට

02

504 ඊ- කුරුඳුඔය

ඩබ්.එම්.එස්.වික්‍රමසිංහ

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

03

505 ඊ- වැටකේගම

ඩබ්.ආර්.ඒ.සුමනාවති හාමිනේ

අලවිලතැන්න,වැටකේගම

04

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

රේණුකා නිලන්ති

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

05

514-කුඹල්ගමුව

කේ.එම්.අසේල සම්පත්

මහාවැව,කුඹල්ගමුව

06

514-කුඹල්ගමුව

එස්.පි.බස්තියන් පෙරේරා

මහාවැව,කුඹල්ගමුව

07

516සි-වැරුල්ලපතන

එ.බි.මුතුබංඩා

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

08

517 තිබ්බටුගොඩ

ඩබ්.එච්.එම්.චින්තක

වැරුල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

09

518ඩි-යටිමාදුර

ඩි.එම්.ලොකුබංඩා

වටගොඩ,පරගහඅරාව

10

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

එස්.ඩබ්.ජි.අජිත් කුමාර

උඩනාවෙල,කලගම්වත්ත

11

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ආ්.ඩබ්.එම්.ප්‍රේමාවති

ගොරඩියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

12

528බී- පාළුගම

ඊ.ආර්.එච්. ගුණදාස

දෙබැද්දපිටිය,පාළුගම,රූපහා

13

528බී- පාළුගම

ඩබ්.එම්. කරුණාවතී

දඹගහපිටීය,පාළුගම,රූපහා

පෙදරේරු කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504- ඩි  හයිෆොරස්ට් වත්ත

එස්.ජයකුමාර්

අලකොළවැව,මතුරට

02

504- ඩි  හයිෆොරස්ට් වත්ත

එස්.ක්‍රිෂ්ණාමුර්තා

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

03

504- ඩි  හයිෆොරස්ට් වත්ත

වෙලායුදන් තන්ගරාජ්

හයිෆොරස්ට් වත්ත, කදපොල

04

505 ඊ- වැටකේගම

එම්.ජි.ටාකිරි බණ්ඩා

අලවිලතැන්න,වැටකේගම

05

505 ඊ- වැටකේගම

බි.ජි.සමරපාල

වැටකේගම,පදියපැලැල්ල

06

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

කේ.ජි.සුමතිපාල

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

07

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ඒ.ජි.ජයතිලක

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

08

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

කේ.ජි.පියදාස

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

09

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

පි.ජි.අනුරකුමාර

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

10

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ටි.ජි.සමන්ත කුමාර

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

11

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

ඒ.ජි.සිරිසේන

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

12

507ඒ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

කේ.ජි.මහානාම

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

13

513සි-වැවකැලේ

ඩබ්.ජේ.එම්.දයාරත්න

වැවකැලේ,දුනියගොල්ල

14

513සි-වැවකැලේ

ජේ.එම්.ටිකිරිබංඩා

වැවකැලේ,දුනියගොල්ල

15

513සි-වැවකැලේ

ජේ.එම්.ජෙ. පද්මකුමාර

වැවකැලේ,දුනියගොල්ල

16

514ඩි-තැන්හේන්වල

ජෙ.එම්.ධර්මදාස

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

17

514ඩි-තැන්හේන්වල

කේ.එම්.ගාමිණි

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

18

514ඩි-තැන්හේන්වල

ඩබ්.එල්.ගුණරත්න

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

19

514ඩි-තැන්හේන්වල

කේ.ජෙ.එම්.සුමනවිර

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

20

514ඩි-තැන්හේන්වල

ඩබ්.එම්.වසන්ත විරසුරිය

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

21

514ඩි-තැන්හේන්වල

වයි.එම්.නවරත්න

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

22

516බි-එගොකන්ද

එම්.ඒ.ජයනේරිස්

එගොඩකන්ද,වලපනේ

23

516බි-එගොකන්ද

ඩබ්.ජි.පියදාස

එගොඩකන්ද,වලපනේ

24

516බි-එගොකන්ද

ඩබ්.ජි.ධර්මද්‍රාස

එගොඩකන්ද,වලපනේ

25

516බි-එගොකන්ද

ඩබ්.ජි.දේවේන්ද්‍ර

එගොඩකන්ද,වලපනේ

26

516බි-එගොකන්ද

ධම්මික රාජේන්ද්‍ර

එගොඩකන්ද,වලපනේ

27

516බි-එගොකන්ද

ඒ.ජි.සිරිපාල

එගොඩකන්ද,වලපනේ

28

516බි-එගොකන්ද

පි.බි.එම්.රම්බණ්ඩා

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

29

516බි-එගොකන්ද

ආර්.කේ.එම්.විජේරත්න

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

30

516බි-එගොකන්ද

රංජිත් නිශාන්ත

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

31

516බි-එගොකන්ද

ඩබ්.ආර්.එම්.ධර්මසේන

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

32

516බි-එගොකන්ද

එච්.එම්.කරුණාරත්න

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

33

516බි-එගොකන්ද

ජේ.කේ.අරුණ ජයනෙත්ති

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

34

519-කලගම්වත්ත

ටි.ජි.ලොකුබංඩා

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

35

519-කලගම්වත්ත

එස්.එම්.පද්මසිරි

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

36

519-කලගම්වත්ත

ආර්.එම්.ප්‍රේමරත්න

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

37

519-කලගම්වත්ත

වයි.එම්.හිංබංඩා

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

38

519-කලගම්වත්ත

ආර්.එම්.රත්නපාල

මාලිගාතැන්න, කලගම්වත්ත

39

519ජි-මුගුනගහපිටිය

එම්.යු.එම්.නන්දසේන

ගල්වැටිය, කලගම්වත්ත

40

519එෆ්-ඇල්ලකුඹුර

ආර්.එම්.ජි.සුදු බංඩා

වැලහිද,කලගම්වත්ත

41

521සි-තෙරිපැහැ

එච්.එම්.යු.ජි.චන්ද්‍රෙස්න

හිගුරේවල ,තෙරිපැහැ

42

521සි-තෙරිපැහැ

කේ.එම්.මලින්ද

හිගුරේවල ,තෙරිපැහැ

43

526- හරස්බැද්ද දකුණ

එල්.එම්.සේන්දිර්

හරස්බැද්ද දකුණ

44

526සි-මොරබැද්ද

ආර්.එම්.රත්නායක

නෙළුගහ, හරස්බැද්ද

45

526සි-මොරබැද්ද

කේ.එම්.මුතුබංඩා

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

46

526සි-මොරබැද්ද

ටි.කේ.එම්.අප්පුහාමි

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

47

526සි-මොරබැද්ද

එච්.එම්.ශාන්ත

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

48

526සි-මොරබැද්ද

එන්.එම්.කිරිබ‘ඩා

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

49

526සි-මොරබැද්ද

ඩි.එම්.නන්දසේන

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

50

528 - රූපහා

එච්.ඒ.ධර්මපාල

හෙළගම,රුපහා

කෘෂි හා පලිබෝධනාශක අලෙවිහල්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504 ඊ- කුරුඳුඔය

ශාන්ත කුමාර

කුරුඳුඔය , කඳපොළ

02

504 ඊ- කුරුඳුඔය

ගනේෂ්

චාර්ලිවැලි, කඳපොළ

03

504 ඊ- කුරුඳුඔය

පෙරියසාමි

ඇල්මා, කඳපොළ

04

505 ඒ-පදියපැලැල්ල

තිස්ස සමරකොන්

තිස්ස ඇග්‍රෝ සේන්ටර් ,පදියපැලැල්ල

කොණ්ඩාකැපීම සහ රූපලාවන්‍යාගාර

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504 ඊ- කුරුඳුඔය

රාජ් කුමාර්

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

02

504 ඊ- කුරුඳුඔය

රාසමාණකසම්

ඇල්මා, කඳපොළ

03

506ඒ-උණගොල්ල

ඩබ්.ජි.ජි.බාලසුරිය

වැටකුල් මඩිත්ත,මුංවත්ත

04

507බි-යටිවැල්ල

වි.ඒ.නලින් දේශප්‍රිය

යටිවැල්ල,පදියපැලැල්ල

05

515බි-වලපනේ

රත්නපාල මැදවල

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

06

515බි-වලපනේ

පි.ජි.ගුණපාල

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

07

515ඩි-වතුමුල්ල

ඩි.එම්.ඩි.ජි.ඉන්දුමති

වතුමුල්ල,වලපනේ

08

515ඩි-වතුමුල්ල

කුමුදුනි කුමාරි

වටරක්ගොඩ ,වලපනේ

09

518සි-ගල්කඩවල

ජි.එම්.ඩබ්.එම්.සංජිව

ගල්කඩවල,උඩමාදුර

10

518ඩි-යටිමාදුර

ආර්.එම්.රත්නායක

පරගහඅරාව,මඩුල්ල

11

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

එන්.එම්.උපතිස්ස

වෑකුඹුර ,තෙරිපැහැ

12

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

ජි.ජි.ගාමිණි රාජපක්ෂ

පාසල අසල,තෙරිපැහැ

13

523 -අඹන්ඇල්ල

ධනුෂ්ක,නයනමධු

අඹන්ඇල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

14

524ඒ-දඹගොල්ල

යු.ජි.තුසිත රංජන්

දඹගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

15

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

කේ.ජි.රවින්ද්‍ර පියංකර

වංගුහත, නිල්දණ්ඩාහින්න

16

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

ඕ.හඑල්.මාලිංග නාමල්

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

17

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

ඩි.සමන් නෙගොඩ

පන්සල පතන , නිල්දණ්ඩාහින්න

18

527ඒ –මඩුල්ල දකුණ

ආර්.දිල්රුක්ෂි

රබර්වත්ත,මඩුල්ල

එළුවන්  පාලනය

අනු අංකය

වසම

නම

ලිපිනය

01

504 ඊ- කුරුඳුඔය

කේ. ක්‍රිෂ්ණා

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

02

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එම්. ශ්‍රී කාන්ත

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

03

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්. පුණ්‍යසීලන්

ඇල්මා, කඳපොළ

04

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එම්. තංගවේලු

ඇල්මා, කඳපොළ

05

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එම්. මාරිමුත්තු

ඇල්මා, කඳපොළ

06

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්. තිනකරන්

ඇල්මා, කඳපොළ

07

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එම්.සුප්පයියා

ඇල්මා, කඳපොළ

08

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්. කරුපයියා

ඇල්මා, කඳපොළ

ගවපාලනය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එම්. මාරිමුත්තු

ඇල්මා, කඳපොළ

02

504 ඊ- කුරුඳුඔය

මෙයියනාදන්

ඇල්මා, කඳපොළ

03

504 ඊ- කුරුඳුඔය

යෝගනාදන්

ඇල්මා, කඳපොළ

04

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්.කේ.කරුපයියා

ඇල්මා, කඳපොළ

05

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්.රාජේන්ද්‍රන්

ඇල්මා, කඳපොළ

06

504 ඊ- කුරුඳුඔය

කේ.ජෙයරාම්

ඇල්මා, කඳපොළ

07

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්. කන්දයියා

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

08

504 ඊ- කුරුඳුඔය

ඒ. සුප්පයියා

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

09

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එම්. තංගවේලු

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

10

504 ඊ- කුරුඳුඔය

එස්.සතාසිවම්

කුරුඳුඔය, කඳපොළ

11

504 ඊ- කුරුඳුඔය

සිරිවර්ධන

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

12

504 ඊ- කුරුඳුඔය

පත්මකුමාර

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

13

504 ඊ- කුරුඳුඔය

මුතුබණ්ඩා

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

14

504 ඊ- කුරුඳුඔය

කන්දයියා

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

15

504 ඊ- කුරුඳුඔය

සිවපාදම්

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

16

504 ඊ- කුරුඳුඔය

ආර්.එම්. ජගත්කුමාර

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

17

504 ඊ- කුරුඳුඔය

සෙබස්ටියන්

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

18

504 ඊ- කුරුඳුඔය

නාගරාජ්

රිලාමුල්ල, කඳපොළ

19

506 -මුංවත්ත

කේ.එම්.එම්.ජි.අප්පුහාමි

නෙළුගොල්ල,මුංවත්ත

20

506ඊ-මඩුමාන

කේ.එම්.ප්‍රේමාවති

ගලපිටියාව ,මුවත්ත

21

506ඊ-මඩුමාන

එ.ජි.ඩේවිට්

ගලපිටියාව ,මුවත්ත

22

506ඊ-මඩුමාන

ඩබ්.එන්.එම්.සමන්ලතා

මඩුමාන,මුංවත්ත

23

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.එ. ගාමිණි ප්‍රියසිංහ

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

24

513ඊමයිලගස්තැන්න

ඒ.ජි.නන්දසේන

මයිලගස්තැන්න,කුඹලුගමුව

25

513ඊමයිලගස්තැන්න

ඒ.ජි.ඕදිරිස්

මයිලගස්තැන්න,කුඹලුගමුව

26

513ඊමයිලගස්තැන්න

ඒ.ජි.රණවිර

මයිලගස්තැන්න,කුඹලුගමුව

27

514ඊ-දැලිවලඋතුර

ඩබ්.එම්.යු.එච්.බි දඹුල්අරාව

පුජිත්ත,කුඹල්ගමුව

28

514ඊ-දැලිවලඋතුර

ඩි.එම්.ටිකිරිබංඩා

දැලිවල, කුඹල්ගමුව

29

514එෆ්-දැලිවල දකුණ

යු.ජි.රුවන් කුමාර

බටතොටකුඹර,කුඹල්ගමුව

30

514එෆ්-දැලිවල දකුණ

ආර්.ඩබ්.ඩි.එම්.කරුණාදාස

බටතොටකුඹර,කුඹල්ගමුව

31

514එෆ්-දැලිවල දකුණ

කේ.ඩබ්.ඩි.තිලකරත්න

ඇල්වත්ත,කුඹල්ගමුව

32

516-කැටකදුර

පි.බි.එම්.උපාලි

කැටකදුර,වලපනේ

33

516-කැටකදුර

එච්.එම්.බි.ජි.නිමල්

කැටකදුර,වලපනේ

34

516-කැටකදුර

වයි.ආර්.එම්.ජයතිලක

කැටකදුර,වලපනේ

35

516-කැටකදුර

ඩබ්.ජි.ධර්මසේන

කැටකදුර,වලපනේ

36

516-කැටකදුර

ආර්.එම්.චන්ද්‍රදාස

කැටකදුර,පහළගම

37

516ඒ-කැන්දගොල්ල

ආර්.එම්.සමරසේකර

කැන්දගොල්ල,වලපනේ

38

516සි-වැරුල්ලපතන

පි.ආර්.එම්.උපතිස්ස

වැරුල්ලපතන,නිල්දණ්ඩාහින්න

39

517-තිබ්බටුගොඩ

එච්.ඩබ්.එම්.ආරියරත්න

වැරුල්ල නිල්දණ්ඩාහින්න

40

517-තිබ්බටුගොඩ

ඩබ්.එච්.එම්.විජේරත්න

වැරුල්ල ,නිල්දණ්ඩාහින්න

41

517-තිබ්බටුගොඩ

ඩි.එම්.ජානකි

වැරුල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

42

517සි-රඹුකේ

එච්.එම්.සුදුබංඩා

517සි-රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

43

517සි-රඹුකේ

එම්.ජි.බංඩාරමැණිකේ

517සි-රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

44

521ඒ-හෑගස්උල්ල

ටි.එන්.එම්.පත්මසිරි බංඩා.

රොහලපාර,තෙරිපැහැ

45

523ඒ-හෑගම

ඩි.එම්.එච්.ජයරත්න

හෑගම,නිල්දණ්ඩාහින්න

46

524බි-ගොරඩියගොල්ල

ආර්.එම්.විජේරත්න

ගොරඩියගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

47

525-කුඹුක්වෙල

ඒ.ඩි.ගුණපාල

දිග්ගල,කුඹුක්වෙල

48

526ඒ-පලල්පතන

එම්.ජි.ප්‍රේමරත්න

දරපනාහෙල,හරස්බැද්ද

49

526ඒ-පලල්පතන

කේ.කේ.එම්.විජේසිංහ

දරපනාහෙල,හරස්බැද්ද

50

526සි-මොරබැද්ද

කේ.එම්.ජයතිලක

මොරබැද්ද,හරස්බැද්ද

51

526සි-මොරබැද්ද

ටි.කේ.එම්.සිරිවර්ධන

මොරබැද්ද,හරස්බැද්ද

52

526සි-මොරබැද්ද

කේ.එම්.අප්පුහාමි

මොරබැද්ද,හරස්බැද්ද

53

527සි-කන්දෙයාය

එච්.එම්.ටි.ජි.නන්දසිරි

කන්දෙයාය,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

54

527සි-කන්දෙයාය

කේ.ජි.ශාන්ති අශොක

ගල්ලෙනබැද්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

55

527සි-කන්දෙයාය

ජි.එම්.එම්.ටිකිරි මැණිකා

කොන්ගොල්ල,මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලැව

56

527සි-කන්දෙයාය

එච්.එම්.සිරිපාල

ගල්ලෙනබැද්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

ආපනශාලා කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එච්.පි.කේ.උඩුවැල්ල

බස්නැවතුම්පල, පදියපැලැල්ල

02

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ජි.එම්.කරුණාරත්න

රාගලපාර ,පදියපැලැල්ල

03

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එස්.එම්. බහර්දීන්

140, රාගලපාර ,පදියපැලැල්ල

04

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ඩී.ජී.ආර්. රාජපක්ෂ

ලෝටස් හෝටලය, පදියපැලැල්ල

05

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ලලිත් කෝන්ගේ

ලලිත් හෝටලය, රාගල පාර,පදියපැලැල්ල

06

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

කේ.බී.ඩබ්. කරුණාරත්න බණ්ඩාර

153, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

07

506ඒ-උණගොල්ල

ආර්.එම්.කරුණාරත්න

හන්දියකඩේ රාගලපාර,මුංවත්ත

08

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

ආර්.ඒ.ඥානසිරි විජෙවර්ධන

ආදාවල,මුංවත්ත

09

513-පන්නල

ඩි.එම්.පි.ජි.උපාලි

මහගම,පන්නල,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

10

513-පන්නල

පි.එම්.විමළසේකර

24කනුව රජමාවත,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

11

513-පන්නල

වයි.එම්.බංඩාර

රජමාවත,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

12

513-පන්නල

ඩි.එම්.ඩබ්.ජි.රංබණ්ඩා

රජමාවත,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

13

513-පන්නල

ඩි.එම්.ඩබ්.ජි.පුංච් බංඩා

රජමාවත,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

14

513බි-සැරසුම්තැන්න

වසන්ත දිසානායක

සැරසුම්තැන්න

15

513බි-සැරසුම්තැන්න

එන්.ඒ.අමරසේන

සැරසුම්තැන්න

16

514සි-මුල්හල්කැලේ

ඩබ්.එම්.ප්‍රේමරත්න

රොහල හන්දිය ,මුල්හල්කැලේ ,වලපනේ

17

514ඊ-දැලිවලඋතුර

ඩි.එම්.අරුණ ශාන්ත

කඩවිදිය,කුඹල්ගමුව

18

514ඊ-දැලිවලඋතුර

ඊ.ජි.බංඩාර මැණිකේ

දැලිවල,කුඹල්ගමුව

19

515බි-වලපනේ

කේ.ජි.ඉන්දික

ජනතා හෝටලය,වලපනේ

20

515බි-වලපනේ

ජේ.කේ.අනුලාවති

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

21

515බි-වලපනේ

කේ.එම්.නයන බන්දුල

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

22

515බි-වලපනේ

ජගත් ගුණසේකර

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

23

515බි-වලපනේ

නන්දසේන විරසිංහ

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

24

515බි-වලපනේ

ඩි.ඩබ්.ජිනදාස

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

25

515බි-වලපනේ

එම්.එම්.ජයවර්ධන

සිරිකොඩිය,වලපනේ

26

515බි-වලපනේ

තුවාන් හලිල්

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

27

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඒ.ඩි.එම්.ප්‍රේමාවති

වංගුහත ,නිල්දණ්ඩාහින්න

28

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

එච්.එම්.සිරිසේන

පාසල අසල,තෙරිපැහැ

29

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

ස්ටැන්ලි කොදාගොඩ

නිල්දණ්ඩාහින්න

30

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

කේ.ජි.දිවාරත්න

හරස්බැද්දගම, හරස්බැද්ද

වෙනත් ව්‍යපාර

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

වයි.පි.බි.මිගස්වත්ත

නො.124 රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

02

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ක්‍රිස්ටෝපර් කුරේ

නො.133 රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

03

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එස්.පි.ජි.රංහාමි

නො.33 රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

04

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එස්.බී. වීරසූරිය

121, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

05

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

දීපාල් හෙට්ටි ආරච්චි

146, කසුන් පොත්හල, පදියපැලැල්ල

06

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එස්.එම්.පී. පැරකුම්

කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

07

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ආර්.එම්. ප්‍රියන්ති

කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

08

505බි-අඔගස්පිටිය

පි.ඒ.සමරනායක

අඔගස්පිටිය,පදියපැලැප්ප

09

505ඊ-වැටකේගම

ඩබ්.ඩි.අරුණ ශාන්ත

වැටකේගම,පදියපැලැල්ල

10

506- මුංවත්ත

කේ.එම්.එම්.ජි.තිලකාවති

කිරවනාඇල්ල,මුංවත්ත

11

506- මුංවත්ත

කේ.කේ.චුලනි

රාගලපාර,මුංවත්ත

12

506බි-ලියන්වල පහල

එච්.ඩි.ජයසිංහ

කිතුල්ගොල්ල,ලියන්වල,මුංවත්ත

13

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එ.පත්මානන්ද

ලියන්වල,මුංවත්ත

14

507එ-උකුතුලේ නැගෙනහිර

සේදරමා

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට

15

507-පන්නල

ආර්.එම්.සරත් කුමාර

පන්නල,කිර්තිබංඩාරපුර

16

514සි-මුල්හල්කැලේ

ආර්.එම්.සුමිත්විරකොන්

මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

17

514සි-මුල්හල්කැලේ

ඩබ්.ජි.විල්බට්

මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

18

514ඊ-දැලිවලඋතුර

ආනන්ද මහලේකම්

කඩවිදිය,කුඹල්ගමුව

19

515 බටගොල්ල

බි.එම්.ශානිකා ප්‍රියදර්ශනි

බටගොල්ලාගම,වලපනේ

20

515 බටගොල්ල

බි.එම්.සුමිත්‍රා දමයන්ති

බටගොල්ලාගම,වලපනේ

21

515බි-වලපනේ

ආර්.එම්.සුසන්ත කුමාර

නිල්දණ්ඩාහින්න පාර,වලපනේ

22

515බි-වලපනේ

සුගත් සංජය ගුණසේකර

බස්නැවතුම්පල,වලපනේ

23

515බි-වලපනේ

ලලිත්

නුවරපාර,වලපනේ

24

515බි-වලපනේ

බි.එම්.බණ්ඩාර

ශ්‍රිලාන් ට්‍රේලර්ස් ,වලපනේ

25

515බි-වලපනේ

කපිල ජනක බණ්ඩාර

උසාවිය අසල ,වලපනේ

26

515ඩි-වතුමුල්ල

පි.ජි.ලලිතා

නුවරපාර,වලපනේ

27

515ඩි-වතුමුල්ල

පි.ජි.කුසුමාවති

වටරක්ගොඩ ,වලපනේ

30

516බි-එගොඩකන්ද

පි.බි.එම්.මුතුබංඩා

මහඌව ජනපදය,වලපනේ

31

516බි-එගොඩකන්ද

ඩබ්.එම්.සිලවති

එගොඩකන්ද,වලපනේ

32

516ඩි-මහපතන

ආර්.එම්.ගුණසිංහ

මහපතන,හරස්බැද්ද

33

516ඩි-මහපතන

ජේ.එම්.යමුණා විනෝදනි

මහපතන,හරස්බැද්ද

34

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එම්.ඒ.නන්දසිරි

වංගුහත ,නිල්දණ්ඩාහින්න

35

518සි-ගල්කඩවල

එස්.ඩි.එන්.පියසේන

ඉළුක්පැලැස්ස,උඩමාදුර

36

518-උඩමාදුර

ඒ.ඒ.අනුර නිලන්ත

05කණුව,උඩමාදුර

37

521ඒ-හෑගස්උල්ල

ටි.එන්.එම්.රාජකරුණා

වෑකුඹුර,තෙරිපැහැ

38

521එෆ්-හෙලගම

කේ.එම්.පි.ජි.මද්දුම බංඩාර

 පොල්කටුවේ ගෙදර,හෙලගම, තෙරිපැහැ

39

523බි-වැවතැන්න

ඩි.ජි.රසිකා ඉන්දුමති

පුෂ්පවිල,වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

40

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ටි.ජි.කපිල කුමාර

සුජානි පොත්හල, නිල්දණ්ඩාහින්න

41

525සි-කොටඹේ

ටෙක්ලා දර්ශනි

කොටඹේ,කුඹුක්වෙල

42

526-හරස්බැද්ද

කේ.එම්.ඩි.ඩි.එම්. කැකුලන්ද

ගල්දෙගපතන , හරස්බැද්ද

43

526-හරස්බැද්ද

ඒ.ඒ.වසන්ත නිහාල්

හරස්බැද්ද

44

526ඒ-පලල්පතන

ඩබ්.එම්.ජනක ප්‍රියන්ත

දරපනාහෙල,හරස්බැද්ද

45

526ඒ-පලල්පතන

ඩබ්.ඒ.ගුණදාස

දරපනාහෙල,හරස්බැද්ද

46

527-මඩුල්ල උතුර

ආර්.එම්.ගයාන්

නවනගරය ,මඩුල්ල

47

527ඒ-මඩුල්ල  දකුණ

ඩබ්.ඩි.කරුණාවති

හපුගස්හින්න,මඩුල්ල

48

527ඒ-මඩුල්ල  දකුණ

යු.ජි.උඩුකුඹුර

හපුගස්හින්න,මඩුල්ල

49

527ඒ-මඩුල්ල  දකුණ

 බි.ඩි.මහින්ද රණවිර

හපුගස්හින්න,මඩුල්ල

50

527ඒ-මඩුල්ල  දකුණ

ඩි.එල්.නයොමි ඉසංකා

හෙලගම,මඩුල්ල

51

527බි-මොරහෙල

පි.ඒ.පද්මිනි කුමාරි

උඩලියද්ද,මොරහෙල,මඩුල්ල

52

527සි-කන්දේයාය

කේ.ජි.ශාන්ති අශෝකා

ගල්ලෙන බැද්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

53

528බී- පාළුගම

ඊ.ඩබ්.එම්.ටිකිරිබණ්ඩා

තැන්නෙහේන,පාළුගම,රූපහා

එළවළු හා පළතුරු අලෙවිහල්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

කේ.ඩබ්.දිසානායක

රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

02

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ඒ.කේ.ජී. ජයන්තා පොඩිමැණිකේ

කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

03

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එස්.එච්.ඒ. සමරකෝන්

කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

04

505ඊ-වැටකේගම

බි.ඩබ්.සිරිපාල බණ්ඩා

අලවිලතැන්න,වැටකේගම

05

505ඊ-වැටකේගම

සම්පත් කුරුකුලසුරිය

කොස්වත්ත, වැටකේගම

06

505ඊ-වැටකේගම

එච්.කේ.ඩබ්.එම්.යසරත්න

අලවිලතැන්න,වැටකේගම

07

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

පි.ජි.සාලිය නන්ද කුමාර

ලියන්වල ඉහලගම ,පෙරකැටිය,මුංවත්ත

08

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

ඩබ්.එම්.චන්ද්‍ර කුමාරි

ආදාවල,මුංවත්ත

09

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

එම්.ජි.රම්‍යලතා

ආදාවල,මුංවත්ත

10

507බි-යටිවැල්ල

වයි.කේ.කපිල බණ්ඩාර

යටිවැල්ල,පදියපැලැල්ල

11

513-පන්නල

එම්.එම්.රංමැණිකේ

රජමාවත,කිර්තිභණ්ඩාරපුර

12

513-පන්නල

ඩි.එම්.කරුණාරත්න

සියඹලා කුඹුර,රජමාවත,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

13

513-පන්නල

ඩි.එම්.ගුණසිංහ

පන්නල,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

14

513-පන්නල

ඩි.එම්.සිංහරත්න

උඩුකුඹුර,පන්නල

15

513ඩි-ඉහළ පන්නල

කේ.ජි.ගුණරත්න

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

16

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

ජෙ.එම්.වසන්තා දමයන්ති

නො.10,ජනදපගම,වලපනේ

17

514සි-මුල්හල්කැලේ

ආර්.එම්.චන්දුසේන

මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

18

514සි-මුල්හල්කැලේ

ඩබ්.ජි.ඉන්ද්‍රා මල්කාන්ති

මුල්හල්කැලේ,වලපනේ

19

514සි-මුල්හල්කැලේ

එම්.එච්.ප්‍රේමතිලක

සුබොධාගම,වලපනේ

20

514ඊ-දැලිවලඋතුර

එස්.ඩි.ලක්මිණි

මිරිස්වතිත,කුඹල්ගමුව

21

515බි-වලපනේ

දිසාන් චතුරංග

බසිනැවතුම්පල ,වලපනේ

22

515බි-වලපනේ

ජේ.ජි.නාලනි

බසිනැවතුම්පල ,වලපනේ

23

515බි-වලපනේ

එස්.ඒ.මහින්ද ඉදුනිල්

නිල්දණ්ඩාහින්නපාර,වලපනේ

24

515බි-වලපනේ

මහින්ද සොම විජේකොන්

නුවරපාර,වලපනේ

25

515බි-වලපනේ

ඒ.වි.බන්දුමති

බසිනැවතුම්පල ,වලපනේ

26

516ඩි-මහපතන

එල්.කේ.ජි.දර්ශනි

මහපතන,හරස්බැද්ද

27

516ඩි-මහපතන

ඩබ්.එම්.නයනි හෙමමාලා

මහපතන,හරස්බැද්ද

28

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

පි.ඩබ්.එම්.හේමතිලක

පුස්සලපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

29

523බි-වැවතැන්න

එම්.ජේ.ඒම්.සම්පත්

දඹකදයිය,වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

30

524බි-ගොරඩියගොල්ල

කේ.එම්.මුතුබංඩා

ගොරඩියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

31

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

එම්.ඩබ්.අනුලාවති

පන්සලපාර,හරස්බැද්ද

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අලෙවිහල්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ආර්.දිසානායක

රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

02

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

තිස්ස

242, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

03

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

එච්.බී. මුදන්නායක

229, රාගල පාර, පදියපැලැල්ල

04

505 ඒ -පදියපැලැල්ල

ප්‍රසන්න හීන්කේන්ද

කහටදණ්ඩ, පදියපැලැල්ල

05

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ටි.ජි.ජයසේන

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

06

515බි-වලපනේ

මෙත්තානන්ද ලියනආරච්

වලපනේ නගරය,වලපනේ

07

515බි-වලපනේ

එච්.එම්.අබේකොන්

හේරත් හාඩ්වෙයාර්,වලපනේ

08

515බි-වලපනේ

ඩබ්.සනත් බණ්ඩාර

නුවරපාර,වලපනේ

09

515ඩි-වතුමුල්ල

කමලවංශ උදයනායක

වතුමුල්ල,වලපනේ

10

515ඩි-වතුමුල්ල

උපුල් ජයවංශ උදයනායක

වතුමුල්ල,වලපනේ

11

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

අමරකොන්

වෑකුඹුර,තෙරිපැහැ

12

524ඒ-දඹගොල්ල

ඊ.ජි.තිලකසිරි

දඹගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

13

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

ඒ.එම්.අත්තනායක

නිල්දණ්ඩාහින්න

වි ඇඔරුම්හල්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

505බි -අඔගස්පිටිය

බි.ජි ඉන්ද්‍රාවති

මැදගම,අඔගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

02

505ඩී - ලඳුපිට

ගාමිණී කැකුලන්දර

ලඳුපිට, පදියපැලැල්ල

03

506-මුංවත්ත

කේ.එම්.එම්.කරුණාරත්න

ඈගලදෝව ස්ටොර්ස්,මුංවත්ත

04

506ඊ-මඩුමාන

ලයනල් රුපසිංහ

එගොඩකුඹුර ,මුංවත්ත

05

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

පි.ජි.නන්දසේන

ලියන්වලඉහලගම,මුංවත්ත

06

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

මාලනි ශ්‍රියාලතා

ලියන්වලඉහලගම,මුංවත්ත

07

506එෆ්-ඉලුක්පැලැස්ස

ආර්.එම්.කේ.ජි.විමලරත්න

කරදමඩුත්ත,මුජවත්ත

08

507බි-යටිවැල්ල

වයි.කේ.ධනවංශ

උඩුවැල්ල,කළපිටිය,පදියපැලැල්ල

09

513-පන්නල

ඩබ්.ආර්.එම්.චන්න කුමාර

ප්‍රදිප් වි මෝල,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

10

513-පන්නල

කේ.ජි.ගාමිණි දසනායක

පන්නල,කිර්තිබණ්ඩාරපුර

11

513-පන්නල

කේ.ජි.විජේරාජ්

උඩුකුඹුර, පන්නල,නිර්තිබණ්ඩාරපුර

12

513ඩි-ඉහළපන්නල

ආර්.එම්.ඩබ්.ජි.කුමාරදාස

ඉහළපන්නල,කුඹල්ගමුව

13

513ඩි-ඉහළපන්නල

ආර්.එම්.ඩබ්.ජි.ආරියදාස

ඉහළපන්නල,කුඹල්ගමුව

14

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

කේ.ජේ.එම්.ජි.පි.ජයතිලක

අංක02ඒ,කුඹල්ගමුව

15

514ඩි-තැන්හේන්වල

වි.ජෙ.පෙරේරා

තැන්හේන්වල,කුඹල්ගමුව

16

514ඊ-දැලිවලඋතුර

එන්.පෙරේරා

පුජිත්ත,කුඹල්ගමුව

17

515ඩි-වතුමුල්ල

ජේ.එම්. කරුණාරත්න

වටරක්ගොඩ, වලපනේ

18

515ඩි-වතුමුල්ල

ඒ.කේ.පියසේන

වටරක්ගොඩ, වලපනේ

19

515ඩි-වතුමුල්ල

ඩබ්.එම්.ඩබ්.එස්.බි.රත්නායක

වටරක්ගොඩ, වලපනේ

20

517ඒ-වටඹේ

කේ.එම්.නන්ද බංඩාර

වටඹේ,තිබ්බටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

21

517සි-රඹුකේ

පි.බි.එම්.ප්‍රියන්ත

රඹුකේ,නිල්දණ්ඩාහින්නජ

22

517සි-රඹුකේ

ජි.එම්.සුමිත්‍රා රංජනි

රඹුකේ,නිල්දණ්ඩාහින්නජ

23

518බි-උඩමාදුර

ආර්.ජි.එම්.නන්දසේන

06කණුව ,උඩමාදුර

24

518බි-උඩමාදුර

ජයසේන

දඩයම්පොළ,උඩමාදුර

25

518-උඩමාදුර

ආර්.ඩබ්.එම්.එම්.ජි.විජේරත්න

මිරියගහ උල්පත,උඩමාදුර

26

518ඊ-තුංහිටියාව

කේ.ආනන්ද ගමගේ

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

27

518ඊ-තුංහිටියාව

ආර්.එම්.එම්.සමරපාල

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

28

518ඊ-තුංහිටියාව

ඩි.එම්.ඊ.ජි.රංජිත් කුමාර

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

29

518ඊ-තුංහිටියාව

ඒ.එම්.රණතුංග

තුංහිටියාව,මඩුල්ල

30

518එෆ්-දෙමටඅරාව

ඩබ්.එම්.රම්බංඩා

වේගොල්ල,අඹන්ඇල්ල

31

518ඩි-යටිමාදුර

ඩබ්.එම්.ලසන්ත සුජිව

කටුපත,උඩමාදුර

32

519ඒ-උඩවෙල

වයි.එම්.අබේරත්න

පේරතැන්න,උඩවෙල

33

519බි-යොඹුවැල්තැන්න

ඩි.එම්.සමරකොන් බංඩා

යොඹුවැල්තැන්න,කලගම්වත්ත

34

519ඩි-හපුගහපිටිය

ආර්.එම්.පි.ජි.ජයසේන

යබරගල, කලගම්වත්ත

35

521බි-අඹගහතැන්න

වසන්ත විජේවිර

පාසල අසල ,තෙරිපැහැ

36

521එෆ්-හෙලගම

ඩි.එම්.ඩබ්.ජි.සම්පත් චමින්ද

හෙලගම, තෙරිපැහැ

37

523-අඹන්ඇල්ල

ඩි.එම්.අනොමා

අඹන්ඇල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

38

523බි-අඹන්ඇල්ල

ආර්.එම්.පි.ජි.ලොකුබංඩා

මැදකඩේ ,වැවතැන්න,අඹන්ඇල්ල

39

524-දෙනමුරේ

එස්.මහේෂ් ජනක

අංක31/1,පල්ලේගම

40

524-දෙනමුරේ

ඩි.එම්.කිරිබංඩා

අංක26,රාසිංගොල්ල

41

524-දෙනමුරේ

ජයවිර විරසිංහ

අංක43,පල්ලේගම

42

524ඊ- නිල්දණ්ඩාහින්න

එම්.ජි.නන්දසේන

වලපනේපාර,නිල්දන්ඩාහින්න(තිලිණි වි )

43

525බි-කරදගොල්ල

ආර්.එම්.විමලරත්න

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

44

525බි-කරදගොල්ල

ඩි.එම්.නොමල් ජයවික්‍රම

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

45

525බි-කරදගොල්ල

ඒ.ඩබ්.කේ.කමල් අබේසිංහ

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

46

527 -මඩුල්ල උතුර

ආර්.එම්.ගුණරත්න  බංඩා

පහළගම,මඩුල්ල

47

527 -මඩුල්ල උතුර

කේ.ජි.සුනිල් මැදවැව

නවනගරය,මඩුල්ල

48

527 -මඩුල්ල උතුර

ඒ.එම්.විරසිංහ

නවනගරය,මඩුල්ල

49

527 -මඩුල්ල උතුර

ඒතඑම්.මාලනි

පහළගම,මඩුල්ල

50

527එ -මඩුල්ල දකුණ

ඩබ්.ජයරාණි

ගංගරාගොල්ල, මඩුල්ල

51

527එ -මඩුල්ල දකුණ

ඩි.ජි.කුමාදාස

ගංගරාගොල්ල, මඩුල්ල

52

527බි-මොරහෙල

ප්‍රසන්න  සංජිව

රබර්වත්ත,මොරහෙල,මඩුල්ල

53

527සි-කන්දෙයාය

ජි.එමි.එමි.ටිකිරිමැණිකා

කෙරන්ගොල්ල,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලැව

දේශීය කම්හල් වැඩපොළවල්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

506 සී- මැදකඳුර

එස්.ජී.විමලසේන

මැදකඳුර , මුංවත්ත

02

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.චනද්‍රසේකර

ලියන්වල ,මුංවත්ත

03

513ඩි-ඉහළ පන්නල

ආර්.එම්.එස්.ජි.නන්දාවත්

ඉහළ පන්නල,කුඹල්ගමුව

04

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

බි.සි.ආර්.සිංඥෝහාමි

අංක11,ජනපදගම,කුඹල්ගමුව

05

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

බි.සි.ආර්.අදෝනිස්හාමි

වැරැල්ලකැටිය,කුඹල්ගමුව

06

514බි-කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර

බි.සි.ආර්.කරෝලිස්හාමි

වැරැල්ලකැටිය,කුඹල්ගමුව

07

514සි-මුල්හල්කැලේ

බි.සි.ආර්.සිමන්හාමි

මුල්හල්කැලේ

08

516ඒ-කැන්දගොල්ල

ඒ.පි.කේ.එම්.ඥානවති

කැන්දගොල්ල,වලපනේ

09

518සි-ගල්කඩවල

එම්.පි.උපුල් අමරචන්ද්‍ර

ඉළුක්පැලැස්ස,උඩමාදුර

10

518ඩි-යටිමාදුර

ඩබ්.ආර්.පි.සිංඤොහාමි

කටුපත,යටිමාදුර

11

521බි-අඹගහතැන්න

බි.ජි.අරුම නයිදේ

පාසල අසල ,තෙරිපැහැ

12

527-මඩුල්ල උතුර

කේ.බි.ආරියවංශ

ලිහිණියලන්ද ,මඩුල්ල

13

527-මඩුල්ල උතුර

කේ.එම්.සව්දියේස් හාමි

ලිහිණියලන්ද ,මඩුල්ල

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකයින්

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

506සී- මැදකඳුර

එස්.ජී. නිමල් සේනාධීර

මැදකඳුර, මුංවත්ත

02

506සී- මැදකඳුර

එස්.ජී. සරත් සේනාධීර

මැදකඳුර, මුංවත්ත

03

506සී- මැදකඳුර

ඩබ්.ජී. චන්ද්‍රතිලක

මැදකඳුර, මුංවත්ත

04

506සී- මැදකඳුර

ආර්.එම්. නවරත්න

මැදකඳුර, මුංවත්ත

05

506සී- මැදකඳුර

ආර්.එම්.ජී. නිමල්

මැදකඳුර, මුංවත්ත

06

506බි-ලියන්වල පහල

පි.ජි.ආරියවර්ධන

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

07

506බි-ලියන්වල පහල

එස්.පි.කේ.ජයරත්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

08

506බි-ලියන්වල පහල

ඩබ්.එන්.එන්.ටි.කරුණාරත්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

09

506බි-ලියන්වල පහල

ඩි.එස්.පි.කරුණාද්‍රස

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

10

506බි-ලියන්වල පහල

කේ.පි.ශාන්ත ප්‍රියන්කර

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

11

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.මනුරත්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

12

506බි-ලියන්වල පහල

කේ.ජි.විමලසේන

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

13

506බි-ලියන්වල පහල

කේ.ජි.ලසන්ත

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

14

506බි-ලියන්වල පහල

කේ.ජි.විජේරත්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

15

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.පි.උභයවංශ

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

16

506බි-ලියන්වල පහල

ඩබ්.එස්.එ.ඉන්ද්‍රෙස්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

17

506බි-ලියන්වල පහල

එන්.ඩබ්.ජයන්ත කුලරත්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

18

506බි-ලියන්වල පහල

එන්.කරුණාරත්න

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

19

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එම්.ජානක

කිතුල්ගොල්ල ලියන්වල,මුංවත්ත

20

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එම්.නිහාල්

සිමනාවත්ත ලියන්වල,මුංවත්ත

21

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එම්.මොහාන්

සිමනාවත්ත ලියන්වල,මුංවත්ත

22

506බි-ලියන්වල පහල

ඩබ්.ජි.සංජිව

සිමනාවත්ත ලියන්වල,මුංවත්ත

23

506බි-ලියන්වල පහල

පි.ජි.විමලරත්න

සිමනාවත්ත ලියන්වල,මුංවත්ත

24

506බි-ලියන්වල පහල

එම්.එ.නලින් කුමාර

සිමනාවත්ත ලියන්වල,මුංවත්ත

25

506බි-ලියන්වල පහල

ඩබ්.ජි.අශෝක

මිනරවත්ත,ලියන්වල

26

506බි-ලියන්වල පහල

යු.ජි.ජයකොඩි

මඩිත්තගොල්ල,ලියන්වල

27

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එ.ආරියද්‍රස

මඩිත්තගොල්ල,ලියන්වල

28

506බි-ලියන්වල පහල

ඩබ්.එම්.ඒ.ඩි.ජයසේකර

මඩිත්තගොල්ල,ලියන්වල

29

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.හරිස්චන්ද්‍ර

මඩිත්තගොල්ල,ලියන්වල

30

506බි-ලියන්වල පහල

ටි.ඒ.අනුර

ගල්බොක්ක,ලියන්වල ,මුංවත්ත

31

506බි-ලියන්වල පහල

ජයපාල

ගල්බොක්ක,ලියන්වල ,මුංවත්ත

32

506බි-ලියන්වල පහල

නානයක්කාර

ලියන්වල ,මුංවත්ත

33

506බි-ලියන්වල පහල

හරිස්චන්ද්‍ර

ලියන්වල ,මුංවත්ත

34

506බි-ලියන්වල පහල

නිලන්ත

ලියන්වල ,මුංවත්ත

35

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එස්.සුනිල්

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

36

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.එස්.මහින්ද

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

37

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඩබ්.ජි.අනොමා

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

38

506බි-ලියන්වල පහල

කේ.ජි.මහින්ද

පහලගෙදර, ලියන්වල ,මුංවත්ත

39

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඒ.ප්‍රියන්ත

පහලගෙදර, ලියන්වල ,මුංවත්ත

40

506බි-ලියන්වල පහල

එස්.මිපේආරච්චි

ලියන්වල ,මුංවත්ත

41

506බි-ලියන්වල පහල

ඒ.බි.ජි.කුමාර

දඔගහයටහෙන, ලියන්වල ,මුංවත්ත

42

506බි-ලියන්වල පහල

පි.කේ.ජි.සුමනවිර

ඇස්සැද්දුම, ලියන්වල ,මුංවත්ත

43

506බි-ලියන්වල පහල

රංජිත් ජයතුංග

දඔගහයටහෙන, ලියන්වල ,මුංවත්ත

44

506බි-ලියන්වල පහල

පි.ජි.අබේරත්න

පහලගෙදර, ලියන්වල ,මුංවත්ත

45

506බි-ලියන්වල පහල

ආර්.ඩබ්.ලොකුබංඩා

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

46

506බි-ලියන්වල පහල

ආරියවංශ බංඩාර

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

47

506බි-ලියන්වල පහල

පි.ජි.ජයරත්න

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

48

506බි-ලියන්වල පහල

පි.ජි.ලකෂ්මන්

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

49

506බි-ලියන්වල පහල

සමන් ප්‍රසන්න

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

50

506බි-ලියන්වල පහල

පි.කේ.ජි.රණවිර

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

51

506බි-ලියන්වල පහල

ඒ.බි.ජි.නෙල්සන්

පිටකොටුව, ලියන්වල ,මුංවත්ත

52

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.ඒ.ඩබ්.ජි.දයානන්ද

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

53

506ඊ-මඩුමාන

ඩබ්.ජි.ධර්මසිරි

මඩුමාන, මුංවත්ත

54

506ඊ-මඩුමාන

ඊ.ජි.තිලකරත්න

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

55

506ඊ-මඩුමාන

එන්.ඩබ්.ජි.විජේරත්න

ගලපිටියාය,මුංවත්ත

56

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.ටි.එච්.ජි.රන්නයිදේ

ගලපිටියාය,මුංවත්ත

57

506ඊ-මඩුමාන

පි.ජි.සිමන්හාමි

මඩුමාන, මුංවත්ත

58

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.එ.යසපාල

මඩුමාන, මුංවත්ත

59

506ඊ-මඩුමාන

ටි.එතඑම්.ජයවික්‍රම

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

60

506ඊ-මඩුමාන

පි.ජි.විරසිංහ

මඩුමාන, මුංවත්ත

61

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.එ.ඩබ්.ජි.නෙල්සන්

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

62

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.එම්.මහින්ද

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

63

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.ඒ.කේ.ජි.ජයසේකර

ටලපිටියාය ,මුංවත්ත

64

506ඊ-මඩුමාන

ඩබ්.එන්.එම්.ජි.කිර්තිරත්න

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

65

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.එම්.එම්.ජි. අබේවර්ධන

එගොඩකුඹුර,මුංවත්ත

66

506ඊ-මඩුමාන

කේ.ජි.මනෝරත්න

යක්මැඩිල්ල,මුංවත්ත

67

506ඩි-ලියන්වල ඉහලගම

ටි.ඒ.තරිදු දිල්ෂාන්

ලියන්වල ඉහලගම,මුංවත්ත

68

515බි-වලපනේ

වි.ඒ.කරුණාදාස

නිල්දණ්ඩාහින්නපාර,වලපනේ

69

515බි-වලපනේ

ආර්.ඒ.සිරිසෙන

නුවරපාර,වලපනේ

මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

513බි-සැරසුම්තැන්න

එච්.එම්.කේ.ජි.ලිලාරත්න

රජමාවත ,කිර්බණ්ඩාරපුර

02

516ඩි-මහපතන

ආර්.එම්.කරුණාවති

මහපතන,හරස්බැද්ද

03

506 සී- මැදකඳුර

ආර්.ඒ. ජයසිංහ

මැදකඳුර, මුංවත්ත

පොදු ප්‍රවහන සේවය

   

නම

ලිපිනය

01

506 බි-ලියන්වල පහල

ජි.ඩබ්.ජි.කපිල

ලියන්වල, මුංවත්ත

02

506 බි-ලියන්වල පහල

කේ.ජි.සලමන්හාමි

ලියන්වල, මුංවත්ත

03

506 බි-ලියන්වල පහල

එම්.ඒ.මිපේආරච්චි

ලියන්වල, මුංවත්ත

04

506ඊ-මඩුමාන

ආර්.ටි.එච.ජි.සමන්

එගොඩකුඹුර ,මුංවත්ත

05

519-කලගම්වත්ත

ජි.එම්.ගාමිණි

මිරිස්වත්ත,කලගම්වත්ත

හදුන්කුරු කර්මාන්තය

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

506 බි-ලියන්වල පහල

ජේ.එම්.ශ්‍රියාණි

කහටවත්ත,ලියන්වල

02

516බි-එගොඩකන්ද

එම්.ජි.ඥානපාල

එගොඩකන්ද,වලපනේ

03

518බි-උඩමාදුර

ඊ.ආර්.එච්.සුභසිංහ

06කණුව,උඩමාදුර

04

524සි-පුරන් කුඹුර

ආර්.එම්.දිලානි දිල්රුක්ෂි

කිරියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

05

528 ඒ- පල්ලේවෙල

බී.එම්. ආරියදාස

කිරවනාගල් වත්ත,පල්ලෙවෙල, රූපහා

දුරකථන සැපයුම් සේවා මධ්‍යස්ථාන හා ඡයාරුප මධ්‍යස්ථාන

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

515බි-වලපනේ

කේ.පි.සිරිසේන ඩයස්

නිල්මිණි රෙකොඩ් බාර්,වලපනේ

02

515බි-වලපනේ

නාලක මදුර වංශ

තිළිණි ස්ටුඩියෝ,වලපනේ

03

515බි-වලපනේ

මුනිදාස පුංචිහේවා

හාෂාන් ස්ටුඩියෝ,වලපනේ

04

515බි-වලපනේ

ප්‍රියන්ත කුමාර

ප්‍රියන්ත කොමි.වලපනේ

05

521බි-අඹගහතැන්න

එච්.එම්.බි.ජි.උධිතා උපුල්

වෑකුඹුර,තෙරිපැහැ

06

524ඒ-දඹගොල්ල

පි.එස්.එල්.සිසිර කුමාර

දඹගොල්ල,නිල්දණ්ඩාහින්න

07

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

බන්දුල අමරසිංහ

හසාර ස්ටුඩියෝ, නිල්දණ්ඩාහින්න

08

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

චින්තා ප්‍රසාදනි

චින්තාකලර් ලැබ් , නිල්දණ්ඩාහින්න

09

524ඊ-නිල්දණ්ඩාහින්න

නන්දසේන

තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න

10

525බි-කරදගොල්ල

එම්.වි.එම්.ලිලාවති

කරදගොල්ල,කුඹුක්වෙල

11

526බි-හරස්බැද්ද උතුර

එම්.ඒ.චිත්‍රාමාග්‍රට්

පන්සලපාර, හරස්බැද්ද

හණ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එම්.එම්.ලොකුමැණිකා

පුස්සලපිටිය,නල්දණ්ඩාහින්න

02

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

ඩි.එම්.ආරියවති

පුස්සලපිටිය,නල්දණ්ඩාහින්න

03

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එල්.සොයිසා සිරිවර්ධන

පුස්සලපිටිය,නල්දණ්ඩාහින්න

04

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එන්.එම්.ටි.ජි.ලිලාවති

පුස්සලපිටිය,නල්දණ්ඩාහින්න

පැලතාවාන් කරුවන් පිළිබද විස්තර

 

වසම

නම

ලිපිනය

01

524ඊ- නිල්දන්ඩාහින්න

එම්.පි.කේ.චමිතා  කුමාරි

තේ වත්ත ,නිල්දණ්ඩාහින්න

02

524ඊ- නිල්දන්ඩාහින්න

එච්.එච්.අමරපොල

නිල්දණ්ඩාහින්න

03

524ඊ- නිල්දන්ඩාහින්න

ඩි.එච්.ප්‍රසන්න නිරොෂන

පහන්තිබුකන්ද, නිල්දණ්ඩාහින්න

04

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එන්.එම්.ටි.ජි.ලිලාවති

පුස්සලපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

05

517බි-තිබ්බටුගොඩ දකුණ

එල්.සොයිසා සිරිවර්ධන

පුස්සලපිටිය,නිල්දණ්ඩාහින්න

පොදු පොල

අනු අංකය

පවත්වන ප්‍රදේශය

1

2

3

වලපනේ

රාගල උඩපුස්සැල්ලාව

වාහන සේවා කරන ස්ථාන

අනු අංකය

නම/ස්ථානය /ලිපිනය

වාහන සේවා

1

හරස්බැද්ද ත්‍රීවිල් පාර්ක්

ත්‍රීවිල් පාර්ක්

2

දමී චාමර-පදියපැලැල්ල

වාහන අලුත්වැඩියාව

3

සුසන්ත හින්කෙන්ද-පදියපැලැල්ල

වාහන අලුත්වැඩියාව

4

මතුරට හංදිය-පදියපැලැල්ල

වාහන අලුත්වැඩියාව

5

ලංකා ඉන්ධන පිරවුම්හල -කිර්තිබන්ඩාරපුර

ඉන්ධන පිරවුම්හල

6

ඩෙල්මාර් වීල්පාර්ක් -ඩෙල්මාර්

ත්‍රිවීල් සේවා

7

ඩි. අජිත් වසන්ත කුමාර -බෲක්සයිඩ්

වැල්ඩින් හා තීන්ත ආලේප

8

සංගාරවෙලී තංගරාජ්-මහකුඩුගල වත්ත

වැල්ඩින් හා තීන්ත ආලේප/ වාහන අලුත්වැඩියාව

9

එස්.ඒ.ඩී.ධර්මසේන -කුරුදුඔය

වාහන අලුත්වැඩියාව හා සේදිම

10

රත්නසිරී ටයර් හවුස් -වලපනේ

ටයර් හා අදාල සේවා

11

දිනුෂාමෝටර්ස් -වලපනේ

වාහන අලුත්වැඩියාව

12

සයිත් සේවිස් සෙන්ටර්-උඩපුස්සැල්ලාව

ත්‍රිවීල් සේවා

13

ඩෙල්මාර් පතන සේවිස් සෙන්ටර්

වාහන  සේදිම

14

අබේවික්‍රම  සේවිස් සෙන්ටර් මැදවත්ත /රාගල

වාහන අලුත්වැඩියාව

15

සංජීව මෝටර්ස් මැදවත්ත /රාගල

වාහන අලුත්වැඩියාව

16

අජිත් සේවා ස්ථානය-මන්ත්‍රීතැන්න රාගල

වාහන  සේදිම

17

ඒ.ජී.එම්.ට්‍රෙඩින්-සෙනරත්පුර

වාහනසේවා/ ටයර්සේවා

18

ඩබ්.කේ.බන්ඩාර.-කොස්වැටිය රුපහ

වාහන අලුත්වැඩියාව

19

බී.එම්.පී.මෝටර්ස්-මුල්හාල්කැලේ

ත්‍රිවීල් සේවා/ අලුත්වැඩියාව

20

රෝහන මෝටර්ස්-මුල්හාල්කැලේ

බයික් සේවා/ අලුත්වැඩියාව

21

ධනුස්ක බුද්ධික  බංඩාර -අංකෙලිපිටිය තෙරිපැහැ

වාහන අලුත්වැඩියාව

22

මිල්ල පිටිය ගරාජ් -වලපනේ

වාහන අලුත්වැඩියාව

23

සිවකුමාර්-සෙන්ලෙනාඩ්වත්ත

වාහන අලුත්වැඩියාව

24

සතිස්කුමාර්- සෙන්ලෙනාඩ්වත්ත

බයික්අලුත්වැඩියාව

ණය,මුල්‍ය හා රක්ෂණය

බැංකු

බැංකුවේ නම

වර්ගය

ප්‍රමාණය

1 මහජන බැංකුව

2 ලංකා බැංකුව

3 ප්‍රෙද්ශීය සංවර්ධන බැකුව

3        දිවිනැගුම බැංකුව

4        සනස බැකුව

රජයේ

රජයේ

රජයේ

රජයේ

අර්ධරාජ්‍ය

5

3

1

8

4

වෙනත් මුල්‍ය ආයතන

මුල්‍ය ආයතනයේ නම

වර්ගය

ප්‍රමාණය

1 සමූපකාර රක්ෂන සමාගම

2සෙලින්කෝ ආයතනය

අර්ධරාජ්‍ය

පුද්ගලික

1

1

06 අධ්‍යාපන හා පාසැල් තොරතුරු

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය-වලපනේ

ගුරුවරු සංඛ්‍යාව-1229

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව-21802          (සිංහල මාධ්‍ය-13304  /දෙමළ මාධ්‍ය- 8498)

රජයේ පාසැල් වර්ගීකරණය-

පාසැල් වර්ගය

පාසැල් සංඛ්‍යාව

1AB

4

1C

14

TYPE2

16

TYEP3

55

එකතුව

89

පාසැල් නාම ලේඛනය

සිංහල මාධ්‍ය පාසැල්

1

CP/N/W/ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසැල

39

CP/N/W/ සූරිය ගහපතන .වි.

2

CP/N/W/ බටගොල්ල ඵුස්සදේව ම.ම.වි.

40

CP/N/W/ අඹලියද්ද .වි.

3

CP/N/W/ කීර්තිබන්ඩාර. ම.වි.

41

CP/N/W/ අබන්ඇල්ල .වි.

4

CP/N/W/ කලගන්වත්ත.ම.වි.

42

CP/N/W/  දිග්ගල.වි.

5

CP/N/W/ මුංවත්ත ධර්මපාල. ම.වි.

43

CP/N/W/  ගල්කඩවෙල.වි.

6

CP/N/W/ ශ්‍රි සුදර්ම. ම.වි.

44

CP/N/W/  හිගුරුවෙල.වි.

7

CP/N/W/ සිදුහත්. ම.වි.

45

CP/N/W/  මාලියද්ද.වි.

8

CP/N/W/සෙනරත්. ම.වි.

46

CP/N/W/  මොරහෙල.වි.

9

CP/N/W/ ධම්මජෝති. ම.වි.

47

CP/N/W/  පණ්ඩිතයාකුඹුර.වි.

10

CP/N/W/ හරස්බැද්ද සිංහල. ම.වි.

48

CP/N/W/ රත්නායකපතන .වි.

11

CP/N/W/ කොටඹේ. ම.වි.

49

CP/N/W/  සාගලපුර.වි.

12

CP/N/W/ මඩුල්ල. ම.වි.

50

CP/N/W/  සමගිපුර.වි.

13

CP/N/W/ විද්‍යා ප්‍රදීප. ම.වි.

51

CP/N/W/ සෙනරත්පුර .වි.

14

CP/N/W/  පන්නල .ම.වි.

52

CP/N/W/ මහකුඩුගල .වි.

15

CP/N/W/  අබහේන.වි.

53

CP/N/W/ ටී.බී.එම්.හේරත් ආදර්ශ වි.

16

CP/N/W/  අලකොලවැව .වි.

54

CP/N/W/ බටගොල්ල ඵුස්සදේව ප්‍රා.වි.

17

CP/N/W/  නන්දාරාම.වි.

55

CP/N/W/ රුපහ  ප්‍රා.වි.

18

CP/N/W/  ලදුපිට.වි.

56

CP/N/W/  ශ්‍රි ස්වර්න ප්‍රදීප. ප්‍රා.වි.

19

CP/N/W/ උකුතුලේ .වි.

57

CP/N/W/ ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රා.වි.

20

CP/N/W/ බටගොල්ලාගම .වි.

58

CP/N/W/  මුංවත්ත ධර්මපාල ප්‍රා.වි.

21

CP/N/W/ දැලිවෙල .වි.

59

CP/N/W/ මඩුල්ල ජයෝධ්‍යා ප්‍රා.වි.

22

CP/N/W/ ගලබඩ .වි.

 

23

CP/N/W/ කලඋල්ල .වි.

24

CP/N/W/ කැටකදුර .වි.

25

CP/N/W/ මැදකදුර .වි.

26

CP/N/W/ නාවෙල .වි.

27

CP/N/W/  රුප්පේ.වි.

28

CP/N/W/ තිබ්බටුගොඩ .වි.

29

CP/N/W/ තැන්නබෝධිය .වි.

30

CP/N/W/ රන්තෙලඹුගම .වි.

31

CP/N/W/ වැලිහිද .වි.

32

CP/N/W/  ලිහිණියාගල.වි.

33

CP/N/W/ කීනගොල්ල .වි.

34

CP/N/W/ යටිමාදුර .වි.

35

CP/N/W/ ටී.බී.එම්.හේරත් ඉසුරු පාසැල

36

CP/N/W/ විමලධර්ම .වි.

37

CP/N/W/ වැවතැන්න .වි.

38

CP/N/W/ මන්ත්‍රිතැන්න .වි.

දෙමළ මාධ්‍ය පාසැල්

 

1

CP/N/W/ සුරියගහපතන දෙ .වි.

16

CP/N/W/  මහඌව දෙ .වි.

 

2

CP/N/W/  රාගල දෙ .ම.වි.

17

CP/N/W/  හරස්බැද්ද දෙ .වි.

 

3

CP/N/W/ ලිඩ්ස්ඩේල් දෙ .වි.

18

CP/N/W/  ඇල්මාග්‍රෙමන්ඩි  දෙ .වි.

 

4

CP/N/W/  ශාන්ත ලෙනාඩ් දෙ .වි.

19

CP/N/W/  අල්මාසීටන් දෙ .වි.

 

5

CP/N/W/  හල්ග්‍රන්ඔය දෙ .වි.

20

CP/N/W/  සිල්වර් කැන්ඩි දෙ .වි.

 

6

CP/N/W/ ඩෙල්මාර්  දෙ .වි.

21

CP/N/W/ රිලාමුල්ල  දෙ .වි.

 

7

CP/N/W/  බෲක්සයිඩ් දෙ .වි.

22

CP/N/W/  හයිපොරස්ට් අංක 1 දෙ .වි.

 

8

CP/N/W/ ග්ලෙන්ඩෙවන් දෙ .වි.

23

CP/N/W/  රපහනොක් දෙ .වි.

 

9

CP/N/W/  මහකුඩුගල දෙ .වි.

24

CP/N/W/  සෙන්මාග්‍රට් දෙ .වි.

 

10

CP/N/W/  ටලොස් දෙ .ම .වි.

25

CP/N/W/  බ්‍රැම්ලි දෙ .වි.

 

11

CP/N/W/  ගොර්ඩන් දෙ .වි.

26

CP/N/W/  කොනිගා පිල්ලෙයාර් දෙ .වි.

 

12

CP/N/W/  ඇමස්ට් දෙ .වි.

27

CP/N/W/  සරස්වතී දෙ .වි.

 

13

CP/N/W/  ඇනික් දෙ .වි.

28

CP/N/W/  ටලොස් දෙ . ප්‍රා.වි.

 

14

CP/N/W/  බ්ලෙයාර්ලෙමන්ඩ් දෙ .වි.

29

CP/N/W/  රාගල දෙ . ප්‍රා.වි.

 

15

CP/N/W/  හයිපොරස්ට් අංක 3 දෙ .වි.

30

CP/N/W/  රිලාමුල්ල දෙ . ප්‍රා.වි.

 
               

පාසල් වර්ගය

ප්‍රමාණය

ජාතික

පළාත්

ද්විතික

ප්‍රාථමික

රජයේ

පෞද්ගලික

ජාත්‍යන්තර

1

88

27

63

89

1

2

කාර්මික  සහ වෘත්තිය පුහුණුව

වර්ගය

ප්‍රමාණය

කාර්මික විද්‍යාල

කාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

1

0

2

07 සෞඛ්‍යය හා සුභසාධන තොරතුරු

රජයේ හා පෞද්ගලික රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය ආයතන

 

රෝහල/ආයතනය

සංඛ්‍යාව

වෛද්‍යවරු ගණන

හෙදියන් ගණන

වෙනත් සේවකයින් ගණන

ඇදන් ගණන

1

මඩුල්ල ග්‍රාමීය රෝහල

1

2

 

10

15

2

ආයුර්වේද බෙහෙත්ශාලාව -උඩමාදුර

1

1

 

1

 

3

අඹන්ඇල්ල සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

1

 

 

 

 

4

නිල්දණ්ඩාහින්න රෝහල

1

3

1

7

15

5

නිල්දණ්ඩාහින්න ආයුර්වේද  රෝහල

1

2

 

7

12

6

නිල්දණ්ඩාහින්න සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

1

 

 

 

 

7

පුද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන -නිල්දණ්ඩාහින්න

3

 

 

 

 

8

පුද්ගලික ෆාමසි- පදියපැලැල්ල

1

 

 

 

 

9

පුද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන- පදියපැලැල්ල

4

 

 

 

 

10

ප්‍රාථමික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය -රුපහ

1

1

 

3

1

11

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-රුපහ

1

 

 

 

 

12

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-මොරහෙල

1

 

 

 

 

13

තෙරිපැහැ මාතෘනිවාසය හා මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව

1

1

 

10

8

14

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-තෙරිපැහැ

1

 

 

 

 

15

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-සිල්වර්කැන්ඩි -බෲක්සයිඩ්

1

 

 

1

5

16

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-කොන්කෝඩියා -බෲක්සයිඩ්

1

 

 

 

5

17

ලිඩ්ස්ඩේල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

1

 

 

1

11

18

ඌරුමඩ  වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

1

1

 

3

5

19

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-මහඌව වත්ත

1

 

 

 

 

20

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-කුරුදුඔය

1

1

 

3

 

21

ඇනික් මධ්‍යම බෙහෙත්ශාලාව

1

1

 

5

5

22

රුපහ  වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

1

1

 

 

1

23

පුද්ගලික  වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන -උඩපුස්සැල්ලාව

2

 

 

 

 

24

පුද්ගලික ෆාමසි -උඩපුස්සැල්ලාව

2

 

 

 

 

25

ආයුර්වේද බෙහෙත්ශාලාව-වලපනේ

1

 

 

2

 

26

පුද්ගලික  වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන-වලපනේ

4

 

 

 

 

27

පුද්ගලික  ෆාමසි-වලපනේ

2

 

 

 

 

28

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-මන්ත්‍රිතැන්න

1

 

 

 

 

29

මුංවත්ත මධ්‍යම බෙහෙත්ශාලාව

1

1

 

3

 

30

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-මුංවත්ත

1

 

 

 

 

31

ප්‍රාදේශීය රෝහල-වලපනේ

1

3

12

40

100

32

සෞඛ්‍යවෙවද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය

1

1

 

33

 

33

කලගන්වත්ත ප්‍රාථමික   වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

1

1

 

2

1

34

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය-සෙන්ලෙනාඩ්

1

 

 

 

 

35

ප්‍රාදේශීය රෝහල-හයිපොරස්ට්

1

2

 

14

26

36

සායනමධ්‍යස්ථානය හයිපොරස්ට්

1

 

 

 

 

37

වැවකැලේ සෞඛ්‍යමධ්‍යස්ථානය

1

 

 

 

 

38

කුරුපනාවෙල සෞඛ්‍යමධ්‍යස්ථානය

1

1

 

3

2

39

ප්‍රාදේශීය රෝහල-උඩපුස්සැල්ලාව

1

2

 

 

 

මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක සහ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශය

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශය

වෛද්‍යවරු ගණන

මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු ගණන

වලපනේ

රාගල

01

02

3

3

පෝෂණ වැඩසටහන්

වැඩසටහනේ නම

සංවිධාන ආයතනය

වසරකට ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් ගණන

වසරකට ඉලක්ක ගත ප්‍රතිලාභින් ගණන

පෝෂණ ය සදහා වන බහු ආංශික වැඩසටහන

දි.ලේ. සහ ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලය

5

128036

ප්‍රදේශය/ස්ථානය

කාන්තා සංවිධාන ප්‍රමාණය

ග්‍ර නි වසම්

126

කාන්තා සංවිධාන

ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අංකය

ග්‍රාමනිලධාරි වසමේ නම

කාන්තා කාර්ය සංවිධානයේ නම

ලිපිනය

ලියාපදිංචි අංකය

01

504

වැටකේපත

සමගි

වැටගේහේන,මතුරට

නු/එ/වල/504/

02

504 ඒ

බිංගන්තලාව

විශාඛා

බිංගන්තලාව,කදපොල

නු/ඒ/වල/504ඒ/038

03

505ඒ

පදියපැලැල්ල

ශාන්තිනි

ශාන්තිනි,172, පදියපැලැල්ල

නු/ඒ/වල/505ඒ/027

 

505ඒ

පදියපැලැල්ල

සේ කුසුම්

අංක239,රාගල පාර පදියපැලැල්ල

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

04

505සී

පදියපැලැල්ල

පුබුදු

ඩබ්.ටී ස්වර්ණලතා, පුබුදු,පිටලියද්ද

,ගලබඩ,පදියපැලැල්ල

නු/ඒ/වල/505සී/048

05

505ඩී

ලදුපිට

සමනල

ලේකම්,සමනල,ලදුපිට, පදියපැලැල්ල

නු/ඒ/වල/505ඩී/046

 

505ඩී

ලදුපිට

සමගි

ලදුපිට,පදියපැලැල්ල

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

06

506

මුංවත්ත

ගෝතමී

ගෝතමී,මුංවත්ත

නු/ඒ/වල/506/045

07

506

මුංවත්ත

විශාඛා

-

නු/ඒ/වල/506/058

 

506

මුංවත්ත

සමාධි

මුංවත්ත, පදියපැලැල්ල

-

08

506ඒ

උණගොල්ල

ස්වශක්ති

ලේකම්,ස්වශක්ති, උණගොල්ල,මුංවත්ත

නු/ඒ/වල/506ඒ/035

09

506බී

ලියන්වල පහළගම

සමගි

ක්‍රියාකාරි නැත

නු/ඒ/වල/506බී/20

 

506බී

ලියන්වල පහල

දිලෙනතරු

ලියංවල,මුංවත්ත

-

10

506සී

මැදකදුර

සුරංගිකා

,මැදකදුර, මුංවත්ත

නු/ඒ/වල/506සී/043

11

504බී

හයිපොරස්ට්

ශ්‍රි ශ්‍රි රවිශංකර්

හයිෆොරස්ට්, නො.03, කදපොල

-

12

504සී

අලකොලවැව

සුබසාධක

අලකොලවැව

-

13

504ඩී

හයිපොරස්ට් වත්ත

එකමුතු අරලිය

හයිෆොරස්ට් වත්ත,කදපොල

 

14

504ඊ

කුරුදුඔය

කුරුදුඔය

කුරුදුඔය කොටස,කදපොල

-

15

505

නාපටවෙල

     

16

505 බී

අඹගස්පිටිය

එකමුතු

අඹගස්පිටිය, පදියපැලැල්ල

නු/ඒ/වල/505බී/79

17

505 සී

ගලබඩ

පුබුදු

ගලබඩ,පුබුදු

නු/ඒ/වල/505සී/048

 

505 ඊ

වැටකේගම

එකමුතු

ලදුපිට,පදියපැලැල්ල

-

18

506 ඩී

ලියන්වෙල ඉහළ

පුබුදු

ලියන්වෙල,මුංවත්ත

නු/ඒ/වල/506ඩී/036

19

506ඊ

මඩුමාන

එකමුතු

වැටකේගම, පදියපැලැල්ල

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

20

506 එප්

ඉලුක්පැලැස්ස

ශ්‍රි සංඝමිත්තා

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

නු/ඒ/වල/506එෆ්/033

21

507

උකුතුලේ

පුබුදු

 

නු/ඒ/වල/507ඒ/03

22

507 ඒ

 උකුතුලේ නැ.

දිමුතු

උකුතුලේ,පදියපැලැල්ල

නු/ඒ/වල/507ඒ/031

23

507 බී

යටිවැල්ල

විශාඛා

යටිවැල්ල,පදියපැලැල්ල

ලියාපදිංචියට එවා ඇත.

24

513

පන්නල

විශාඛා

පන්නල,කීර්තිබංඩාරපුර

-

25

513 ඒ

සේරුපිටිය

දිමුතු

සේරුපිටිය, කීර්තිබංඩාරපුර

නු/ඒ/වල/513ඒ/057

26

513 බී

සැරසුන්තැන්න

-

-

නු/ඒ/වල/513සී/05

27

513සී

වැවකැලේ

එකමුතු

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

නු/ඒ/වල/513සී/051

28

513 ඩි

ඉහළ පන්නල

සමගි

ඉහළ පන්නල, කුඹල්ගමුව

-

29

513 ඊ

මයිලගස්තැන්න

මිණිමුතු

මයිලගස්තැන්න, කුඹල්ගමුව

නු/ඒ/වල/513ඊ/80

30

513 එප්

ආදාවල

සමගි

ආදාවල,මුංවත්ත

නු/ඒ/වල/513එෆ්/044

31

514

කුඹල්ගමුව

ස්වශක්ති එකමුතු

මහවැව,කුඹල්ගමුව

-

32

514ඒ

නාරංතලාව

දිරිය

නාරංතලාව,කුඹල්ගමුව

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

33

514බී

කුඹල්ගමුව නැ

     

34

514සි

මුලහල්කැලේ

ස්වශක්ති

මුලහල්කැලේ,වලපනේ

නු/ඒ/වල/514සී/018

35

514 ඩී

තැන්නේහේන්වල

පුබුදු

තැන්නේහේන්වල,කුඹල්ගමුව

නු/ඒ/වල/514ඩී/

36

514 ඊ

දැලිවල උතුර

සුහද කාන්තා

දැලිවල උතුර,කුඹල්ගමුව

නු/ඒ/වල/514ඊ/071

37

514 එප්

දැලිවල දකුණ

ප්‍රජාපති

දැලිවල දකුණ,කුඹල්ගමුව

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

38

515

බටගොල්ලාගම

එක්සත්

බටගොල්ලගම,වලපනේ

නු/ඒ/වල/515/075

39

515ඒ

මානෙල්වල

මානෙල්

බටගොල්ල,වලපනේ

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

40

515 බී

වලපනේ

විශාඛා

වතුමුල්ල,වලපනේ

නු/ඒ/වල/515බී/021

41

515 සී

කන්දේගම

විශාඛා

කන්දේගම,වලපනේ

නු/ඒ/වල/515සී/20

42

515 ඩී

වතුමුල්ල

ශක්ති

වතුමුල්ල,වලපනේ

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

43

515 ඊ

මහඌව වත්ත

     

44

516

කැටකදුර

සංඝමිත්තා

කැටකදුර, වලපනේ

නු/ඒ/වල/516/81

45

516ඒ

කැන්දගොල්ල

     

46

516 බී

එගොඩකන්ද

ස්වශක්ති

එගොඩකන්ද,වලපනේ

නු/ඒ/වල/513සී/032

47

516 සී

වැරැල්ලපතන

ප්‍රගති

ඉලුක්පතන, නිල්දණ්ඩාහින්න

 

48

516 ඩී

මහපතන

නෙළුම්

මහපතන,හරස්බැද්ද

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

49

517

තිබ්බටුගොඩ

නවලිය

වැරැල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

නු/ඒ/වල/517/82

50

517 ඒ

වටඹේ

දිරිය

වටඹේ,තිබටුගොඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

ලිපදිංචියට එවා ඇත

51

517 බී

තිබ්බටුගොඩ දකුණ

යශෝධරා

තිබිබටුගොඩ, නිල්දණ්ඩාහින්න

නු/ඒ/වල/517බී/086

52

517 සී

රඹුකේ

විශාඛා

රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

53

517 ඩී

අරම්පිටිය

දිලෙන තරු

රුප්පේ,නිල්දණ්ඩාහින්න

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

54

518

උඩමාදුර

එකමුතු

518,උඩමාදුර

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

55

518ඒ

කොස්ගොල්ල

ශක්ති

කොස්ගොල්ල,උඩමාදුර

නු/ඒ/වල/518ඒ/047

56

518 බී

උඩමාදුර උතුර

යශෝධරා

6 කණුව,උඩමාදුර

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

57

518 සී

ගල්කඩවෙල

     

58

518 ඩී

යටිමාදුර

ප්‍රජා ශක්ති

යටිමාදුර,උඩමාදුර

ලියා පදිංචියට එවා ඇත

 

518 ඊ

තුංහිටියාව

සගමිත්

තුංහිටියාව,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

නු/ඒ/වල/518ඊ/78

59

518එප්

දෙමටඅරාව

     

60

519

කළගම්වත්ත

පිබිදෙන

කළම්වත්ත

නු/ඒ/වල/519/11

61

519 ඒ 

උඩවෙල

උඩවෙල

උඩවෙල,කළගම්වත්ත

 

62

519 බී

යොඹුවැල්තැන්න

     

63

519 සී

ගල්කැටිවෙල

සමගි

ගල්කැටිවෙල,කළගම්වත්ත

නු/ඒ/වල/519සී/008

64

519ඩී

හපුගහපිටිය

හපුගහපිටිය

හපුගහපිටිය,කළගම්වත්ත

නු/ඒ/වල/519ඩී/016

65

519ඊ

මොරංගහතැන්න

     

66

519 එප්

ඇල්ලකුඹුර

පුබුදු

වැලහිද,කලගම්වත්ත

නු/ඒ/වල/519එෆ්/009

67

519ජී

මුගුණගහපිටිය

මුගුණගහපිටිය

මුගුණගහපිටිය,කළගම්වත්ත

නු/ඒ/වල/519ජී/055

68

521

බොලගන්දාවෙල

     

69

521 ඒ

හෑගස්උල්ල

සමගි

හෑගස්උල්ල,තෙරිපැහැ

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

70

521බී

අඹගහතැන්න

විශාඛා

අඹගහතැන්න,තෙරිපැහැ

 

71

521සී

තෙරිපැහැ

සුමුදු

තෙරිපැහැ

නු/ඒ/වල/521සී/042

72

521ඩී

මල්ලාගම

දිලෙනතරු

රන්තරු

දුංකොලවත්ත,මල්ලාගම,තෙරිපැහැ

මල්ලාගම,තෙරිපැහැ

නු/ඒ/වල/521ඩී/056

73

521ඊ

දුලන

     

74

521එප්

හෙලගම

සුජාතා

 

නු/ඒ/වල/521එෆ්/001

75

523

අඹන්ඇල්ල

දිරිය

මාහේන,අඹන්ඇල්ල

ලියාපදිංචියට එවා ඇත.

76

523ඒ

හෑගම

දිරිය

හෑගම,නිල්දණ්ඩාහින්න

-

77

523 බී

වැවතැන්න

ස්වර්ණමාලි

වැවතැන්න, අඹන් ඇල්ල

නු/ඒ/වල/523බී/76

78

524

දෙනඹුරේ

     

79

524ඒ

දඹගොල්ල

සමගි

දඹගොල්ල

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

80

524 බී

ගොරඩියගොල්ල

දිමුතු

ගොරඩියගොල්ල, හරස්බැරද්ද

නු/ඒ/වල 524බී/055

81

524සී

පුරංකුඹුර

ලියසෙවන

පුරංකුඹුර,

නු/ඒ/වල/524සී/087

82

524ඩී

දබ්බරේ

දැහැමි

දබ්බරේ,නිල්දණ්ඩාහින්න

නු/ඒ/වල/524ඩී/003

83

524ඊ

නිල්දණ්ඩාහින්න

වාසනා

තේ වත්ත,නිල්දණ්ඩාහින්න

නු/ඒ/වල/524ඊ/012

84

525

කුඹුක්වෙල

සුරැකුම්

දිග්ගල,කුඹුක්වෙල

නු/ඒ/වල/525/083

85

525ඒ

උඩගම

ස්වර්ණතිලකා

උඩගම,කුඹුක්වෙල

නු/ඒ/වල/525ඒ/005

86

525බී

කරදගොල්ල

හංසමාලි

කරදගොල්ල,කුඹුක්වල

නු/ඒ/වල/525බී/30

87

525සී

කොටඹේ

 

කොටඹේ,කුඹුක්වෙල

නු/ඒ/වල/525සී/29

88

526

හරස්බැද්ද

   

නු/ඒ/වල/526සී/063

89

526ඒ

පළල්පතන

දිමුතු

දියනිල්ල පතන,රාගල

නු/ඒ/වල

90

526බී

හරස්බැද්ද උතුර

විකසිත

හරස්බැද්ද

නු/ඒ/වල/526බී/013

91

526සී

මොරබැද්ද

නෙළුගහ

මොරබැද්ද,හරස්බැද්ද

නු/ඒ/වල/526සී/023

92

527

මඩුල්ල උතුර

දිලෙනතරු

සුජාතා කුළගන

නවනගරය,මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

ලිහිණියාලන්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලව

නු/ඒ/වල/527/072

නු/ඒ/වල/527/073

93

527ඒ

මඩුල්ල දකුණ

සෞභාග්‍යා

පහළගම,මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

ලියාපදිංචියට එවා ඇත.

94

527බී

මොරහෙළ

මදුවැල්කැට්ය ශක්ති

මොරහෙල ,මඩුල්ල

නු/ඒ/වල/527බී/55

95

527සී

කන්දෙයාය

   

නු/ඒ/වල/527සී/010

96

528

රුපහා

විශාඛා

පහළගම,රුපහා

නු/ඒ/වල/528/085

97

528ඒ

පල්ලේවල

ප්‍රගති

පල්ලේවල,රුපහා

නු/ඒ/වල/

98

528බී

පාලුගම

මහමායා

පාලුගම,රුපහා

නු/ඒ/වල/528බී/084

99

528සී

මාලියද්ද

රතුපස්ඇල්ල

රතුපස්ඇල්ල,මාලියද්ද

නු/ඒ/වල/528සී/57

100

528ඩී

මීපනාව

විශාකා කුලගන

මීපනාව,උඩපුස්සැල්ලාව

නු/ඒ/වල/

101

528ඊ

රුපහා නැ.

එකමුතු

රුපහා නැගෙනහිර

නු/ඒ/වල/528ඊ/77

102

528 එප්

මාතැටිල්ල

සමනලී

රුපහා

 

103

529

මන්ත්‍රිතැන්න

දිලෙනතරු

මන්ත්‍රිතැන්න,හල්ග්‍රන්ඔය

-

104

529ඒ

පණ්ඩිතයාකුඹුර

දිරිය

ඇහැලතැන්න,පණ්ඩිතයා කුඹුර,හල්ග්‍රන්ඹය

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

105

530

කුරුපනාවෙල

සාම ප්‍රබෝධා

පත්තමලේ, කුරුපනාවෙල,උඩපුස්සල්ලාව

නු/ඒ/වල/530/059

 

530

කුරුපනාවෙල

දිරිය මාතා

තැන්නහේන,කුරුපනාවෙල,උඩපුස්සල්ලාව

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

106

530ඒ

වතුලන්ද නැ.

මැදගම සුමීහිරි

පාදෙනිය,කුරුපනාවෙල

 

107

530බී

වතුලන්ද බ.

සමගි

වතුලන්ද,කුරුපනාවෙල

නු/ඒ/වල/530බී/069

108

531

අඹලියද්ද

පුබුදු

අඹලියද්ද,රුපහා

නු/ඒ/වල/531/

 

531

අඹලියද්ද

සුබ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර

අඹගහකුඹුර, අඹලියද්ද රුපහා

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

 

531

අඹලියද්ද

දිරිය

තැන්නවත්ත,අඹලියද්ද,රුපහා

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

109

531ඒ

ඇඹුලම්පහ

සහන

ඇඹුලම්පහ,රුපහා

නු/ඒ/වල/531ඒ/070

110

533

රාගල

රාගල

රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

-

111

533ඒ

සමගිපුර

විශාඛා

සමගිපුර,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

නු/ඒ/වල/533ඒ/067

 

533ඒ

සමගිපුර

දිරිය කුළගන

සමගිපුර,රාගල,හල්ග්‍රන්ඹය

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

112

533බී

සෙනරත්පුර

     

113

533සී

රත්නායකපුර

සිතුජය

ලීඩ්ස්ඩේල් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

-

114

533ඩී

උඩපුස්සැල්ලාව උතුර

සුදුමල් කාන්තා

ඩෙල්මාර්පතන,උඩපුස්සැල්ලාව

 

115

533ඊ

උඩපුස්සැල්ලාව දකුණ

අරුණලු

ඇණික් කොලණිය, උඩපුස්සැල්ලාව

නු/ඒ/වල/533ඒ/1027

116

533එප්

සූරියගහපතන පහළ

සහන

පාසල අසල, සූරියගහපතන,උඩපුස්සැල්ලාව

නු/ඒ/වල/513සී/051

117

533ජී

සූරියගහපතන ඉහළ

සුජතා කුළගන

උදයපුර,සුරියගහපතන

-

118

533එච්

ගල්කඩපතන

සමගි

ගල්කඩපතන,උඩපුස්සැල්ලාව

නු/ඒ/වල/533එච්/54

119

533අයි

මහකුඩුගල

     

120

533ජේ

එකගපුර

සංඝමිත්තා

එකගපුර,කදපොල

නු/ඒ/වල/533ජේ/074

121

533කේ

සෙන්ට්මාග්‍රට්

 

ඇණික් වත්ත,උඩකොටස,උඩපුස්සැල්ලාව

-

122

533 එල්

ඩෙල්මාර්

සුදුමල්

ඩෙල්මාර්,උඩපුස්සැල්ලාව

 

123

533එම්

සෙන්ට් ලෙනාඩ්

ස්රුධි

සෙන්ට්ලෙනාඩ්ස් වත්ත,හල්ග්‍රන්ඹය

ලියාපදිංචියට එවා ඇත

124

533එන්

රාගල වත්ත

     

125

533 ඕ

බෘක්සයිඩ්

සැළලිහිණි

බෘෘක්සයිඩ්, කදපොල

-

125

533ඕ

බෘෘක්සයිඩ්

දිලෙනතරු

බෘෘක්සයිඩ් කඩවීදිය,හල්ග්‍රන්ඔය

නු/ඒ/වල/533ඕ/062

08 නිවාස හා ගෘහස්ථ යටිතල පහසුකම් තොරතුරු

නිවාස සංඛ්‍යාව

ස්ථිර නිවාස

අර්ධ ස්ථිර

වෙනත්

නිවාස අවශ්‍යතාව

23906

4580

2657

1645

ජලසැපයුම අනුව

මුළු නිවාස

ළිං ජලය

නල ජලය

වෙනත්

2753

24938

6192

විදුලිය ඇති නැති නිවාස

මුළු නිවාස

විදුලිය ඇති

විදුලිය නැති

 

27636

1240

වැසිකිළි පහසුකම් ඇති නැති

මුළු නිවාස

වැසිකිළි ඇති

වැසිකිළි නැති

 

29007

2579

විදුලි යෝජනා ක්‍රම

කුඩා පිරිමාණ විදුලි යෝජනා ක්‍රම

අනු අංකය

විදුලි යෝජනා ක්‍රමයේ නම

නිෂ්පාදනය කරන මෙ.වො.ගණන

01

බටගොල්ල විදුලි යෝජනා ක්‍රමය

1000kw

02

හල්ග්‍රන්ඔය 1

ඉදිකරම්න් පවතින

03

හල්ග්‍රන්ඔය 1

ඉදිකරම්න් පවතින

04

කුඹුක්වෙල

යෝජිත

05

යටිමාදුර

යෝජිත

06

මාලියද්ද

යෝජිත

07

පදියපැලැල්ල

ඉදිකරම්න් පවතින

08

ඉදිගොල්ල

යෝජිත

09

කුරැදුඔය

ඉදිකරම්න් පවතින

10

මතුරටවත්ත

ඉදිකරම්න් පවතින

මාර්ග පහසුකම් හා ප්‍රවාහන පහසුකම්

A ශ්‍රේණියේ මාර්ග කි.මී.

B ශ්‍රේණියේ මාර්ග කි.මී.

C ශ්‍රේණියේ මාර්ග කි.මී.

D ශ්‍රේණියේ මාර්ග කි.මී.

E ශ්‍රේණියේ මාර්ග කි.මී.

දුම්රිය මාර්ග කි.මී.

කොන්ක්‍රිට් කි.මී.

නැත

170

     

නැත

385

ප්‍රවාහන පහසුකම්

බස් රථ

ලොරි

කාර්

වෑන්

ට්‍රැක්ටර්

යතුරු පැදි

ත්‍රීවිලර්

පා පැදි

91

407

212

297

27

1955

2528

718

තැපැල් හා දුරකතන පහසුකම්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම කොට්ඨාශය තුල තැපැල් කාර්යාල මගින් නාගරික මෙන්ම ග්‍රාමීය ජනතාවගේ කටයුතු වලට පහසුවක් සැලසේ.නාගරික ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරික හා ගෘහස්ථ දුරකථනද ,ජංගම දුරකථනද බහුලවීම නිසා දුරකථන ලබාගැනීමේ අඩුනැඹුරුවක් දක්ට ලැබේ.

අනු අංකය

තැපැල් කාර්යාලය

දුරකථන අංකය

1

රාගල

052-2265251

2

බෲක්සයිඩ්

052-2265200

3

හරස්බැද්ද

052-2265201

4

කුඹුක්වෙල

052-2279105

5

මන්ත්‍රිතැන්න

 

6

රුපහ

052-2269304

7

සූරියගහපතන

052-2269354

8

තැන්නවත්ත

 

9

ලිඩ්ස්ඩේල්

 

10

ඩෙල්මාර්

 

11

වලපනේ

052-2279150

12

කුඹල්ගමුව

052-2279157

13

ඉහලපන්නල

052-2279174

14

කීර්තිබණ්ඩරපුර

052-2279176

15

මහඌවවත්ත

052-2279352

16

පදියපැලැල්ල

052-2287002

17

මතුරට

052-2287003

18

මුංවත්ත

052-0087004

19

ලියන්වල

052-2279215

20

නිල්දණ්ඩාහින්න

052-2278153

21

කලගන්වත්ත

 

22

මීරියබැද්ද

 

23

තෙරිපැහැ

 

24

උඩමාදුර

 

25

මල්ලාගම

 

26

යටිමාදුර

 

27

තිබ්බටුගොඩ

 

                                

09

ආගමික/සංස්කෘතික /සංචාරක/ක්‍රීඩා /පෙරපාසැල්/ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති තොරතුරු

පෞරාණික ආගමික ස්ථාන

ඵුස්ස දේව රජ මහ විහාරය

වටරග්ගොඩ

ලිහිණියාගල රජ මහ විහාරය

ලිහිණියාගල

කඩදොර රජ මහ විහාරය

නාපටවෙල

ශ්‍රී ජනානන්ද මහා විහාරය

රපහ

ශ්‍රී ජේතවනාරාමය

යටිමාදුර

මළුවේගොඩ රජමහ විහාරය

තෙරිපැහැ,මල්ලාගම

විහාරස්ථාන තොරතුරු

 

නම

ලිපිනය

වසම

ලියාපදිංචි අංකය

සංඛ්‍යාව

දු.ක.අංකය

1

ශ්‍රි මහා බෝධි විහාරය

ඉලුක්කුඹුර කුඹක්වෙල

525

උඩගම

බොකො/විහාදේ/06/09/046

5

0523531222

2

ශ්‍රී සුදර්ශාරාමය

ගල්කඩපතන උඩපුස්සැල්ලාව

533 එච්

ගල්කඩපතන

බොකො/විහාදේ/06/09/035

01

0523531309

3

උඩමාදුර ශ්‍රී නාමළු රජමහා විහාරය

සැනසුම් මාවත උඩමාදුර

518

උඩමාදුර

බොකො/විහාදේ/06/09/064

6

0523520598

4

ශ්‍රි සුබෝධාරාමය

ගලබඩ පදියපැලැල්ල

505සී

ගලබඩ

විහාදේ/06/09/043

2

0729768366

5

ජයසුමනාරාමය

ලියන්වල ඉහලගම මුංවත්ත

506ඩී

ලියන්වල ඉහල

බොකො/විහාදේ/06/09/007

1

 

6

කලවුල්ල විහාරස්ථානය

කලවුල්ල මතුරට

507ඒ

උකුතුලේනැගෙනහිර

බොකො/විහාදේ/06/09/048

0

 

7

ශ්‍රී පුර්වාරාම විහාරස්ථානය

පන්නල කිර්තිබන්ඩාරපුර

513

පන්නල

බොකො/විහාදේ/06/09/039

01

0718873450

8

රුප්පේ ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය

රුප්පේ නිල්දන්ඩාහින්න

517 ඩී

අරම්පිටිය

 

2

0719382177

9

ශ්‍රී සුනන්දාරම විහාරස්ථානය

කුරුපනාවෙල

530

කුරුපනාවෙල

බොකො/විහාදේ/06/09/071

3

0717107717

10

ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය

බිංගන්තලාව කදපොල

504ඒ

බිංගන්තලාව

බොකො/විහාදේ/06/09/061

1

0525674127

11

ශ්‍රි  ජේතවනාරාම විහාරය

වැවකැලේ කුඹල්ගමුව

513සී

වැවකැලේ

බොකො/විහාදේ/06/09/026

2

0717467613

12

ධර්මරාජාරාම විහාරස්ථානය

ගල්ගොඩ කුඹල්ගමුව

513ඊ

මයිලගස්තැන්න

බොකො/විහාදේ/06/09/023

6

0718456610

13

ශ්‍රී සුමංගලාරාමය

කුඹල්ගමුව

514

කුඹල්ගමුව

බොකො/විහාදේ/06/09/022

01

0522279341

14

සාම විහාරය

මිල්ලපිටිය වලපනේ

515සී

කන්දෙගම

 

01

 

15

ශ්‍රී බෝධිමළුවිහාරස්ථානය

ගල්කැටිවෙ කලගන්වත්ත

519සී

ගල්කැටිවෙල

 

01

0770282200

16

කඩදොර රජමහා විහාරය

නාපටවෙල පදිය පැලැල්ල

505

නාපටවෙල

 

03

 

17

මාලිගාතැන්න ශ්‍රී බෝධිසත්වාරාමය

පදිය පැලැල්ල

505ඒ

පදිය පැලැල්ල

 

04

0717714731

18

ශ්‍රී ඉසිපතනාරාම රස්ථානය

හරස්බැද්ද

526බී

හරස්බැද්ද

බොකො/විහාදේ/06/09/015

5

0522050004

19

ශ්‍රී රාවණා පබ්බත විහා රස්ථානය

දරපනාහෙල

526ඒ

පල්පතන

බොකො/විහාදේ/06/09/055

1

0716547557

20

ශ්‍රි නන්දාරාම විහාරස්ථානය

පලල්පතන

526ඒ

පල්පතන

 

1

 

21

ශිර්‍ සම්බෝධි විවේක යෝගාශ්‍රමය

පන්ඩිතයාකුඹුර හල්ග්‍රන්ඔය

529

පණ්ඩිතයාකුඹුර

 

 

 

22

මළුවේගොඩ විහාරය

හෙලගම තෙරිපැහැ

521එප්

හෙලගම

 

3

0772951354

23

ධර්මාරාම විහාරස්ථානය

ඉළුක්පතන නිල්දන්ඩාහින්න

516 සී

වැරැල්ලපතන

 

2

0525626875

24

ශ්‍රී විමලාරාම විහාරස්ථානය

කීනගොල්ල කලගන්වත්ත

521 ඊ

දුලන

 

1

 

25

මීපනාව මාලියද්ද විහාරස්ථානය

මීපනාව උඩපුස්සැල්ලාව

528 ඩී

මීපනාව

බොකො/විහාදේ/06/09/041

1

0717483526

26

ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රරාම ය

ලදුපිට පදිය පැපැල්ල

505ඩී

ලදුපිට

බොකො/විහාදේ/06/09/013

3

0523538836

27

සංගමිත්තාරාමය වත්තෙගෙදර

වත්තේගෙදර මඩුල්ල

518එප්

දෙමට අරාව

 

4

0523535957

28

යටිමාදුර ජේතවනාරාම රජමහාහිහාරය

යටිමාදුර උඩමාදුර

518ඩී

යටිමාදුර

 

2

 

29

වටරක්ගොඩ ඵුස්සදේව රජමහාවිහාරය

වටරක්ගොඩ වලපනේ

515ඒ

මානෙල්වල

බොකො/විහාදේ/06/09/014

5

0522279290

30

ශ්‍රී උත්තරාරාම විහාස්ථානය

ඇඹුලන්පහ

531ඒ

ඇඹුලන්පහ

 

4

0716272123

31

ශ්‍රී ශාන්ති නිකේතාරාමය

කන්දේයාය මඩුල්ල

527 සී

කණ්දේයාය

 

01

0711682430

32

ශ්‍රී නවකාරාම විහාස්ථානය

හෙලගම මඩුල්ල

527ඒ

මඩුල්ල දකුණ

බොකො/විහාදේ/06/09/040

5

0716397897

33

අමා දහම් සේවන භාවනා මධ්‍යස්ථානය

හෙලගම මඩුල්ල

527ඒ

මඩුල්ල දකුණ

 

01

0716784202

32

ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරය

පහලගම මඩුල්ල

527ඒ

මඩුල්ල

 

2

 

33

ශ්‍ර් පුස්පාරාම විහාරස්ථානය

මොරහෙල මඩුල්ල

527බී

මොරහෙල

 

01

0714033904

34

දිග්ගල ශ්‍රි අභිනවාරාමය

දිග්ගල කුඹුක්වෙල

525

කුඹුක්වෙල

බොකො/විහාදේ/06/09/‍017

01

0575618037

35

ශිර්‍ විජයාරාමය

කොටඹේ පාළුගම රුපහ

528බී

පාළුගම

 

02

 

36

සුදර්මාරාම විහාරස්ථානය

බෲක්සයිඩ්

533 ඕ

බෲක්සයිඩ්

 

 

0775792127

37

නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානය

රත්නගල

533 ඕ

බෲක්සයිඩ්

 

02

0718271855

38

ශිර්‍ සුදර්මාරාම විහාරස්ථානය

සූරියකන්දරාගල

533 සී

රත්නායකපුර

බොකො/සා8/දාස/නුඑ/‍වල-8

02

0718271855

39

ශිර්‍ බෝධිරුක්ඛාරම විහාරස්ථානය

අඹලියද්ද රුපහ

531

අඹලියද්ද

 

02

 

40

ශ්‍රී ජයනන්ද මහාවිහාරය

රුපහ හල්ග්‍රන්ඔය

528එප්

මාතැටිල්ල

බොකො/විහාදේ/06/09/‍016

16

0523533699

                       

 

 

 

 

කෝවිල්තොරතුරු

 

කෝවිලේ නම

ලිපිනය

වසම

ලියා පදිංචි අංකය

 

01

ශ්‍රී සුබ්‍රමනියම් කෝවිල

ටලෝස් වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

02

ශ්‍රී අම්මාන් කෝවිල

ටලෝස් වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

03

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

රාගල හල්ග්‍රන්ඔය

 

HA/6NE/467

 

04

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

ඇණික් වත්ත, බෙරික් කොටස, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

05

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

දියනිල්ල, හල්ග්‍රන්ඔය

526පලල්පතන

HA/6/NE/615

 

06

ශ්‍රී පුල්ලයාර් කෝවිල

දියනිල්ල, හල්ග්‍රන්ඔය

526පලල්පතන

   

07

විනයාගර් දේවාලය

දියනිල්ල, හල්ග්‍රන්ඔය

526පලල්පතන

   

08

ශ්‍රී පත්තිනි අම්මාන්  කෝවිල

දියනිල්ල, හල්ග්‍රන්ඔය

526 හරස්බැද්ද උතුර

 

0525686138

09

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

ඩෙල්මාර් මැද කොටස, හල්ග්‍රන්ඔය

 

HA/6/NE/322

 

10

ශ්‍රී දණ්ඩායුධානි අප්පායි කෝවිල

ගෝඩන් වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

 

HA/6/NE/304

 

11

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

ග්‍රෙස්ලීන් කොටස, උඩුපුස්සැල්ලාව

 

HA/6/NE/440

 

12

ශ්‍රී කදිරවෙල් ස්වාමී කෝවිල

ඩෙල්මාර් උඩුපුස්සැල්ලාව

 

CP/NE/W/360

 

13

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

සෙන්ට් ලෙනාඩ්, හල්ග්‍රන්ඔය

 

CPC/NE/W-O4/K/41

 

14

ශ්‍රී කදිරේෂන් ස්වාමි කෝවිල

මහඌව වත්ත, වලපනේ

 

CPC/NE/W-23/K/341

 

15

ශ්‍රී සුබ්‍රමනියම් කෝවිල

මහඌව වත්ත, වලපනේ

 

ලි.ප. නැත

 

16

ශ්‍රී පලනි ආන්ඩවර් කෝවිල

අංක 03 මහඌව වත්ත, වලපනේ

 

CPC/NE/W-12/K/2013/126

 

17

ශ්‍රී කතරගම් දේවාලය

කර්මාන්ත කොටස මහඌව වත්ත, වලපනේ

     

18

ශ්‍රී අම්මාන් කෝවිල

ඩෑම් කොටස  මහඌව වත්ත, වලපනේ

 

CPC/NE/W-02/2008/K/14

 

19

ශ්‍රී මාරි අම්මන් කෝවිල

අදියාර වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

 

ලි.ප. නැත

 

14

කතරගම දේවාලය

බ්ලෙයාලෝමන් වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

17

ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල

වලපනේ

515බි වලපනේ

CPC/NE/W-3/31

 

18

ශ්‍රී ශුලායුධන්සාමි කන්ද  කෝවිල

මුල්හල්කැලේ, වලපනේ

   

0726016624

19

පත්තිනි අම්මාන් කෝවිල

වලපනේ

     

20

දියනිල්ල කෝවිල

දියනිල්ල, හල්ග්‍රන්ඔය

     

21

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

     

22

අරුලු මාරී අම්මාන් කෝවිල

රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

 

HA/7/56/5/48

 

23

සීටන් වත්ත හින්දු කෝවිල

සීටන් වත්ත, කදපොල

     

24

හේමාස් හින්දු කෝවිල

හේමාස් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

     

25

ශ්‍රී මුරුගන් කෝවිල

මතුරට වත්ත, වුඩ්කොට් කදපොල

 

HA/6/NE/505

07243326100

26

ශ්‍රී සුබ්‍රමනියම් දේවාලය

මතුරට වත්ත, කදපොල

 

HA/6/NE/551

0775409992

27

ශ්‍රී මහා විශ්ණු දේවාලය

මතුරට  වත්ත, කදපොල

504ඒ බිංගන්තලාව

   

28

ශ්‍රී ශිවණු දේවාලය

බ්‍රැම්ල්  වත්ත, කදපොල

504ඒ බිංගන්තලාව

HA/6/NE/558

0525617106

29

ලියන්වල වත්ත කෝවිල

ලියන්වල වත්ත, ඇල්මා, කදපොල

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

   

30

ශ්‍රී සුබ්‍රමනියම් දේවාලය

ලොරිස්ටන් වත්ත කදපොල

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

HA/6/NE/572

0525215724

30

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

ලියන්වල වත්ත, ඇල්මා, කදපොල

ශ්‍රී කදිරවෙලායුද ස්වාමී කෝවිල

   

31

මුත්තුමාරී අම්මාන් කෝවිල

කුරුදුඔය, කදපොල

504ඊ කුරුදුඔය

HA/6/NE/564

0524901954

32

මුත්තුමාරී අම්මාන් කෝවිල

රිලාමුල්ල, කදපොල

504ඊ කුරුදුඔය

   

33

කතරගම දේවාලය

රිලාමුල්ල, කදපොල

     

34

ශ්‍රී සුබ්‍රමනියම් කෝවිල

ඇල්මා ග්‍රේමන් කොටස, කදපොල

504ඊ කුරුදුඔය

CPC/NU/W/18/K/247

0768002135

35

පත්තිනි අම්මාන් කෝවිල

ඇල්මා ග්‍රේමන් කොටස, කදපොල

     

36

කුන්නමුත්තු කන්නම්මාල් කෝවිල

ඩෙල්මාර් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

     

37

ගණදෙවි කෝවිල

ඩෙල්මාර් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

     

38

ශ්‍රී කදිරේෂන් කෝවිල

සෙන්ට් මාග්‍රට් කඩවීදිය, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

39

ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල

රපානෝක් වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

40

කතරගම කෝවිල

සෙල්වකන්ද වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

     

41

අරුල් මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල

සෙල්වකන්ද වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

 

ලි.ප. නැත

 

42

සාවරී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල

ඇමස්ට්වත්ත, උඩුපුස්සැල්ලාව

 

ලි.ප. නැත

 

43

පත්තිනි දේවාලය

ඇල්මා කදපොල

504ඊ කුරුදුඔය

 

0525621334

44

පත්තිනි අම්මාන් කෝවිල

චාර්ලිවැලි කදපොල

504ඊ කුරුදුඔය

   

45

විෂ්ණු දේවාලය

හයිපොරස්ට් කදපොල

504බී හයිපොරස්ට්

HA/6/NE/88

0524915674

46

කාලිකෝවිල

හයිපොරස්ට් කදපොල

504බී හයිපොරස්ට්

   

47

පුල්ලෙයාර් දේවාලය

හයිපොරස්ට් කදපොල

504බී හයිපොරස්ට්

   

48

බ්ලෙයාර් ලෝඩ් ඉහල කොවිල

බ්ලෙයාර් ලොමන්ඩ්වත්ත  උඩපුස්සැල්ලාව

530 කුරුපනාවෙල

   

49

බ්ලෙයාර් ලෝඩ් පහල කොවිල

බ්ලෙයාර් ලොමන්ඩ්වත්ත  උඩපුස්සැල්ලාව

530 කුරුපනාවෙල

   

50

ශ්‍රී මුරුගන් කොවිල

හයිපොරස්ට් අංක 2 කදපොල

504ඩී හයිපොරස්ට් වත්ත

HA/6/NE/218

 

51

අම්මාන් කොවිල

හයිපොරස්ට් අංක 2 කදපොල

504ඩී හයිපොරස්ට් වත්ත

   

52

තොන්ඩි මුතුමාරි අම්මාන් කොවිල්

හයිපොරස්ට් අංක 1කදපොල

504ඩී හයිපොරස්ට් වත්ත

   

53

අම්මාන් කොවිල

හයිපොරස්ට් අංක 1 කදපොල

504ඩී හයිපොරස්ට් වත්ත

   

54

පිල්ලෙයාර් කොවිල

හයිපොරස්ට් අංක 1 කදපොල

504ඩී හයිපොරස්ට් වත්ත

   

වලපනේ උතුර ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ  විහාරස්ථාන නාම ලේඛනය

w’w

ග්‍රාම නිලධාරි වසම හා අංකය

විහාරස්ථානයේ නම

වසම

අංකය

01

උකුතුලේ

507

කන්දේ විවේකාශ්‍රමය

උකුතුලේ

02

රඹුකේ

517 - C

ශ්‍රි ජේතවනාරාමය

රඹුකේ

03

ලියන්වල,පහල

506 – B

ශ්‍රි සුධර්මාරාමය

ලියන්වෙල

04

මැදකදුර

506 – C

ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය

මැදකදුර

05

ලියන්වෙල.ඉහළගම

506 – D

ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය

ලියන්වෙල

06

උණගොල්ල

506 – A

ශ්‍රී ආනනන්දාරාමය

මුංවත්ත

07

ලදුපිට

505 -D

ශ්‍රී ජිනේන්දාරාමය

ලදුපිට

08

මානේල්වල

515 – A

ඵුස්ස දේව රජ මහ විහාරය

වටරග්ගොඩ

09

මුංවත්ත

506 -

ශ්‍රී සිද්ධත්ථාරාමය

මුංවත්ත

10

ගල්කැටිවල

519 – C

ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය

ගල්කැටිවල

11

මුලහල්කැලේ

514 – C

ශ්‍රී සුබෝධාරාමය

ජනපදගම

12

කුඹල්ගමුව

514 -

ශ්‍රී සුමංගලාරාමය

කුඹුල්ගමුව

13

මයිලගස්තැන්න

513 – E

ශ්‍රී ධර්මරාජාරාමය

මයිලගස්තැන්න

14

එගොඩකන්ද

516 – B

ශ්‍රී බෝධියංගනාරාමය

එගොඩකන්ද

15

වැවකැලේ

513 – C

ශ්‍රී ජේතවනාරාමය

වැවකැලේ

16

සැරසුම්තැන්න

513 – B

කිර්ති ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය

රජමාවත

17

සැරසුම්තැන්න

513 – B

ලිහිණියාගල රජ මහ විහාරය

ලිහිණියාගල

18

පන්නල

513 -

ශ්‍රී පුර්වාරාමය

පන්නල

19

පදියපැලැල්ල

505 -

ශ්‍රී බෝධිසත්වාරාමය

පදියපැලැල්ල

20

කුරුදුඔය

504 – E

නීලගිරි විහාරය

මතුරටවත්ත

21

අලකොළවැව

504 - C

බෝධිරුක්ඛාරාමය

අලකොළවැව

21

නාපටවෙල

505

කඩදොර රජ මහ විහාරය

නාපටවෙල

22

උකුතුලේ

507

ශ්‍රී සුධර්මාරාමය

කලමුල්ල

23

වැටකේපත

504 -

සසුන සෙනසුන විහාරය

බණගේතැන්න, මතුරට

24

වටඹේ

517 – A

ශ්‍රී සුභද්‍රාරාමය

තිබ්බටුගොඩ

25

බිංගන්තලාව

504 – A

ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධනාරාමය

බින්ගන්තලාව

26

බෲක්සයිඩ්

533 – O

ශ්‍රී සුබෝධාරාමය

කොන්කෝඩියාව

27

වැවතැන්න

523 – B

ශ්‍රී සුගතාරාමය

වැවතැන්න

28

මඩුමාන

506 – E

ශ්‍රී සුමනසිරි ආරාමය

මඩුමාන,ලියන්වෙල

29

කන්දේගම

515 – C

ජපන් සාම විහාරය

වලපනේ

30

අඹගස්පිටිටය

505 – B

ශ්‍රී ප්‍රජාපති ආරාමය

අඹගස්පිටිය

31

මැදකදුර

506 - C

ශ්‍රී සද්ධර්මාරාමය

ගල්ලියපතන

32

වැරැල්ලපතන

516 - C

ශ්‍රී ධම්මාරාමය

ඉළුක්පතන

වලපනේ දකුණ ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ විහාරස්ථාන නාම ලේඛනය

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම හා අංකය

විහාරස්ථානයේ නම

01

මහකුඩුගල

533 - I

ශ්‍රි සුභද්‍රාරාමය

මහකුඩුගල

02

බෲක්සයිඩ්

533 - O

ශ්‍රි සුධර්මාරාමය

බෲක්සයිඩ්

03

රත්නායකපුර

533 –

සුධර්මාරාමය

ලිඩ්ස්ඩේල්

04

බෲක්සයිඩ්

533 – O

නිග්‍රෝධාරාමය

ග්ලැන්ඩන්වත්ත

05

රත්නායකපුර

533 – C

ශ්‍රී සාසනාරතනාරාමය

රත්නායකපුර

06

නිල්දණ්ඩාහින්න

524 – E

ශ්‍රී අභිනවාරාමය

නිල්දණ්ඩාහින්න

07

හරස්බැද්ද,උතුර

526 - B

ඉසිපතනාරාය

හරස්බැද්ද

08

මාතැටිල්ල

528 - F

ශ්‍රී ජනානන්ද මහා විහාරය

රපහ

09

කුඹුක්වෙල

525 -

ශ්‍රී අභිනවාරාමය

දිග්ගල

10

තුංහිටියාව

518 – E

ශ්‍රී ජිනෙන්ද්‍රාරාමය

තුංහිටියාව

11

අරම්පිටිය

517 -  D

ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාමය

රුප්පේ

12

ඇණික්වත්ත

533 -

ශ්‍රී අභය සුමනාරාමය

ඇණික්වත්ත

13

රාගල

533 -

ශ්‍රී සාරාපුත්තාරාමය

රාගල

14

ඇඹුලම්පහ

531 – A

ශ්‍රී උත්තරාරාමය

ඇඹුලම්පහ

15

පලල්පතන

526 – A

ශ්‍රී නන්දාරාමය

පලල්පතන

16

ගල්කඩපතන

533 – H

ශ්‍රි සුධර්ශනාරාමය

ගල්කඩලතන

17

ඩෙල්මාර්

533 – L

ශ්‍රී ධර්මාශෝක විහාරය

ගොඩන්වත්ත

18

සමගිපුර

533 – A

ශ්‍රී සුධර්ශනාරාමය

සමගිපුර

19

මුගුණගහපිටිය

519 – G

ශ්‍රී සුධර්ශනාරාමය

කලගන්වත්ත

20

මන්ත්‍රිතැන්න

529

ශ්‍රී විවේකාරාමය

මන්ත්‍රිතැන්න

21

මඩුල්ල,දකුණ

527 – A

ශ්‍රී නවකාරාමය

මඩුල්ල

22

මිපනාව

528 – D

ශ්‍රී මොග්ගලිපුත්තාරාමය

මිපනාව

23

පණ්ඩිතයාකුඹුර

529 – A

සිරි සම්බෝධි විවේක යෝගාශ්‍රම ආරාණ්‍ය

පණ්ඩිතයාකුඹුර

24

උඩමාදුර,උතුර

518 – B

ශ්‍රී සුභද්‍රාරාමය,6 කණුව

උඩමාදුර

25

උඩගම

525 – A

ශ්‍රී මහා බෝධිවිහාරය

ඉළුක්කුඹුර

26

අඹගහතැන්න

521 – B

ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය

තෙරිපැහැ

27

උඩපුසුසැල්ලැව

533 – D

ශ්‍රී කල්‍යාණවංශිකාරාමය

උඩපුස්සැල්ලැව

28

යටිමාදුර

518 – D

ශ්‍රී ජේතවනාරාමය

යටිමාදුර

29

උඩපුසුසැල්ලැව

533 –D

ප්‍රියදර්ශනාරාමය

රපානවත්ත

30

උඩමාදුර

518

ශ්‍රී නාමළු රජමහ විහාරය,සැනසුම්මාවත

උඩමාදුර

31

හරස්බැද්ද

526

ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාමය

දරපනාහෙල

32

සෙනරත්පුර

533 – B

ශ්‍රී අභිනවාරාමය

සෙනරත්පුර

34

අඹන්ඇල්ල

523

ශ්‍රී සද්ධර්ම තිලක සීමාරාමය

අඹන්ඇල්ල

35

කන්දෙයාය

527 – C

ශ්‍රී ශාන්තනිකේතනාරාමය

කන්දේයාය

36

අඹන්ඇල්ල

523

ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මනිකේතනාරාමය

දබ්බරේ

37

අඹලියද්ද

531

ශ්‍රී බෝධිරාක්ඛාරාමය

අඹලියද්ද

38

උඩවෙල

519 – A

විවකෙ සෙනසුන,කලගන්වත්ත

උඩවෙල

39

හෙළගම

521 – F

මළුවේගොඩ රජමහ විහාරය

තෙරිපැහැ,මල්ලාගම

40

පාළුගම

528 – B

ශ්‍රී විජේයාරාමය

කොටඹේ

41

මඩුල්ල,උතුර

527

ශ්‍රී සම්බෝධි කාශ්‍යපාරාමය

මඩුල්ල,පහලගම

42

කුඹුක්වෙල

525

ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය

කුඹුක්වෙල

43

දෙමටඅරාව

518 – F

සංඝමිත්තාරාමය

වත්තේගෙදර

45

පලල්පතන

526 – A

ශ්‍රී නන්දාරාමය

පලල්පතන

46

බෲක්සයිඩ්

533 – O

ශ්‍රී සුබෝධාරාමය

කොන්කෝඩියාව

47

වැවතැන්න

523 – B

ශ්‍රී සුගතාරාමය

වැවතැන්න

48

ගල්කඩවල

518 – C

සුදර්මාරාමය

උඩමාදුර

49

දූලන

521 - E

විමලාරාම විහාරය

තෙරිපැහැ

50

මැදකදුර

506 - C

ශ්‍රී සද්ධර්මාරාමය

ගල්ලියපතන

අනු අංකය

ආගමේ ස්වභාවය අනුව

මධ්‍යස්ථාන ගණන

1

2

3

4

බෞද්ධ පන්සල්

හිංදු කෝවිල්

මුස්ලිම් පල්ලි

කතෝලික පල්ලි

82

54

3

17

උද්‍යාන/කලා/සංස්කෘතික ආයතන විස්තර

වලපනේ කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික පැතිකඩ

කලාකරු පැතිකඩ

අනු අංකය

වර්ගය

ප්‍රමාණය

01

සංගීත සහ වාදන හැකියාවන් ඇති කලාකරුවන්

27

02

ලේඛකයින්

15

03

නාට්‍යකරුවන්

07

04

චිත්‍ර හා මූර්ති ශිල්පීන්

21

05

කාර්මිකයින්

36

06

ජෝතිශ්‍ය / තොවිල්/ යන්ත්‍රමන්ත්‍ර

33

07

අයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්

39

සංචාරක හා පුරාවිද්‍යාත්මක පැතිකඩ

 • අග්නිදිග ආසියාවටම ආවේණික නීලගරුඩ පාෂාණය
 • ලංකාවේ උසින් තෙවන කුරුදු ඔය දිය ඇල්ල
 • ඓතිහාසික රජමහා විහාර (06)
 • අතීත රජ යුගයට දිවෙන වහුගාලක නටඹුන්
 • රාවන රාජ යුගයට යැයි සැළකෙන මහකුඩුග පළල්පතන නටඹුන්
 • කඩිනම් මහවැලියෙන් ඉදිවූ විශාලතම ජලාශය රන්දෙණිගල

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය - එගොඩකන්ද

 • සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා - 06
 • ග්‍රාමීය සමාජ 03
 • පුස්තකාල 01

ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

පෙරපාසැල, දෙමළ,ඉංග්‍රීසි,චිත්‍ර,බෙරවාදන,උඩරටනැටුම්. පාඨමාලා  සහ කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මකවේ. පුස්තකාලයක් පවත්වාගෙන යෑම,සංස්කෘතික උත්සව සදහා වෙස් නැටුම්,හේවිසි කණ්ඩායම්.භක්තිගීත කණ්ඩායම් සැපයීම .පාසැල් සදහා නර්ථන ඇදුම් සහ උපකරණ සැපයීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් ද සිදුකරයි.

ඓතිහාසික ස්ථාන

¡¾ê ¡â¨Æ

Ìà»å¾ïÆà ¾Ä

ªòåÄ ¾øνå× ÉÌÄ

ÉÌŠ ¡â¨Æ

1

ලිහිණියාගල රජමහාවිහාරය

සැරසුන්තැන්න

513 B

2

කීර්තිබණ්ඩාර මූලස්ථ දේවාලය

පන්නල

513

3

කීර්තිබණ්ඩාර දේවාලය

ඉහල පන්නල

513 D

4

වටරක්ගොඩ රජ මහාවිහාරය

මානෙල්වල

515 A

5

පහන්තිබූකණ්ද ගල්පහන

දබ්බරේ

524 D

6

යටිමාදුර රජමහා විහාරය

යටිමිදුර

518 D

7

නීලගරුඩ පාෂාණය

රුපහ

528

වලපනේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කලායතන වල තොරතුරු

කේ.ජී.සුනිල් ප්‍රියනන්ද

ශ්‍රී සුගත කලායතනය

කලායතනාධිපති

මීඅඹේ.නාපටවෙල,පදියපැලැල්ල

725856768

ඩී.ජී.අමරදාස

ඩී.ජී.ඒ. කලායතනය

කලායතනාධිපති

නිල්දන්ඩාහින්න

0710979121

ආර්.ජී.එස්.එස් රාජපක්ෂ

රාජපක්ෂ රංගායතනය

කලායතනාධිපති

ආදාවල.මුංවත්ත

725274054

උද්‍යාන/කලා/සංස්කෘතික ආයතන විස්තර

මධ්‍යස්ථාන ප්‍රමාණය

1 සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන

2 කලා ආයතන

2.1 නැටුම්

2.2 සංගීතය

3 සිනමා ශාලා

1

3

3

1

1

ආගමික උත්සව

අනු අංකය

ආගමේ ස්වභාවය

උත්සවය

පවත්වන කාලය

1

2

හින්දු

බෞද්ධ

තෛපොංගල් උත්සවය

වෙසක් උත්සවය

ජනවාරි

මැයි

ක්‍රීඩා සමාජ

1

.ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

වොල්ඩිමාර් වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

072-9573410

2

එකමුතු ක්‍රීඩා සමාජය

සම්පත් නිවස, මිල්ලපිටිය, වලපනේ

ගරු ලේකම්

072-3946605

3

සුපිපෙන තරු ක්‍රීඩා සමාජය

මයිලගස්තැන්න, ගල්ගොඩ, කුඹල්ගමුව

ගරු ලේකම්

 

4

නිව් ලයන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය

ගලබඩ , පදියපැලැල්ල

ගරු ලේකම්

071-4743446

5

ලයන් හවුස් ක්‍රීඩා සමාජය

ගොර්ඩන් වත්ත , උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

071-1925455

6

රන්තරු ක්‍රීඩා සමාජය

පේරගහඋල්පත, කලගම්වත්ත

ගරු ලේකම්

071-2947547

7

සාරල් ක්‍රීඩා සමාජය

හයිෆොරස්ට් අංක 3

ගරු ලේකම්

052-4915140

8

ෆයිව් ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය

කුරුදු ඔය , කදපොල

ගරු ලේකම්

077-0555668

9

සත් පියුම් ක්‍රීඩා සමාජය

කෝවිල්ලන්ද, දබ්බරේ නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

071-0120369

10

යන් බර්ඩ්ස් ක්‍රීඩා සමාජය

ඩික්සන්කෝනර්,, රාගල

ගරු ලේකම්

077-0357476

11

සමගි ක්‍රීඩා සමාජය

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

ගරු ලේකම්

052-5717558

12

අරුනලු ක්‍රීඩා සමාජය

ගල්කඩවෙල, උඩමාදුර

ගරු ලේකම්

077-5394544

13

ඥානෝදයක්‍රීඩා සමාජය

රාගල ඉහළ කොටස , හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

052-2265214

14

ඩයමන්ඩ් ලයිට් ක්‍රීඩා සමාජය

රාගල මැද කොටස, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

071-4873851

15

දිලෙන තරුක්‍රීඩා සමාජය

කිරවනාඇල්ල,ලදුපිට, පදියපැලැල්ල

ගරු ලේකම්

081-3990447

16

හිරු කිරණ ක්‍රීඩා සමාජය

මානෙල්වල වලපනේ

ගරු ලේකම්

071-2848600

17

හිරු ක්‍රීඩා සමාජය

නාමල් සෙවණ තෙරිපැහැ

ගරු ලේකම්

077-1246551

18

අරුනලු ක්‍රීඩා සමාජය

ගල්කඩවෙල  - උඩමාදුර

ගරු ලේකම්

077-1280727

19

ලයිට් හවුස් ක්‍රීඩා සමාජය

uq,ay,aleලේ වලපනේ

ගරු ලේකම්

072-8309867

20

වලපනේ ප්‍රා.ලේකම් කා.ක්‍රීඩා සමාජය

ප්‍රා.කා., වලපනේ

ගරු ලේකම්

072-8309867

21

ස්ටාර්ලයිට් ක්‍රීඩා සමාජය

ටලොස්වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

071-0700803

22

මහවැලික්‍රීඩා සමාජය

වැවකැලේ,කුඹල්ගමුව

ගරු ලේකම්

071-3764756

23

එකමුතු ක්‍රීඩා සමාජය

 හබරගල, රැප්පේ

ගරු ලේකම්

071-8815542

24

සැසෙත්මා ක්‍රීඩා සමාජය

හිගුරේවෙල, තෙරිපැහැ

ගරු ලේකම්

077-9376588

25

දිලෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

 හෙලගම, මඩුල්ල

ගරු ලේකම්

071-4094138

26

සැළලිහිණි ක්‍රීඩා සමාජය

ගල්ලෙන බැද්ද, මඩුල්ල

ගරු ලේකම්

071-7229478

27

ජාතික යොවුන් සේනාංක ක්‍රීඩා සමාජය

යොවුන් සේනාංකය, වලපනේ

ගරු ලේකම්

071-1140399

28

රන්තරු ක්‍රීඩා සමාජය,ඇඹුලන්පහ,

ඇඹුලන්පහ, රුපහ

ගරු ලේකම්

070-2003208

29

ප්‍රතිභා ක්‍රීඩා සමාජය,

 වැරැල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

072-7274267

30

පැහැසර ක්‍රීඩා සමාජය,

මොරහෙල, මඩුල්ල, අඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

071-3890801

31

අරුනලු ක්‍රීඩා සමාජය,

හරකොලගොල්ල, උඩමාදුර

ගරු ලේකම්

071-5959190

32

ප්‍රීඩම් ක්‍රීඩා සමාජය,

අඹගස්පිටිය,පදියපැලැල්ල

ගරු ලේකම්

071-9944826

33

රන්මිතුරෝ ක්‍රීඩා සමාජය,

මැදවැව, තෙරිපැහැ

ගරු ලේකම්

077-2821144

34

සුමිතුරු ක්‍රීඩා සමාජය,

වටරක්ගොඩ, වලපනේ

ගරු ලේකම්

076-7170029

35

අමිල ක්‍රීඩා සමාජය

වැවතැන්න, අඹණ්ඇල්ල

ගරු ලේකම්

071-3 183950

36

රන්තරු ක්‍රීඩා සමාජය

අලකොලඇල්ල, උඩමාදුර

ගරු ලේකම්

071-4824853

37

පුබුදු ක්‍රීඩා සමාජය

තිබ්බටුගොඩ, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

071-5796966

38

සිගරම් ක්‍රීඩා සමාජය

සිල්වර්කැන්ඩිවත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

071-5679036

39

සන් රයිස් ක්‍රීඩා සමාජය

,කොන්කෝර්ඩියා වත්ත, පහළ කොටස, කඳපොල

ගරු ලේකම්

052-5621314

40

ඉලම් තලීර් ක්‍රීඩා සමාජය

බෘෘක්සයිඩ් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

077-4940152

41

විස්ඩම් ක්‍රීඩා සමාජය

රවිගිරියේ ගෙදර, මුංවත්ත

ගරු ලේකම්

071-2704772

42

පළල්පතන ක්‍රීඩා සමාජය

දරපනාහෙල

ගරු ලේකම්

077-8086403

43

සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය

 බටගොල්ලාගම, වලපනේ

ගරු ලේකම්

077-5370642

44

සෙන්ට් මැක්රෝස් ක්‍රීඩා සමාජය

සෙන්ට් ලෙනාර්ඩ්වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

052-2265135

45

බ්‍රයිට් පාටර් ක්‍රීඩා සමාජය

හයිෆොරස්ට්,කඳපොළ

ගරු ලේකම්

077-0190590

46

උඩගම ක්‍රීඩා සමාජය

කරඳගොල්ල, කුඹුක්වෙල.

ගරු ලේකම්

052-3921663

47

රිලේෂන් පදනම

වැටකේපත,මතුරට

ගරු ලේකම්

071-3511916

48

ලකී ආම්ස් ක්‍රීඩා සමාජය

 රාගල මැද කොටස, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

077-5541063

49

ඩයමන්ඩ් ලයින් ක්‍රීඩා සමාජය

, උඩ කොටස, රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

071-4873851

50

භාරති ක්‍රීඩා සමාජය

රාගල පහළ කොටස, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

071-8860170

51

එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය

රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

071-6384460

52

දිලෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

,මල්ලාගම, තෙරිපැහැ

ගරු ලේකම්

076-8397827

53

සරසවි ක්‍රීඩා සමාජය

පල්ලේගම, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

071-7553987

54

රෙයින්බෝ ක්‍රීඩා සමාජය

ගෝඩ්පෙල්වත්ත,කඳපොළ

ගරු ලේකම්

077-9795341

55

රඹුකේ ක්‍රීඩා සමාජය

රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

071-3674675

56

මීපනාව ක්‍රීඩා සමාජය

කොංගෝවත්ත, මීපනාව

ගරු ලේකම්

071-6837109

57

ඉදුනිල් ක්‍රීඩා සමාජය

ඉළුක්පැලැස්ස, මුංවත්ත

ගරු ලේකම්

071-5424426

58

මාලියද්ද, ස්පෝර්ට් ක්ලබ්

කොන්ගෝවත්ත, මීපනාව

ගරු ලේකම්

071-1399672

59

තරු ක්‍රීඩා සමාජය

රත්නායක,ඉළුක්පැලැස්ස, මුංවත්ත

ගරු ලේකම්

071-6993370

60

පදියපැලැල්ල ක්‍රීඩා සමාජය

රාගල පාර පදියපැලැල්ල

ගරු ලේකම්

077-1902996

61

කිතුල්ගොල්ල නැගෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

කිතුල්ගොල්ල, ලියන්වෙල, මුවත්ත

ගරු ලේකම්

077-4236403

62

එකඟපුර ක්‍රීඩා සමාජය

එකඟපුර, කඳපොළ

ගරු ලේකම්

072-5556424

63

දිලෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

ඇල්වත්ත, කුඹල්ගමුව

ගරු ලේකම්

 

64

සමගි ක්‍රීඩා සමාජය

අලකොලවැව, මතුරට

ගරු ලේකම්

 

65

සැළලිහිණි ක්‍රීඩා සමාජය

,දිග්ගල, කුඹුක්වෙල

ගරු ලේකම්

 

66

සෙන්ට් ලෙවන්ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය

සෙන්ට් ලෙනාර්ඩ්වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

 

67

අරුණක්‍රීඩා සමාජය

හරස්බැද්ද  සිංහල මහා විධ්‍යාලය

ගරු ලේකම්

 

68

වලගම්බා ක්‍රීඩා සමාජය

පල්ලෙවෙ‍ල රූපහ

ගරු ලේකම්

052-5680471

69

හිරු ක්‍රීඩා සමාජය

උල්ගෙදරවත්ත, තෙරිපැහැ

ගරු ලේකම්

077-1992754

70

ඩෙල්මාර් කාර්යය මණ්ඩල ක්‍රීඩා සමාජය

ඩෙල්මාර් වතු කාර්යාලය

ගරු ලේකම්

052-2265291

71

ඉසුරු ක්‍රීඩා සමාජය

ටීබ මු විද්‍යාලය- රාගල

ගරු ලේකම්

052-5686585

72

මෙලෝඩියන්ස්ක්‍රීඩා සමාජය

ඩෙල්මාර්වත්ත මැද කොටස

ගරු ලේකම්

071-1199552

73

සුමංගල පාසල් ක්‍රීඩා සමාජය

ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

072-5231011

74

ඵුස්සදේව පාසල්ක්‍රීඩා සමාජය

ඵුස්සදේව විද්‍යාලය, වලපනේ

ගරු ලේකම්

 

75

රුපහ පාසල් ක්‍රීඩා සමාජය

රුපහ විද්‍යාලය - රුපහ

ගරු ලේකම්

 

76

රාගල දෙමළ මහා විද්‍යාල ක්‍රීඩා සමාජය

රාගල දෙමළ මහා විද්‍යාලය

ගරු ලේකම්

 

77

සෙන්ලෙනාර්ඩ්ස් පාසල් ක්‍රීඩා සමාජය

සෙන්ලෙනාර්ඩ්ස් විද්‍යාලය- රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

 

78

ලිඩ්ස්ඩේල් පාසල්ක්‍රීඩා සමාජය

ලිඩ්ස්ඩේල් පාසල

ගරු ලේකම්

 

79

සිල්ව කැන්ඩි පාසල්ක්‍රීඩා සමාජය

සිල්වර්කැන්ඩි පාසල

ගරු ලේකම්

 

80

සමගි ක්‍රීඩා සමාජය

රාගල - හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

 

81

මහඌව පාසල් ක්‍රීඩා සමාජය

මහඌව දෙමළ විද්‍යාලය, වලපනේ

ගරු ලේකම්

 

82

මහඌව මෙට්ගුරි ක්‍රීඩා සමාජය

මහඌව වත්ත, වලපනේ

ගරු ලේකම්

 

83

සවන් ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය

 -මහවැලි කොටස- හයිෆොරස්ට්

ගරු ලේකම්

 

84

දිලෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

එකඟපුර, කඳපොළ

ගරු ලේකම්

 

85

අපි ක්‍රීඩා සමාජය

මධ්‍යමපාන්තික නිවාස, වතුමුල්ල, වලපනේ.

ගරු ලේකම්

071-5206819

86

ජිම්කා ක්‍රීඩා සමාජය

ඇනික් වත්ත, පහළ කොටස - උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

 

87

මිණිමුතු ක්‍රීඩා සමාජය

නුගේගොඩ, රුපහ

ගරු ලේකම්

 

88

නිව්බෙල් ක්‍රීඩා සමාජය

සෙල්වකන්ද වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

 

89

ඇණික් එයාර් ලංකා ක්‍රීඩා සමාජය

ඇණික් වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

 

90

පුරංකුඹුර ක්‍රීඩා සමාජය

කීරියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

071-5187649

91

රෙඩ් ඩ්‍රැගන් ක්‍රීඩා සමාජය

ජනපදගම- වලපනේ

ගරු ලේකම්

071-1144727

92

අරුණෝදය ක්‍රීඩා සමාජය

නව නගරය, මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

071-2308838

93

ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

වොල්ඩිමාර් වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව

ගරු ලේකම්

077-5339878

94

දිලෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

තැන්නෙහේන්වල, කුඹල්ගමුව

ගරු ලේකම්

077-4178531

95

දිලෙනතරු ක්‍රීඩා සමාජය

නුගේගොඩ, රුපහ

ගරු ලේකම්

071-3140351

96

රන් ක්‍රීඩා සමාජය

, රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

071-3714147

97

ලයන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය

අලපලාතැන්න, පදියපැලැල්ල

ගරු ලේකම්

078-6755776

98

සුපර් ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය

රිලාමුල්ල, කඳපොල

ගරු ලේකම්

077-4015320

99

සමගි ක්‍රීඩා සමාජය

පුස්සලපිටිය, නිල්දණ්ඩාහින්න

ගරු ලේකම්

077-4356980

100

උදයම් ක්‍රීඩා සමාජය

 බෘෘක්සයිඩ් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

ගරු ලේකම්

077-4370400

101

ගාගැරින් ක්‍රීඩා සමාජය

හයිෆොරස්ට් අංක 01, කඳපොළ

ගරු ලේකම්

077-4223633

1

සුපිපි කුසුම් යෞවන සමාජය

කරඳගොල්ල, කුඹුක්වෙල.

077-9598422

2

බ්‍රේට් ලයන්ස් යෞවන සමාජය

පන්නල, කුඹල්ගමුව

052-5618234

3

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

ගල්ගොඩ, මයිලගස්තැන්න

071-3680855

4

ප්‍රදීප්යෞවන සමාජය

ක්‍රීඩා සිටිය අසළ, නිල්දණ්ඩාහින්න

071-1666883

5

සැළලිහිණි යෞවන සමාජය

ගල්ලනබැද්ද, මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව

071-4825212

6

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

කොස්ගොල්ල, උඩමාදුර

071-3982551

7

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

මීරියබැද්ද, කලගම්වත්ත.

 

8

නවෝදයයෞවන සමාජය

මොරහෙල, මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව.

0525161513

9

නවෝදයයෞවන සමාජය

මාඋස්සා කොළණිය, උඩපුස්සැල්ලාව

071-2362857

10

රණ තිසර යෞවන සමාජය

දිග්ගල, කුඹුක්වෙල.

 

11

සැළලිහිණි යෞවන සමාජය

මැදගම, කුරුපණාවෙල

078-2902443

12

හපුගහපිටය යෞවන සමාජය

දවුලගොල්ල, කලගම්වත්ත

072-8510196

13

උඩගමයෞවන සමාජය

91, උඩගම, කුඹුක්වෙල

071-3256089

14

ස්වර්ණ හංසයෞවන සමාජය

තැන්නෙහේන්වල, කුඹල්ගමුව

 

15

ආශංසා යෞවන සමාජය

මාහේන, අඹන්ඇල්ල.

071-8808192

16

හිරුකිරණ යෞවන සමාජය

මානෙල්වල, වලපනේ.

 

17

අරුණළුයෞවන සමාජය

වෑකුඹුර,තෙරිපැහැ

078-3178307

18

ගල්කැටිවෙල යෞවන සමාජය

ගල්කැටිවෙල, කලගම්වත්ත.

075-2789786

19

ප්‍රතිභා යෞවන සමාජය

පිටියේ ගෙදර, අඹලියද්ද, රුපහ

 

20

මිණිමුතු යෞවන සමාජය

හෙලගම,තෙරිපැහැ

 

21

එකමුතුයෞවන සමාජය

නුගේගොඩ, රුපහ

072-3414635

22

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

ගලබඩ, පදියපැලැල්ල

075-2272346

23

ප්‍රගති යෞවන සමාජය

5 කණුව,උඩමාදුර

071-3118658

24

සමගි යෞවන සමාජය

පුස්සලපිටිය, නිල්දණ්ඩාහින්න

052-3526901

25

හිතමිතුරු යෞවන සමාජය

බූටාව, උඩමාදුර

 

26

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

කරඳගොල්ල, කුඹුක්වෙල.

071-1670930

27

සොදුරු නවෝදය යෞවන සමාජය

කොන්ගෝවත්ත, මීපනාව, උඩපුස්සැල්ලාව

071-1785169

28

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

ඇඹුලන්පහ, රුපහ

071-2286241

29

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

පාසල අසළ , කොටඹේ , රුපහ

071-8289015

30

රඹුකේ යෞවන සමාජය

රඹුකේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

 

31

සිහින පියාපත් යෞවන සමාජය

වැළහිඳ , කලගම්වත්ත

 

32

තුරුණු සවිය යෞවන සමාජය

ඉළුක්පැලැස්ස, මුංවත්ත

076-9875029

33

වීනස් යෞවන සමාජය

වැලිහින්න, වලපනේ

077-7252771

34

අමිල ක්‍රීඩා සමාජය

වැවතැන්න, අඹන්ඇල්ල.

 

35

ලයන්ස්ටාර් යෞවන සමාජය

කැන්න ලියද්දේ ගෙදර, මුංවත්ත

071-1872224

36

ප්‍රතිභා යෞවන සමාජය

වැරැල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න.

 

37

මිතුරු යෞවන සමාජය

හබරගල, රුප්පේ, නිල්දණ්ඩාහින්න

076-629048

38

ගොරඩියගොල්ල යෞවන සමාජය

ගොරඩියගොල්ල, නිල්දණ්ඩාහින්න

 

39

කලගම්වත්ත යෞවන සමාජය

මිරිස්වත්ත, කලගම්වත්ත

 

40

ප්‍රදීප යෞවන සමාජය

ඉළුක්පතන, නිල්දණ්ඩාහින්න.

077-3081335

41

පියුම්සර  යෞවන සමාජය

නාරංතලාව,කුඹල්ගමුව.

071-2688924

42

කීර්ති යෞවන සමාජය

බටතොටකඳුර, කුඹල්ගමුව

 

43

අරුණළුයෞවන සමාජය

කුරුපණාවෙල, හරස්බැද්ද

077-8086403

44

සිංහතරු යෞවන සමාජය

ලියන්වල ඉහළගම, මුංවත්ත

0721458106

45

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

මැඳකදුර, මුංවත්ත

071-3141358

46

සසෙත්මා යෞවන සමාජය

හිගුරේවෙල, තෙරිපැහැ

077-7959236

47

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

කැටකඳුර, වලපනේ.

072-2675756

48

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

නෙළුගහ, හරස්බැද්ද

 

49

ඉගංතලෙයි යෞවන සමාජය

බෘෘක්සයිඩ් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

 

50

ජීවනදි යෞවන සමාජය

හල්ග්‍රන්ඔය වත්ත,සෙනරත්පුර

075-723399

51

පහළවන් යෞවන සමාජය

කොන්කෝර්ඩියා වත්ත, කඳපොල

077-2952361

52

දිලෙන යෞවන සමාජය

බිංගන්තලාව, කඳපොල.

052-5619360

53

නන්බන් යෞවන සමාජය

ඩෙල්ටා උඩ කොටස, හල්ග්‍රන්ඔය

052-5627074

54

සමන්දි යෞවන සමාජය

මහකුඩුගල වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය.

076-7155522

55

නවග්‍රීන්පීන් යෞවන සමාජය

ඔල්ඩිමාර් වත්ත,පැක්ට්‍රි කොටස, උඩපුස්සැල්ලාව

076-7652430

56

රේන් යෞවන සමාජය

කඩවීදීය, රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

075-9669107

57

සුපර් බ්‍රදර්ස් යෞවන සමාජය

ගෝර්ඩන් වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව.

072-6514845

58

යුනයිටඩ් යෞවන සමාජය

දියනිල්ල කොටස, හලග්‍රන්ඔය

071-5282707

59

නිවුමොන් යෞවන සමාජය

කොන්කොර්ඩියා වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

077-3877442

60

පුබුදු යෞවන සමාජය

ගල්කඩපතන, උඩපුස්සැල්ලාව.

071-5840672

61

ස්ටාර්පෝට් යෞවන සමාජය

රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

 

62

ඉලන්තලෙයි යෞවන සමාජය

ඇල්වත්ත,කඳපොළ

 

63

එයාර්ලංකා යෞවන සමාජය

ඇනික්වත්ත, උඩපුස්සැල්ලාව.

071-1351651

64

රාගල යෞවන සමාජය

සෙන්ලියනාස් වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

076-5462206

65

සන්රයිස් යෞවන සමාජය

ඩෙල්මාර් උඩ කොටස, හල්ග්‍රන්ඔය

 

66

සිමින්නාර් යෞවන සමාජය

එස්කඩේල්වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

071-2288200

67

සන්රයිස් යෞවන සමාජය

කුරුදු ඔය , කදපොල

052-3050042

68

ලයිට් හවුස් ක්‍රීඩා සමාජය

මුල්හල්කැලේ උඩ කොටස, වලපනේ

071-6676768

69

වීනස් යෞවන සමාජය

මහඌව පැක්ට්‍රි කොටස, වලපනේ

071-5442339

70

රිලාමුල්ල යෞවන සමාජය

ඇල්මා ග්‍රේමන් කොටස, කඳපොළ

052-3526601

71

එක්සත්යෞවන සමාජය

තුංහිටියාව, මඩුල්ල, උඩපුස්සැල්ලාව.

071-6796706

72

දිලෙනතරුයෞවන සමාජය

උදයලුර, සූරියගහපතන

071-8958069

73

සමගි යෞවන සමාජය

අංක 29, රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

071-6507576

74

විශ්ව ශක්ති යෞවන සමාජය

සමගිපුර, රාගල, හල්ග්‍රන්ඔය

075-6739354

75

දිලෙනතරු යෞවන සමාජය

මල්ලාගම, තෙරිපැහැ.

071-3029871

76

ස්වරණමාලී යෞවන සමාජය

අලකොළවැව, මතුරට

 

77

සූරියකන්ද යෞවන සමාජය

උකුතුලේ නැගෙනහිර,මතුරට.

 

78

රිලේෂන් යෞවන සමාජය

වැටකේපත,මතුරට

071-8776438

79

සීටන්තමිල්වින්දනි

ඇල්මාවත්ත සීටන් ,කඳපොළ

071-9251670

80

භාරතියෞවන සමාජය

ලියන්වල වත්ත, කඳපොළ

071-8723336

81

ආදවන් යෞවන සමාජය

ලිඩ්ස්ඩේල්වත්ත, හල්ග්‍රන්ඔය

071-1723452

82

සිංහතරු යෞවන සමාජය

මොරබැද්ද, හරස්බැද්ද

072-4116301

83

අරුනළු යෞවන සමාජය

කුඩුපහ, හෑගම

 

පෙර පාසැල් හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු

අනු අංකය

පෙර පාසලේ නම

ලිපිනය

ළමුන් සංඛ්‍යාව

ලියාපදිංචි අංකය

ප්‍රධාන පාලිකාවගේ නම

දුරකථන අංකය

1

පුබුදු පෙර පාසල

ශ්‍රි විජයාරාමය,කොටඹෙ,රුපහ

35

cpc/wps/ps/003

අර් .එම් නන්දා මාලනි

0713008020

2

සිදුහත් පෙර පාසල

අඹලියද්ද,රුපහ

17

cpc/wps/ps/0020

අර්.එම් ජයන්ති මංගලිකා

0725382275

3

ශ්‍රි නවෝදි පර පාසල

මා‍ෙනල්වල,වලපනේ

23

cpc/wps/ps/59

ඩබ්.ජි.කුසුමාවති

0717471367

4

සංමිත්තා පෙර පාසල

වටරක්ගොඩ රජමහ විහාරය,වලපනේ

15

cpc/wps/ps/32

ඩබ්.ජි.බන්දුල මල්ලිකා

0725273976

5

ශ්‍රි ඉන්ද්‍රජෝති පෙර පාසල

වටඹේ ,තිබ්බටුගෙඩ,නිල්දණ්ඩාහින්න

08

cpc/wps/ps/39

එල් එච් යසවති

0726766785

6

සුපිරි පෙර පාසල

නො.03.මහඌවවත්ත,වලපනේ

30

-

සුමිත්‍රාද සොයිසා

0711666929

7

නටාෂා පෙර පාසල

කර්මාන්තශාලා කොටස, මහඌවවත්ත,වලපනේ

23

cpc/wps/ps/21

එන්.ජයන්ති ඇලැක්සැන්ඩර්

0727681109

8

සමගි පර පාසල

නො.02 කොටස,මහඌවවත්ත,වලපනේ

19

cpc/wps/ps/25

ගුණවති ජයසිංහ

0729921712

9

ලිටිල් ෆලවර් පෙර පාසල

ඩෑම් කොටස ,මහඌවවත්ත,වලපනේ

24

cpc/wps/ps/28

පි.මේරි ඩිස්කප්

0771188630

10

ශාන්ත අන්තෝනි පෙර පාසල

කර්මාන්තශාලා කොටස, මහඌවවත්ත,වලපනේ

20

cpc/wps/ps/14

ාමයියා රමනීෂ්වරි

0717744329

11

බටිති පර පාසල

ලදුපිට,පදියපැලැල්ල

08

cpc/wps/ps/104

ඩබ්.එම්.ජි.විමලාවති මිය

0775900016

12

දිලෙනතරු පෙර පාසල

කැටකදුර,වලපනේ

08

cpc/wps/ps/64

ඩි.එම්.ශ්‍රිමාලි ලොකුමැණිකේ

0776623140

13

දිමුතු පෙර පාසල

ශ්‍රි මහාබෝධි විහරය.ඉලුක්කුඔුර,කුඹුක්වෙල

14

cpc/wps/ps/30

අර්.එම්.වසන්තා කුමුදුනි රත්නායක

0716017144

14

සුජනි පෙර පාසල

ගල්ගොඩ,මයිලගස්තැන්න

15

cpc/wps/ps/06

ඩබ්.ඩි.ජි.සිරියාවති

0716695268

15

කිර්ති ශ්‍රි සම්බුද්ධාලෝක පෙර පාසල

රජම‍ාවත,කීර්තිබණ්ඩාරපුර

09

cpc/wps/ps/18

යු.කේ.ඥානවති

0712337428

16

උදයම් පෙර පාසල

ඇල්මාග්‍රේමන්ඩ්,කදපොළ

26

-

ටි මරියමත්තලි

 

17

පිපෙන කුසුම් පෙ පාසල

අලකොලවැව,මතුරට

20

cpc/wps/ps/8

ඩි.පුෂ්පකාන්ති

0718242616

18

ශ්‍රි සද්ධානන්ද පෙර පාසල

රිලාමුල්ල,කඳපාළ

20

cpc/wps/ps/91

අර්.එම් සේපාලිකා

0715155958

19

අරුල් පෙර පාසල

මල්ලිපේදුවත්ත,හරස්බැද්ද

22

-

වි ඉන්ද්‍රදේවි

0525713497

20

මිහිදු පෙර පසල

මීපනාව,උඩපුස්සැල්ලෑව

10

cpc/wps/ps/63

ඩි.ඩබ්.එම්.පියෝමි දුලාංජලි

071-2360862

21

මිහිරි පෙර පාසල

වැරැල්ලපතන,වලපනේ

09

cpc/wps/ps/050

ඩබ්.ජි.ගුණවති

0713851471

22

උදයම් පෙර පාසල

ඇනික් එස්ටේට්,උඩපුස්සැලෑව

15

cpc/wps/ps/30

අර් කොමදි

071-8814674

23

රෝජා පර පාසල

සෙන්ට් මාග්‍රට් එස්ටේට්.උඩපුස්සැල්ලෑව

15

cpc/wps/ps/42

ඒ.පුනිදමලර්

0721897067

24

භාරති පෙර පාසල

ටලස්වත්ත,උඩපුස්සැල්ලෑව

23

cpc/wps/ps/55

ඒ.භවදාබු

077794671

25

ගුඩ් හොප් පර පාසල

ඇනික්වත්ත,උඩපුස්සැල්ලෑ

30

cpc/wps/ps/41

ඩි.මිලානි සලෝමිනා

0725713005

26

කස්තුරි පර පාසල

ඇනික්වත්ත,බික් කොටස,උඩපුස්සැල්ලෑව

15

cpc/wps/ps/042

ඒ.සස්මිනා

0726732554

27

මින්නුම් නච්චිරම් පෙර පාසල

ටලස්වත්ත,උඩපුස්සැල්ලෑව

17

-

එන් ගීතා

077-0656712

28

නිවි රෝයල් කිඩස් පෙ පාසල

නො.55,සෙන්ට් මාග්‍රට්.උඩපුස්සැල්ලාව

22

cpc/wps/ps/09

බී.ක්‍රිස්ටිනා

0726051503

29

දිප්ති පෙර පාසල

ප්‍රාදේශිය සභාකාර්යාලය,උඩපුස්සැල්ලාව

24

cpc/wps/ps/34

ඩබ්.එම්.චමිලා ප්‍රියංගනි විජේකෝන්

0711922460

30

නිව් බ්‍රයිට් ස්ටාර් පෙර පාසල

නො210ඒ,රාගලපාර,උඩපුස්සල්ලාව

49

cpc/wps/ps/06

එස්.පරමේෂ්වරි

0778464222

31

නිවි ටයිනි ටෝස් පෙර පාසල

නො.86,වැලිමඩපාර,උඩපුස්සාලාව

36

cpc/wps/ps/100

තරේෂා නෙට්ටෝ

0726051503

32

පලිපාන ශ්‍රි චන්ද්‍රානන්ද පෙර පාසල

වේගිරිය,මුංවත්ත

25

cpc/wps/ps/59

එන් කේ.අනුෂ්කා සමරසිංහ

0712044285

33

ප්‍රදීපා පෙර පාසල

ගල්කඩපතන,උඩපුස්සැල්ලාව

18

cpc/wps/ps/017

ඩි.ඒ පුෂ්පකුමාරි

0714182488

34

උකුතු‍ලේ ප්‍රගති පෙර පාසල

උකුතුලේ විදුහල.උකුතුලේ,මතුරට

13

cpc/wps/ps/034

රමණිද සිල්වා

0779803783

35

ලිටිල් ඒන්ජල් පර පාසල

තැපැල් කන්තෝරැව අසල,රාගල

72

cpc/wps/ps/41

එච්.එම්.තිලකා දමයන්ති

0777839848

36

ලිටිල් ෆලවර් පෙර පාසල

පන්සල පාර,රාගල,රාගලවත්ත

56

cpc/wps/ps/21

ඒ.මේරි නිර්මලා

0771507121

37

ස්මරණා පෙර පාසල

නුවරඑළිය පාර,රාගල

155

cpc/wps/ps/73

ටි පි.ස්වර්ණලතා

0522265272

38

භාරති ‍පෙර පාසල

රාගලවත්ත,උඩකොටස

23

cpc/wps/ps/10

ආර්.එස්.මංගලදේවි

0728053436

39

මෙට්ට්‍රෝ ‍ෙපර පාසල

උඩපුස්සලාව පාර,රාගල

     

0522265252

40

ටයිනිටෝස්  ‍ෙපර පාසල

අලුත් බස්නැවතුම්පල පාර ,රාගල

90

-

තෙරේෂා නෙට්ටෝ

0776490024

41

සින්දු පෙර පාසල

ඇල්මාවත්ත,සීතාව කොටස.,කඳපොළ

27

-

කරුපයියා පුවනේෂ්වරි

07758755003

42

නැණස ‍ෙපර පාසල

බිංගන්තලව,කඳපොළ

10

cpc/wps/ps/75

ජේ.ඒ.චන්ද්‍රාණි

0525625604

43

යසෝදරා පෙර පාසල

ගල්කැටිවෙල,කලගම්වත්ත

12

cpc/wps/ps/46

අයි.ආර්.කේ.වනසිංහ

0779638126

44

දුල්මිණි පෙර පාසල

අක්කර 07,ගලබඩ,පදියපැලැල්ල

10

cpc/wps/ps/77

බි.ජි.ඉන්ද්‍රා ප්‍රේමකාන්ති

0789955905

45

සර්වෝදය සමාදි පෙර පාසල

ඉලුක්පැලැස්ස,මුංවත්ත

28

cpc/wps/ps/18

ඒ.ක්.ශනිතා අමරසිංහ

0771011624

46

පිපෙන කුමුදු පෙ පාසල

ශ්‍රි විවේකාරාමය,මන්ත්‍රිතැන්න

20

cpc/wps/ps/11

උදයංනි

0523532030

47

සමගි පර පාසල

ජනපදගම,වලපනේ

13

-

ඩබ්.එම්.ඒ.එම් වීරනිගා

0786988990

48

කලෙයි මගල් පෙර පාසල

දියනිල්ලවත්ත,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

15

cpc/wps/ps/74

කේ.මහෙෂ්වරි

0724554217

49

ඉසුරු පෙර පාසල

ශ්‍රි සුමංගලාරාමය,කුඹල්ගමුව

19

cpc/wps/ps/002

ඩබ්.එම්.සි.අයිරාංගනි වීරසිංහ

0725325929

50

ටයිනි කිඩ්ස් පෙර පාසල

චන්ද්‍රිකා නිවස,අලපලාතැන්න,වැටක්ගම.පදියපැපැල්ල

08

-

එච් බි.එම්.ඩබ්.පි.එම්.කේ.මහගෙදර

0717471105

51

සිගිති පෙර පාසල

බට‍‍තොටකදුර,කුබල්ගමුව

10

cpc/wps/ps/043

කේ.ඩබ්.ඩි.එම්.එල්.වයි.ක් වික්‍රමසිංහ

0773713894

52

පුංචි කැකුළු පෙර පාසල

ගොරඩිය ගොල්ල,හරස්බැද්ද

22

cpc/wps/ps/019

එම්.ජි.එම්.අජන්තා කුමුදුණු

0778618954

53

උද්යෝගි පෙර පාසල

ශ්‍රි සුභද්‍රාරමය ,6කනුව,උඩමාදුර

12

cpc/wps/ps/001

ඩබ්.එම්.මල්ලිකා වීරසිංහ

0775013889

54

රන්තරු පෙර පාසල

ගල්කඩවල.උඩමාදුර

08

cpc/wps/ps/55

ඒ.ජි.ඉන්ද්‍රාණි මලා

0752233546

55

පිපෙන කැකුළු පෙර පාසල

රාහුල මාවත,වැටකේපත,මතුරට

45

cpc/wps/ps/24

ශාන්ති චන්ද්‍රලතා ජයතිලක

052-2287343

56

වසන්තම් පෙර පාසල

ඇමස්ට්.උඩපුස්සැල්ලාව

33

cpc/wps/ps/66

එස්.රිෂාන්තලා

0719249466

57

ලිටිල් ස්ටාර් පෙර පාසල

සෙන්ට් ලෙනාඩ් වත්ත,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය.

15

cpc/wps/ps/23

ආර්.විජයගෞරි

0774362388

58

වයිට් රෝස් පෙර පාසල

සෙන්ට් ලෙනාඩ් වත්ත,කොංගෝ ඩිවිෂන්,හල්ග්‍රන්ඔය

15

cpc/wps/ps/24

කේ.පුනිදවති

0773050069

       

cpc/wps/ps/

   

59

මැරියම් පෙර පාසල

සෙන්ට් ලෙනාඩ් වත්ත,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

15

 

ජේ.රස්ටිනමෙීරි

0726834309

60

ජයනි පෙර පාසල

සමගිපුර,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

08

 

ඩබ්.එම්.මිලන්ති මාලා

0729478613

61

සිගිති පෙර පාසල

වැවතැන්න.අඹන්ඇල්ල

25

cpc/wps/ps/44

ජි.ජි.ශාන්ති ශ්‍යාමලි

0717679592

62

ක්‍රිස්තු දේවස්ථාන පෙර පාසල

සෙන්ට් ලෙනාඩ් වත්,හල්ග්‍රන්ඔය

31

cpc/wps/ps/132

එස්.සුරේෂ් කුමාරි

0715841956

63

ස්වර්ණ කැකුළු පෙර පාසල

පණ්ඩිතයා කුඹුර,මන්ත්‍රි තැන්න,හල්ග්‍රන්ඔය

05

cpc/wps/ps/05

ඩබ්.එම්.ඒ.සඳමාලි රත්න කුමාරි

0713488350

64

ස්ථපට් කලෙයිමගල් පෙර පාසල

රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය.

25

cpc/wps/ps/133

ජි.කල්පනා

07784083260

65

ස්වර්ණමාලි පෙර පාසල

යටිමාදුර,උඩමාදුර

08

 

ආර්.එම්.වරුණි ශ්‍රියා රත්නායක

0729553291

66

කලෙයිවානි පෙර පාසල

අංක 03, හයිපොරස්ට්

22

cpc/wps/ps/84

සිතාරා හංසනි කාරියවසම්

0523056261

67

ටයිනිටොටස් පෙර පාසල

හයිපොරස්ට්,අංක 03

32

 

තෙරේසා නොටෝ

0776490024

68

අරුණෝදය පෙර පාසල

රත්නායකපුර,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

16

cpc/wps/ps/16

එම්.ඩි.සුනේත්‍රා ගුණතිලක

0712693474

69

අරලිය පෙර පාසල

ලිඩස්ඩෙල්වත්ත,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

50

cpc/wps/ps/14

කේ.එස්.සුදර්ශනි

0711708694

70

දියනිල්ලවත්ත කාර්මික විද්‍යාල පෙර පාසල

දියනිල්ලවත්ත,රාගල,හල්ග්‍රන්ඔය

10

     

71

මිලේනියම් පෙර පාසල

ග්ල්ඩෙවන් වත්ත,හල්ග්‍රන්ඔය

18

cpc/wps/ps/67

එම්.යෝගේෂ්වරි

0714829262

72

නච්චිත්‍ර පුකල් පෙර පාසල

සිල්වකැන්ඩිවත්ත,හල්ග්‍රන්ඔය

17

cpc/wps/ps/12

ඒ.රාජලෙච්චමි

0722975582

73

උදයම් පෙර පාසල

මහකුඩුගලවත්ත,හල්ග්‍රන්ඔය

 

cpc/wps/ps/29

 

0729229434

74

ලිටිල්රෝස් පෙර පාසල

සෙන්ට් ජෝන්ස් වත්ත.හල්ග්‍රන්ඔය

12

 

කලෛචෙල්වි

0525716754

75

උදයම් පෙර පාසල

බෘෘක්සයිඩ්වත්ත,හල්ග්‍රන්ඔය

25

cpc/wps/ps/41

සුසිලා පරමනාදන්

0524900399

76

උදයම් පෙර පාසල

කොන්තෝඩියාවත්ත,හල්ග්‍රන්ඔය

12

 

ජි.වෙන්විලා

 

77

අරුණෝදය පෙර පාසල

සේරුපිටිය,කිර්ති බණ්ඩාරපුර

12

cpc/wps/ps/46

ජේ.එම්.රූපවති

0772517959

78

සඳකැළුම් පෙර පාසල

පල්ලෙවල රුපහ

13

cpc/wps/ps/50

එස්.ඒ.රුවන්තිකා

0717266571

79

අරුනළු පෙර පාසල

පහලගම,රුපහ

05

cpc/wps/ps/51

ඩබ්.එම්.ආරියවති

0771536738

80

සෝගාකුවින් පෙර පාසල

ශ්‍රි නවකාරාමය,හෙලගම,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව.

16

cpc/wps/ps/20

එස්.ටිකිරි මැණිකේ

0525719263

81

පුබුදු ක්‍රසුම් පෙර පාසල

කන්දේයාය,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

15

cpc/wps/ps/69

ආර්.ඩි.ශිලවති රාජපක්ෂ

0711481274

82

රන් සමනළ පෙර පාසල

කොස්ගොල්ල.උඩමාදදුර

43

cpc/wps/ps/12

එච්.එම්.ඉන්ද්‍රා

0725729520

83

පුබුදු පෙර පාසල

ගල්ලන බැද්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සල්ලාව

05

cpc/wps/ps/23

ඩී.එම්.ඒ.කේ.ධනපාල

0716112622

84

සුදාරක පෙර පාසල

ශ්‍රි ජනානන්ද මහ විහාරය

22

cpc/wps/ps/29

ආර්.එන්.ජි.වසන්තා දමයන්ති

0719944371

85

සමනළ කැකුළු පෙර පාසල

ශ්‍රි උත්තරාරාම විහාරස්ථානය

12

cpc/wps/ps/60

එච්.ඩි.චන්ද්‍රාවති

0710171903

86

පුබුදු පෙර පාසල

හිබිලියගස්තැන්න,කුරුපනාවෙල

08

cpc/wps/ps/77

ඩි.එම්.කල්්‍යාණවති

0713554851

87

පුබුදු පෙර පාසල

ඉහලගම,ලියංවෙල,මුංවත්ත

14

cpc/wps/ps/68

ටි.ජි.චාන්දනි සමන්ලතා

0713965526

88

ශ්‍රි සිද්ධාර්ත පෙර පාසල

කීරියගොල්ල ප්‍රජාශාලාව

15

cpc/wps/ps/60

ජේ.එම්.ජයන්ති කුමාරි

0719863787

89

ප්‍රගති පෙර පාසල

මිරිස්වත්ත,කලගම්වත්ත

10

cpc/wps/ps/44

ජේ.කේ.ඉන්ද්‍රා කුමාරි

0773107216

90

ශ්‍රිමාලි පෙර පාසල

නු පන්නල,කිර්ති බණ්ඩාරපුර

18

cpc/wps/ps/

ජේ.එම්.කරුණා ජයසිංහ

0776976427

91

සමනළ පෙර පාසල

528,මාලියද්ද,උඩපුස්සැල්ලාව

10

cpc/wps/ps/36

කේ.එම්.විමලාවති ගමගේ

0715178689

92

ලිටිල් ස්ටාර් පෙර පාසල

මිල්ලපිටිය,වලපනේ

01

cpc/wps/ps/75

කේ.ජි.ඉන්ද්‍රාණි

0525682969

93

ජයමිණි පෙර පාසල

පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල,වලපනේ

29

cpc/wps/ps/32

ඩබ්.ජි.පියසිලි

0770836259

94

මිෂන් මදර් ප්‍රිටීෂියා පෙර පාසල

නුවරපාර,වලපනේ.

44

 

ශිෂ්ට වෙරෝනිකා ජෝසප්

0522279213,0776797395

95

ළහිරු පෙර පාසල

පහළගම,මඩුල්ල,උඩපුස්සැල්ලාව

25

cpc/wps/ps/21

වයි.එම්.චමිලා ප්‍රියදර්ශනි

0711667008

96

දිමුතු පෙර පාසල

ලිහිණියලන්ද,මඩුල්ල,උඩපුස්සල්ලාව

06

cpc/wps/ps/37

ඩබ්.ජි.ගිතා කුමාරි

0711309741

97

පිපෙන කැකුළු පෙර පාසල

මොරහෙල,මඩුල්ල,උඩපුස්සල්ලාව

17

cpc/wps/ps/35

කේ.ජි.හේමා කුමාරි